Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

CNV leden akkoord met nieuwe cao transport

Fijn dat een grote meerderheid voor het resultaat heeft gestemd. Maar toch heeft nog 12% van de stemmers het resultaat afgewezen. De belangrijkste redenen daarvoor zijn dat deze leden de loonsverhoging van 3,5% per 1 juli te laag en te laat vinden en dat er geen compensatie is over het eerste half jaar van 2021.

Gelet op de opmerkingen van de stemmers zijn er toch een paar punten die verduidelijkt of toegelicht moeten worden. We lopen de punten even langs.

Looptijd cao van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023

We laten cao’s altijd op elkaar aansluiten, ook als een onderhandelingsresultaat na afloop van de vorige cao wordt bereikt. Werkgevers die lid zijn van TLN of VVT kunnen dan geen werknemers aannemen op andere voorwaarden dan die van de cao.

Loonsverhoging 3,5% per 1 juli 2021 en 3,25% per 1 januari 2022

Werkgevers willen absoluut niet met terugwerkende kracht de loonsverhoging in laten gaan. Dat geeft teveel administratief werk maar belangrijker nog, werkgevers kunnen die verhoging niet meer verrekenen met hun opdrachtgevers/klanten. Ook als er compensatie betaald zou worden omdat de loonsverhoging pas op 1 juli wordt betaald in plaats van op 1 januari 2021 kan dat niet verrekend worden. Die betalingen gaan dan direct af van de winst van het bedrijf.

Veel leden geven aan dat de loonsverhoging te laag is en de gestegen prijzen (inflatie) niet voldoende compenseert.

  • 2018 is de inflatie 1,7%. 1 januari 2019 loonstijging 2% en opbouw extra trede in de loonschaal van 1,33%. Verbetering koopkracht met 0,3% of 1,63%
  • 2019 is de inflatie 2,6%. In 2020 geen loonsverhoging, alleen een trede er bij als je nog niet op het maximum van je loonschaal zat. Geen verbetering van je koopkracht
  • 2020 is de inflatie 1,3%. In 2021 loonstijging 3,5% (per 1 juli). Koopkracht verbetering 2,2% vanaf 1 juli, over het hele jaar 1,1% koopkrachtverbetering
  • 2021 is de verwachte inflatie 2,4%. Op 1 januari 2022 gaan de lonen met 3,25% omhoog. Dan mag je verwachten dat je koopkracht met 0,85% toeneemt.

In de bijlage staat bovenstaande in een schema, dat is misschien duidelijker.

Ook de bruto toeslagen voor bijvoorbeeld vuilwerk of de koudetoeslag gaan met 3,5% en 3,25% omhoog.

Verblijfkosten stijgen met 2,7% per 1 juli

Van de belastingdienst mogen de verblijfkosten elk jaar verhoogd worden met de prijsindex die geldt voor restaurants en café’s. Over 2020 is die index 2,7%. Dus eigenlijk had je al vanaf 1 januari 2021 een hoger bedrag aan verblijfkosten kunnen vangen. Maar helaas hebben werkgevers dit gekoppeld aan de loonstijgingen met als gevolg dat je steeds geld tekort komt voor je verblijfkosten.

Per 1 januari 2022 kunnen de verblijfkosten ook geïndexeerd worden maar tot maximaal 3,25% (het percentage van de loonstijging).

De belastingdienst gaat er vanuit dat als je binnen 4,5 uur op je standplaats terug komt je daar koffie of thee kan pakken en naar het toilet kan gaan. Dan heb je geen vergoeding nodig omdat je daarvoor ook geen kosten maakt.

Eerder stoppen met werken voor zware beroepen

In het pensioenakkoord, dat tussen werkgevers, vakbonden en de overheid is afgesproken, staat dat werknemers 3 jaar voordat zij de AOW leeftijd bereiken eerder kunnen stoppen met werken. Werkgevers mogen dan boetevrij een bedrag aan die werknemers betalen dat overeenkomt met de netto AOW uitkering. Voor 2021 is dat bedrag vastgesteld op € 22.164 bruto. De regeling geldt van 2021 t/m 2025. Dit betekent dat werknemers die geboren zijn in 1955 t/m 1961 hiervoor in aanmerking kunnen komen. De regeling is bedoeld voor werknemers die de AOW niet kunnen halen als ze blijven doorwerken. Op 31 december 2025 kan de laatste werknemer van de regeling gebruik maken en kan hij/zij een uitkering krijgen tot 31 december 2028.

Wie er precies gebruik van kunnen maken en welke voorwaarden er gaan gelden moet nog uitgewerkt worden. Vanaf 1 januari 2022 kunnen werknemers in het beroepsgoederenvervoer die aan de voorwaarden voldoen hiervan gebruik maken.

