Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Cao Beroepsgoederenvervoer vastgelopen. Wat nu?

Op 11 februari is het overleg voor een nieuwe cao vastgelopen. Werkgevers willen een crisis-cao voor 2021. Terwijl CNV Vakmensen juist hoort dat veel bedrijven weer draaien op het oude niveau. Een overzicht van de standpunten. Wat wil jij?

Weinig schot in de zaak

Net zoals eerdere rondes, zat er ook nu weinig schot in de zaak. De werkgevers houden de hand op de knip, omdat het onzekere tijden zijn. Een groot deel van de transportbedrijven draait weer op het niveau zoals ze dat deden vóór corona. Sommige bedrijven draaien zelfs veel beter dan daarvoor. Zoals de pakketbedrijven en de supermarktdistributie. Ook na de lockdown en avondklok zal het transport weer snel aantrekken.

Een schamele 2%

Toch komen de werkgevers met het voorstel om de lonen pas op 1 juli a.s. te verhogen en dat met een schamele 2%. Ook het afspreken van een zwaarwerkregeling (1 tot 3 jaar voor je AOW uit dienst treden, met een bijdrage van 22.164 euro bruto per jaar) is niet gelukt. TLN en VVT willen dit alleen bespreken als dit in een totaalpakket voor de cao is opgenomen.

De onderwerpen op een rijtje:

Onderwerp

Voorstel werkgevers (TLN en VVT)

Reactie CNV Vakmensen

Looptijd cao

1 jaar

van 1 januari 2021 t/m 31-12-2021

 

Eerder stoppen met werken

Werkgroep samenstellen die dit onderzoekt en uitwerkt

Akkoord met werkgroep. Eerder stoppen moet vanaf 1 juli 2021 mogelijk zijn.

PKB (Persoonlijk Keuze Budget)

Op bedrijfsniveau kan gekozen worden voor het PKB

Afschaffen. Maar als bedrijven dit willen kunnen ze dit met de OR afspreken.

Arbo-zaken

Rolcontainers onderzoek in hele keten. Op 1 juli moet onderzoek klaar zijn.

Standkachel.  Verplicht vanaf 1-7-2021 in nieuwe voertuigen

Standairco. Verplicht vanaf 1-7-2021 in nieuwe voertuigen, als er 9 uur rust in cabine genomen wordt en de buitentemperatuur boven 30° is.

Prima, maar wel conclusies/aanbevelingen in arbocatalogus opnemen

Standkachel en standairco vanaf 1-7-2021 verplicht in cabine vrachtauto als dagelijkse rust in cabine wordt genomen. Ook in cabine mobiele kraan moet kachel en airco verplicht zijn.

Voor bestaande voertuigen geldt dat die ook een standkachel en standairco moeten hebben als de economische levensduur van het voertuig 3 jaar of meer is. Inbouw gelijk met APK-keuring.

Tijd voor tijdregeling

Vrijwillige tijd voor tijdregeling moet voor maximaal 5 jaar kunnen worden afgesproken.

Verplichte en vrijwillige tijd voor tijdregeling afschaffen. Tijd voor tijdregeling is maatwerk en kan per bedrijf met vakbonden worden afgesproken.

Vereenvoudiging cao

Overbodige artikelen schrappen

Geen probleem, maar wel in combinatie met modernisering cao en het in begrijpelijke taal schrijven van de cao.

Oud KNV bedrijven

Er vallen nu nog zo’n 600 mensen onder. De loonsverlaging vanwege de 18 extra ATV dagen kan van 0,75% naar 0,45%.

Geen extra ATV dagen meer voor AOW gerechtigde werknemers.

Juist vanwege het kleine aantal mensen kan de loonsverlaging helemaal geschrapt worden.

 

Akkoord.

Cao overleg 2022

Snel starten met het overleg voor de cao en de eerder stoppen met werken regeling (vóór de zomer van 2021).

