Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Op weg naar een nieuwe cao beroepsgoederenvervoer

Op 12 april hebben we een landelijke 24 uursstaking gehouden. Dit was een succesvolle dag. Er kwamen 500 stakers naar 4 locaties. Door Corona moesten de aantallen natuurlijk beperkt gehouden worden. De dag is goed verlopen. Goede sfeer, saamhorigheid en boodschap. We willen de deelnemers bedanken.

Stakers bedankt voor jullie lef en betrokkenheid! Hou vol!

Kijk voor een goede impressie op onze actiepagina en een verslag van 12 april.

Wat is er ook alweer aan de hand?

We vragen de werkgevers maar een paar zaken.

 • Looptijd van de cao van 1 januari 2021 t/m 31-12-2021.
  Eerder stoppen met werken mogelijk maken vanaf 1 juli 2021. Werknemers met zware beroepen moeten de mogelijkheid hebben om 3 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd te kunnen stoppen met werken. Op basis van het pensioenakkoord dienen werkgevers zorg te dragen voor – minimaal – het fiscaal vrijgestelde RVU-bedrag. Voor 2021 is dit vastgesteld op € 22.164,- bruto per jaar.
 • Persoonlijk Keuze Budget (PKB) afschaffen, maar als bedrijven dit wensen te behouden dan kan dat in overleg en na instemming van de ondernemingsraad.
 • Arbeidsomstandigheden verbeteren:
 • Rolcontainers; onderzoek naar het verbeteren van de arbeidsomstandigheden bij het werken met rolcontainers. Hierbij kan de hele keten betrokken worden. De uitkomsten van dit onderzoek opnemen in de Arbocatalogus en invoering van de verbeteringen per 1 januari 2022;
 • Standkachel en standairco worden verplicht in nieuwe voertuigen als de dagelijkse rust in de cabine wordt doorgebracht. Ingangsdatum voor nieuwe voertuigen is 1 juli 2021. Bij bestaande voertuigen met een economische levensduur van 3 jaar of meer is inbouw verplicht als de dagelijkse rust in de cabine wordt doorgebracht. De inbouw vindt plaats uiterlijk bij de eerstvolgende APK keuring van het voertuig. Ook in mobiele kranen moeten de standkachel en standairco verplicht worden waarbij de inbouw plaatsvindt uiterlijk bij de eerstvolgende APK keuring. Deze regeling wordt opgenomen in de cao en in de Arbocatalogus. Zolang in een bestaand voertuig geen standkachel en standairco is ingebouwd, zorgt de werkgever voor een overnachtingsplek op een geschikte, daarvoor ingerichte locatie, waarbij de chauffeur een eigen kamer heeft en de kosten door de werkgever wordt betaald;
 • Tijd voor tijdregeling afschaffen. Zowel de verplichte als de vrijwillige tijdvoortijdregeling wordt afgeschaft. Per bedrijf kan met vakbonden een tijd voor tijdafspraak gemaakt worden. Hierdoor wordt maatwerk per bedrijf geleverd.
 • De loondiscount van 0,75% voor oud KNV bedrijven komt per 1-1-2021 te vervallen.
 • Lonen verhogen. De lonen en alle bruto toeslagen worden per 1 januari 2021 verhoogd met 3,5%.
 • Elk jaar worden de verblijfskostenvergoedingen verhoogd met het door de belastingdienst toegestane verhoging, voor het eerst per 1 januari 2021.

Werknemers betaalden de crisis.

Door de dalende omzet kon je ook minder overuren en/of onregelmatige uren maken. Werkgevers bleven alleen de gewerkte uren betalen. Veel werknemers kregen daardoor veel minder loon, soms wel 25-30% minder dan normaal. En de werkgevers blijven maar klagen dat zij het zo slecht hebben!
Nu zijn we weer een jaar verder. De werkgeversorganisaties TLN en VVT willen ons niet geven wat we vragen. Het gat tussen onze vraag en wat werkgevers bieden is groot. Kijk naar het loon. Werkgevers willen 2% geven en dat pas per 1 juli a.s. Zo mis je een half jaar en de verhoging gaat dan ook niet over het vakantiegeld. TLN geeft weer aan dat de Coronacrisis ze in de wielen fietst. Maar..

 • het aantal vacatures is gegroeid ten opzichte van 2019
 • het aantal bedrijven in beroepsgoederenvervoer is gegroeid ten opzichte van 2019
 • het aantal medewerkers in beroepsgoederenvervoer is gegroeid ten opzichte van 2019
 • het aantal chauffeurs in beroepsgoederenvervoer is gegroeid ten opzichte van 2019
 • er zijn amper NOW aanvragen in beroepsgoederenvervoer
 • het aantal faillissementen is historisch laag

Voor ons zijn deze feiten dus absoluut geen reden om onze redelijke eisen bij te stellen!
Alles groeit, behalve jouw salaris!

Hoe nu verder?

Als TLN ons niet uitnodigt voor een gesprek, waarin ze tegemoet komen aan onze eisen, zullen we de acties verder opvoeren. Vakbonden zijn nu in gesprek met (kader)leden om te bepalen waar en wanneer en welke gezamenlijke acties we zullen gaan houden. We zullen jullie daarin betrekken. Heb je ideeën hierover? Deel deze dan met ons. En laat je collega’s weten dat staken een recht is. Een werkgever mag dit niet tegen jou gebruiken! Doet een werkgever dat wel? Meld het bij ons en wij zullen contact opnemen met TLN en de werkgever. Staken is een recht, staken mag! Kom op voor jouw arbeidsvoorwaarden voor nu en je verdere loopbaan. Elke % dat je nu laat liggen, werkt door in de opbouw van je salaris, vakantiegeld, pensioen.
En staken doe je niet om jouw werkgever te pesten maar om een goede cao te krijgen. Jouw werkgever kan daarbij helpen door tegen TLN en VVT te zeggen dat het tijd wordt voor een goede cao.

Sta op voor jouw rechten! Je doet belangrijk werk, dat mag vertaald worden in een goede cao!

Hoe denk jij hierover?

Deel jouw mening in een reactie hieronder. We reageren zo snel mogelijk.