Werkgevers willen hiervoor een premie van 0,75% van het SV-loon betalen, dat komt neer op ongeveer 39 miljoen euro. Dan kunnen ongeveer 1.770 mensen gebruik maken van de regeling.

Op dit moment zijn er geen afspraken met werkgevers en de overheid gemaakt over het voortzetten van deze regeling, zodat ook werknemers die na 1961 zijn geboren gebruik kunnen maken van deze regeling. Tot nu toe gaat de overheid er vanuit dat die werknemers door om- of bijscholing of door te kiezen voor een ander beroep wel hun AOW leeftijd kunnen bereiken. Vanuit het CNV wordt nog steeds gepleit om mensen die 45 jaar gewerkt hebben een AOW uitkering te geven. Hoe het in de komende jaren gaat worden weten we dus nog niet. Wel weten we dat we nu een mogelijk hebben om eerder te kunnen stoppen met werken en die gaan we gebruiken!

PKB (Persoonlijk Keuze Budget)

Je bent niet meer verplicht om aan deze regeling deel te nemen. Bedrijven die dat willen kunnen de regeling op vrijwillige basis voortzetten. Maar ook dan ben je als werknemer niet verplicht om hieraan deel te nemen. Hierdoor kun je niet opgenomen vakantiedagen sparen om later op te kunnen nemen of te gebruiken om eerder te stoppen met werken.

Onderzoek naar rolcontainers

Zo snel mogelijk willen we starten met een onderzoek naar het gebruik van rolcontainers. In veel gevallen zijn de containers te zwaar en/of moeilijk te verplaatsen. Het gaat niet alleen om de rolcontainers die bij de supermarkten gebruikt worden, maar bijvoorbeeld ook om rolcontainers bij de afvalverwerking. Het CNV wil dat het werken met rolcontainers makkelijker gemaakt wordt, waardoor je makkelijker je AOW leeftijd werkend kan bereiken.

Standairco voor nieuwe auto’s

Waarom niet voor alle auto’s waarin overnacht wordt is een veel gemaakte opmerking. Het antwoord is simpel: werkgevers willen dat (nog) niet met ons afspreken. Het CNV is wel blij dat we dit nu eindelijk hebben kunnen afspreken voor nieuwe auto’s. CNV Vakmensen pleit hier al jaren voor. Het CNV wil dit ook op Europees niveau geregeld hebben. Inmiddels zijn vanuit het Europees Parlement hierover al vragen gesteld aan de Europese Commissie. Het CNV is hier blij mee en steunt dit initiatief van harte.

We weten dat er een tekort aan chauffeurs is. Maak daar gebruik van. Dus als jij in een auto rijd waarin geen standairco zit, vraag aan je werkgever om een standairco. Wil hij dat niet regelen, overweeg dan om over te stappen naar een werkgever die wel oog heeft voor goede arbeidsomstandigheden en auto’s met standairco aanbiedt. Een beetje werkgever kan hierin het verschil maken door jou een goede nachtrust te gunnen, zodat jij goed uitgerust de weg weer op kan. Ook fijn voor de veiligheid van de andere weggebruikers!

Overige punten

Geen reiskostenvergoeding afgesproken in deze cao. Dat klopt, het is een beperkt pakket geworden. Maar ook hiervoor geldt dat je dit gewoon aan je werkgever kan vragen. Er zijn best transportbedrijven te vinden die een reiskostenvergoeding hebben. Zeker als een bedrijf de chauffeurs en andere werknemers wil binden aan het bedrijf is het slim om de werknemers een reiskostenvergoeding te bieden. Wil je werkgever dat niet betalen, overweeg dan om over te stappen naar een werkgever die dat wel over heeft voor “zijn mensen”.

We betalen teveel belasting over de overuren. Vul elk jaar een belastingformulier in en het wordt verrekend. Dit kunnen wij niet in de cao regelen, deze regels zijn van de belastingdienst en ook jouw werkgever moet zich daaraan houden.

Staffelpauze moet afgeschaft worden. Ook dit is niet geregeld in deze cao. Als je werkgever uren schrapt vanwege de staffelpauze is het beste wat je kan doen je pauze nemen. Als je geen tijd hebt om pauze te nemen dan heeft de planner zijn werk niet goed gedaan. Neem dan je pauze, want waarom zou jij het probleem van een slechte planning op moeten lossen? Misschien moet je dan een rit minder rijden op die dag, dan is er wel tijd voor pauze.

Wil je reageren of heb je vragen? Onder dit bericht kun je reageren!

Schema Inflatie.pdf