Heel graag.

loonsverhoging

2% per 1 juli 2021

3,5% per 1 januari 2021

Verblijfskosten-vergoeding

Geen voorstel

Elk jaar per 1 januari verhogen met de door de belastingdienst toegestane verhoging (indexering)

Rekening houden met bedrijven

CNV Vakmensen wil rekening houden met bedrijven die het moeilijk hebben. Omdat de werkgevers bleven klagen dat het slecht gaat, stelt CNV Vakmensen voor om daar rekening mee te houden. Je kan per 1 juli 2021 de lonen met 2% verhogen voor alle bedrijven. De bedrijven waar het goed mee gaat, de lonen nog eens 2% verhogen. Daarmee komt de loonstijging op 4%. De bedrijven waar het slecht mee gaat kunnen tijdelijk om vrijstelling vragen.

Meer zit er nu niet in

We weten dat jullie wensen groter zijn. We weten dat jullie graag een zwaarwerkregeling in de cao willen en een betere loonsverhoging. Ook horen we vaak de roep om een reiskostenvergoeding voor woon-werk verkeer. Helaas bieden de werkgevers na lang duw- en trekwerk niet meer dan dit. Met onderhandelen komen we nu niet verder. Dus als je dit te weinig vindt om mee akkoord te gaan, dan zit er niets anders op dan meer druk op werkgevers zetten.

Acties

Ben jij bereid om in actie te komen? Gaan we acties houden zoals stiptheidsacties, op dezelfde tijd pauze houden, de wagen een paar uur aan de kant zetten elke dag of zelfs een paar hele dagen? Dit zijn wat voorbeelden van hoe we coronaproof kunnen staken.

Laat je horen

CNV Vakmensen wil je graag helpen als je actie wil voeren voor een betere cao. Daarom vragen we je om de enquête in te vullen. Het kost jou een paar minuten, voor ons heeft die informatie grote waarde om te bepalen wat we verder kunnen gaan doen.

Vul hier de enquête in >

 • We waren, zijn en worden geen knip voor de neus waard bij de werkgevers. 10 juni a.s weer de “dag van de chauffeur”, ik mag hopen dat het CNV zich hiervan gaat distantiëren en zelf iets organiseert zodat TLN en het CNV niet naast elkaar staan en ons een veer in de kont steken!!

 • Wanneer de chauffeurs nu, met zo'n bod, nog niet bereid zijn tot acties, kunnen we de vakbonden ook wel opdoeken. Iedereen heeft op sociale media de mond open over hoe het moet, er wordt lacherig gedaan over "toeteracties", de meeste beseffen niet dat ze voor een schamele 10 euro per uur op de weg zitten.

  De werkgevers moeten zich diep schamen dat zij in de media de loftrompet steken, maar nu blijkt dus dat wij alleen maar gezien worden als een kostenpost.

  Aanschaf van nieuw materiaal gaat wel door, alsook de (lease)auto van de meeste werkgevers. De meeste werkgevers rijden niet in een middenklasse auto, maar in het topsegment van de duurdere merken.

 • @A.J.Westra. Inderdaad lijkt het niet verstandig om de dag van de chauffeur te gaan houden als er geen nieuwe cao is. Hoewel ik het niet erg vind om de werknemers in de sector in het zonnetje te zetten komt het wel heel erg raar over als we dit nu samen met werkgevers organiseren.

  @S.Allema. Als werknemers niet in actie komen hoef je de vakbond nog niet op te heffen. Dat betekent juist dat we nog heel veel zendingswerk moeten doen. Zolang werknemers akkoord blijven gaan met veel te lange werkdagen, te laag loon, onaardige werkgevers etc. zal er niets veranderen. We moeten dus in gesprek blijven met zoveel mogelijk werknemers en hen ervan overtuigen dat ze een veel beter leven kunnen krijgen als ze het roer in eigen hand nemen en samen aan de slag gaan om hun werksituatie te veranderen.

  Helaas schamen de werkgevers zich nog niet. Wel blijven ze roepen dat je heel belangrijk bent en dat het fantastisch is zoals jij je hebt ingezet om het transport gaande te houden, in de hoop dat je daar een trots gevoel van krijgt en aan niets anders meer denkt. En in de tussentijd doen ze niets om je arbeidsomstandigheden te verbeteren, laat staan dat ze iets willen verbeteren aan je arbeidsvoorwaarden.

