Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Werkgevers in de transport vragen om uitstel

Afgelopen week vond de vijfde onderhandelingsronde voor de cao Beroepsgoederenvervoer plaats. Daarbij zijn we niet veel opgeschoten: er kwamen geen goede verbetervoorstellen. Het proces ligt nu zelfs tijdelijk stil. In deze blog vertellen we je wat de huidige status is.

Geen goede verbeteringsvoorstellen

Vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie hebben na de teleurstellende laatste onderhandelingsronde aan TLN en VVT laten weten nog een goede poging te willen wagen om de cao-onderhandelingen recht te trekken. Juist nu de actiecomités op stoom beginnen te raken, wilden wij weten of TLN en VVT alsnog met acceptabele verbeteringsvoorstellen kunnen komen.

Het overleg over die laatste poging vond plaats op 12 maart. Toen we met de onderhandelingen begonnen, bleek dat TLN en VVT geen tegenvoorstellen hadden die overeenkwamen met onze eisen. TLN en VVT lieten zelfs weten dat wat zij eerder hadden geboden bij hun achterban, tot discussies heeft geleid en zelfs als te hoog werden ervaren. Daarnaast gaven TLN en VVT aan dat het Coronavirus ondertussen een grote impact heeft op de transport en logistiek. In sommige sectoren leidt het al tot enorme terugloop van werkaanbod/werkgelegenheid en een toename van onzekerheid.

Onzekerheid en opschorting

Het is juist de onzekerheid bij de achterban van TLN en VVT die ervoor zorgt dat TLN en VVT nu niet verder willen onderhandelen over belangrijke verbeteringen. Zij hebben daarom aan de vakbonden gevraagd om de onderhandelingen voorlopig (met ongeveer 2 maanden) op te schorten. Alle partijen hopen dat in die tussenliggende periode de gevolgen van het Coronavirus duidelijker zijn.

Als bonden werden we onaangenaam verrast door dit verzoek. Hoewel ook wij uiteraard signaleren dat de gevolgen van het Coronavirus steeds duidelijker worden en maatregelen steeds verdergaande consequenties met zich meebrengen. In ieder geval werd ons duidelijk dat verder onderhandelen over verbeteringen momenteel niet mogelijk is.

Om te bepalen of wij gehoor geven aan het verzoek van TLN en VVT om de onderhandelingen voorlopig op te schorten, zullen wij de komende dagen in overleg gaan met onze cao-commissie en kaderleden.

Vervolgtraject

Zodra die uitkomst bekend is, melden we ons weer over het vervolgtraject. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat het afsluiten van een goede cao met daarin een goede loonontwikkeling, betere arbeidsomstandigheden en eerlijke afspraken over eerder stoppen met werken, waarschijnlijk niet gaat lukken zonder het voeren van (ludieke) acties.

Vragen?

Heb je nog vragen of ben je het hier niet mee eens, laat je dan horen in een reactie onder deze blog!

Videoverslag vijfde onderhandelingsronde

Bestuurder Tjeerd Orie heeft een videoverslag gemaakt. Bekijk 'm hieronder.