Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Een nieuwe cao beroepsgoederenvervoer?

Daar mag jij nu over stemmen! Op 27 mei is er een onderhandelingsresultaat bereikt voor jouw cao beroepsgoederenvervoer. Acties en zelfs stakingen waren nodig. Dankzij de inzet van actieve vakbondsleden hebben we dit resultaat bereikt. 

We hebben het onderhandelingsresultaat eerst voorgelegd aan onze cao commissie (bestaande uit een groep actieve leden). Ze zijn van mening dat er een mooi onderhandelingsresultaat ligt. Het is een mooi totaalpakket en adviseert de leden voor te stemmen.

Hieronder de afspraken op een rijtje, met waar nodig een toelichting en uiteraard de STEMLINK

Looptijd

De cao is voor 2 jaar en gaat in op 1 januari 2021 en duurt tot en met 31 december 2022.

Lonen en toeslagen

De lonen en de bruto toeslagen gaan op 1 juli 2021 omhoog met 3,5%. Op 1 januari 2022 gaan de lonen en bruto toeslagen omhoog met 3,25%.

De verblijfskosten

De verblijfkosten gaan op 1 juli 2021 omhoog met 2,7%. Dit is de compensatie van de gestegen prijzen in 2020 en op 1 januari 2022 wordt het aangepast vanwege de gestegen prijzen in 2021, met een maximum van 3,25%.

Eerder stoppen met werken voor zware beroepen

Tussen 1 januari 2022 en 31 december 2025 kunnen werknemers die geboren zijn in de jaren 1955 t/m 1961 eerder stoppen met werken. Over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling zullen in 2021 nadere afspraken worden gemaakt.

Toelichting: in het pensioenakkoord dat vakbonden met de regering en werkgevers hebben afgesproken is het weer mogelijk om een regeling te maken om eerder te kunnen stoppen met werken. Tot nu toe wil de regering het eerder stoppen met werken alleen mogelijk maken voor de werknemers die geboren zijn in 1955 t/m 1961. De regering gaat er vanuit dat de andere werknemers via omscholing of aanpassing van de werkzaamheden op een gezonde manier hun AOW-gerechtigde leeftijd te kunnen halenDat kan dan 3 jaar voordat je de AOW uitkering gaat krijgen. De werkgever mag tot €22.000 per jaar boetevrij aan de werknemer betalen. Om dan toch nog een beetje rond te kunnen komen kun je je ouderdomspensioen wat naar voren halen. Daardoor wordt het vaak mogelijk om eerder te kunnen stoppen. We willen dit collectief regelen, dus door alle werkgevers te laten betalen voor deze regeling. De uitkering wordt door een aparte organisatie aan de werknemer betaald. Daarmee voorkomen we dat als een werkgever failliet gaat de werknemer geen geld meer krijgt. Later dit jaar krijg je hierover meer informatie.

Persoonlijk Keuze Budget (PKB)

PKB wordt een keuze, de verplichte regeling komt te vervallen. Op bedrijfsniveau kunnen afspraken worden gemaakt om de regeling op vrijwillige basis voort te zetten. Werknemers kunnen niet verplicht worden om hieraan deel te nemen.

Arbeidsomstandigheden

Rolcontainers. Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Het onderzoek moet uiterlijk op 1 juli 2022 klaar zijn.
Standkachel en standairco. In de Arbocatalogus wordt als richtlijn opgenomen dat met ingang van 1 juli 2021 (orderdatum) in nieuwe auto’s een standkachel en/of standairco aanwezig moet zijn, als een chauffeur in de vrachtwagen de wettelijke dagelijkse en/of wekelijkse rust geniet.

18 atv-dagen oud KNV bedrijven

De hierbij horende korting op de lonen wordt per 1 juli 2021 verlaagd van 0,75% naar 0,4%. De hoogte van de korting per 1 januari 2022 wordt vastgesteld op basis van het aantal deelnemers aan de regeling per 1 oktober 2021.