  @P.J.M.D.L. Staken is een optie. Het is niet voor niets dat we gevraagd hebben aan de leden of ze bereid zijn om actie te gaan voeren. Het CNV kan acties helpen organiseren en ondersteunen.

  Maar het belangrijkste blijft om met je collega's in gesprek te blijven en hen er van overtuigen dat ze nu echt wat moeten gaan doen om het beter te gaan krijgen.

 • Gezien het aantal reacties die op mijn achterban worden gegeven en wat we horen onderweg weten we allemaal hoe het gros erin staat. Het mag in de media wel eens uitgebreid worden uitgelegd aan de mensen waarvoor we onderweg zijn hoezeer de werkgevers hun onderdanen waarderen en wat hun daarvoor over hebben.

 • Volgens mij doen we dat al regelmatig. Kijk maar naar de aandacht die we steeds gevraagd hebben voor het openhouden van de wegrestaurants, de toegankelijkheid van de sanitaire voorzieningen bij bedrijven voor chauffeurs en onze reactie op de cao onderhandelingen.

 • Van echt bod van werkgeverszijde is zo te zien geen sprake.  Wellicht gesterkt door de wetenschap dat de actiebereidheid bij de werknemers totaal ontbreekt. De schuld leggen bij vakbonden van welk pluimage ook is mi. dan ook onterecht. Eerst eens de hand in eigen boezem steken.  

  Niet denken : 'Laat een ander het maar doen ' of  'Het heeft toch geen zin' .  Maar in actie komen. Er dan wel met gestrekt been in en niet van die half zachte kantoor bedenksels.  Na een week DC's ( die hebben immers het meest geprofiteerd ) dicht zetten gaat de bereidheid om te praten wel komen lijkt me.

 • Dag No Nick,

  Ik denk je daar gelijk in hebt. Ik heb het al eerder gezegd, als alle chauffeurs (85.000) allemaal hun auto aan de kant zetten en de planning bellen met de mededeling "eerst een goede cao, daarna rij ik verder" zit ik over een uur bij TLN aan tafel en is er vanavond een nieuwe cao.

  Nu de collega's nog overtuigen dat dit echt werkt!!

 • Ik heb ook al vaker gezegd

  Als de bond alleen alle leden oproept om een week niet te rijden , dan staat er al een hoop stil.

  Maar wel even duidelijk aangeven wat de stakingsvergoeding is, misschien scheelt dat

 • klopt inderdaad, onderweg 1 uur aan de kant bied geen soelaas, dan ben ik een uur later thuis, 1 week de auto laten staan met een stakingsvergoeding dat zal zoden aan de dijk zetten. ik neem aan dat de stakingskas goed gevuld is

 • Hè hè, eindelijk iemand die het met mij eens is

 • Welke week heeft je voorkeur?

  Nu je collega’s overtuigen en mee laten doen!

 • Zo snel mogelijk

  Stuur alle leden maar een oproep om een gekozen week niet te werken

  Met de nodige informatie waar wij ons kunnen melden als stakingsdeelnemer

 • @ T. Sijben

  Het gaat om het collectief dat we KUNNEN uitstralen wanneer je MET ELKAAR een uur aan de kant staat, als we dat al niet eens kunnen opbrengen gaat van een staking al helemaal geen sprake zijn. Probeer eerst de collega’s maar eens zover te krijgen dat ze ons (lees de vakbonden) niet de grond in trappen. Zolang er zoveel verdeeldheid blijft onder de werknemers kunnen we nooit een vuist maken tegen de werkgevers en is het wachten op de tijd dat er een schrijnend gebrek is aan chauffeurs die dan misschien beter gewaardeerd gaan worden!

 • We kunnen hier wel roepen dat er gestaakt moet worden, maar als puntje bij paaltje komt, ben ik bang dat het op niks uitdraait. Kijk maar naar alle (bekende) reacties op de sociale media.

  Dat de stakingskas goed gevuld is lijkt mij wel duidelijk.

  Er is al jaren geen staking geweest in onze sector.

  A.s. vrijdag loopt het ultimatum af wat het fnv gesteld heeft, ben benieuwd wat er gaat gebeuren.