De regeling van de 18 atv-dagen is niet langer van toepassing op werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Aanvang cao-onderhandelingen 2023

Cao-partijen hebben met elkaar afgesproken om de cao-onderhandelingen voor 2023 top tijd te starten met als doel om per 1 januari 2023 een cao te hebben.

Heb je vragen of opmerkingen over dit onderhandelingsresultaat?

Onder dit bericht kun je je vragen of opmerkingen kwijt. Linda Slagter en Tjitze van Rijssel reageren daarop zodat iedereen de vragen en antwoorden kan zien of mee kan doen aan discussies.

Stemmen over de cao kan tot 14 juni 2021

Uiteraard willen we graag weten van jou weten of je het eens bent met dit onderhandelingsresultaat. Tenslotte heb je ons op pad gestuurd om een cao af te sluiten voor 1 jaar en is het nu ineens een 2-jarige cao geworden.

>> KLIK OM TE STEMMEN <<

Vergeet niet om lid te worden zodat jouw stem ook meetelt of maak ook je collega lid van de vakbond van en voor vakmensen! Want je hebt het gezien, alleen samen staan we sterker en kunnen we het verschil maken!

De cao onderhandelingsdelegatie bestond uit:
Martin Nuijens en Jurjen van der Velden (kaderleden CNV Vakmensen)
Linda Slagter en Tjitze van Rijssel (bestuurders bij CNV Vakmensen)
T 06 51 60 20 37   l.slagter@cnvvakmensen.nl 
T 06 51 203 083   t.vanrijssel@cnvvakmensen.nl

CAO onderhandelingsresultaat 2021-2022 definitief zonder handtekeningen_.pdf
 • Als de PKB niet meer verplicht is, dan worden de 2 bovenwettelijke vakantiedagen die in die “PKBpot” zaten weer gewoon bij de vakantiedagen geteld en worden het er weer 24 zoals voor 2018?

 • Hoi Ton69,

  Inderdaad komen die 2 bovenwettelijke vakantiedagen weer gewoon bij je andere vakantiedagen.

 • Helaas weer dingen laten vallen zoals 5x8 en pauzestaffel, gelukkig wel eerder stoppen met werken zodat ik binnenkort hopelijk uit deze verrotte sector kan stappen

 • Tja Ger, alles staat en valt met de betrokkenheid van leden/werknemers. Als zij het af laten weten houd het voor mij op. Als mensen al vinden dat zij een goede werkgever hebben als er elke periode salaris wordt betaald hebben we nog een wereld te winnen........

 • Inderdaad Tjitze,

  Als je ziet wat er komt opdagen bij acties en vergaderingen zijn het over het algemeen de oudjes onder ons.

  Maar de jongeren worden ook ouder en dan verandert over het algemeen de mentaliteit en het besef waar we mee bezig zijn.

  En ja Ger, ik hoop ook dat er snel een regeling komt om eerder te kunnen stoppen, hier wordt nu gelukkig aan gewerkt

  Dat hebben we samen met de bonden en actievoerders toch bereikt.

 • Helaas moet ik je daar gelijk in geven A.van R.

  Het is een behoorlijke uitdaging om de jongere chauffeurs en werknemers hier meer bij te betrekken. Maar daar gaan we zeker mee aan de slag!

  De komende maanden gaan we gebruiken on de regeling om eerder te kunnen stoppen met werken vorm te geven. Want dat hebben die “oudjes” wel verdiend!

 • Gister code 95 cursus gehad, dan zijn er altijd van die discussies over het werk, loon en zo, mij zakte de broek af toen het over de verdiensten ging. Er werd gewoon glashard beweerd door collega's dat we een prima loon hebben voor dat wat we geleerd hebben, met 40-45 uur werken zat hij toch rond 2000 euro, op mijn vraag hoe hij dat voor elkaar kreeg kwam het antwoord dat hij met onkosten erbij wel aan dat bedrag kwam.

  Mensen tellen gewoon hun onkostenvergoeding  als loon en denken niet na over pensioen en ziekte. Hoe dan ook ik heb het opgegeven om te knokken voor mensen die zo denken.