Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen
  • 23 apr 2017

  Onderhandelingsresultaat TLN & KNV

  Onder (actie)druk wordt alles vloeibaar. Op 1 april hebben zo’n 700 KNV’ers het eindbod van de werkgevers verworpen en een ultimatum opgesteld. Dit ultimatum loopt op 25 april 2017 af. Gisteravond is overleg geweest tussen cao partijen dat geleid heeft tot nieuwe resultaten Dit gesprek bleek een vruchtbaar overleg te worden. Het ultimatum was opgesteld met als doel de verslechteringen voor KNV’ers...
  • 10 mrt 2017

  Het eindbod

  In de nacht van 7 op 8 maart hebben de werkgevers in de transportsector een cao-eindbod gepresenteerd. Het gaat om een 3-jarige cao met in totaal een loonsverbetering van 10%. Werkgevers willen de noodzaak tot overwerken voor chauffeurs beperken door een chauffeurstoeslag in het leven te roepen en voor chauffeurs de overurentoeslag te verminderen. Nieuw is dat werknemers 18 vrije dagen kunnen kopen. KNV-cao verdwijnt...
  • 21 feb 2017

  Een stapje verder in beroepsgoederenvervoer

  Het was een bijzondere en lange dag onderhandelen op Valentijnsdag. Veel onderwerpen moeten nog verder besproken worden maar we maken vorderingen. In maart gaan de onderhandelingen verder. Werkgevers hebben het loonbod verhoogd. Door de VVT (vereniging verticaal transport) is gevraagd om per bedrijf een keuze te kunnen maken om af te zien van de chauffeurstoeslag en de verlaging van het overwerkpercentage. Maatwerkoplossingen...
  • 23 jan 2017

  Einde cao onderhandelingen in zicht?

  Na een dag onderhandelen zijn de verschillen nog steeds erg groot. TLN gaat terug naar de leden omdat het mandaat nu onvoldoende is om te komen tot een cao resultaat. De verschillen zijn nog erg groot, maar de wil lijkt aanwezig om tot een resultaat te...
  • 27 dec 2016

  TLN is bang voor loonexplosie

  Tijdens de cao onderhandelingen op 21 december heeft TLN gezegd bang te zijn voor een loonexplosie in het beroepsgoederenvervoer. Het tekort aan chauffeurs neemt toe. Dat kan leiden tot een hoger salaris voor de chauffeur. TLN heeft een nieuw loongebouw...
  • 2 dec 2016

  Weinig nieuws over cao Beroepsgoederenvervoer

  Na 3 onderhandelingsronden valt er weinig nieuws te melden. Er is veel aan de orde geweest en we hebben iets meer beeld gekregen waar we het over eens en oneens zijn met de werkgevers. Hele concrete afspraken zijn er niet gemaakt. Duurzame inzetbaarheid...
  • 1 dec 2016

  Wie gelooft er nou in Sinterklaas?

  Je maakt wat mee bij cao onderhandelingen en zeker in de Transport & Logistiek. Wij, de CNV onderhandelaars dachten dat we serieus aan de slag zouden gaan om de positie van de leden en werknemers in de sector te verbeteren. Het begon op 17 november...
  • 25 nov 2016

  Lex Lecompte begrijpt de wereld niet meer

  Lex Lecompte is kaderlid bij FNV en verstuurt het volgende bericht naar mij. Hij begrijpt het voorstel van TLN niet om een kostenneutrale cao te krijgen. Om het te checken probeerde hij ook kostenneutraal een nieuwe auto uit te zoeken. En dat ging als...
  • 18 nov 2016

  cao beroepsgoederenvervoer (2): langzame start

  De tweede onderhandelingsronde begon met een ritje in een paardentram. Een ludieke actie van de collega's van de FNV. Op zich leuk, maar dit is wel tekenend voor dit overleg, het gaat langzaam. Heel voorzichtig lijkt er iets aan ruimte te zijn voor...
  • 17 nov 2016

  Tekenent voor het tempo waarin de onderhandelingen plaatsvinden

  Vandaag zitten we voor een nieuwe onderhandelingsronde aan tafel met alle partijen. Het FNV is vandaag begonnen met een ludieke actie. Laten we hopen dat de actie geen metafoor is voor het tempo waarin de onderhandelingen plaatsvinden.
  • 9 nov 2016

  cao overleg beroepsgoederenvervoer begonnen

  Op 26 oktober is het overleg over de nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer begonnen. Voorstellen zijn uitgewisseld en toegelicht. De uitgewisselde voorstellen zijn nog vers, maar van de voorstellen van TLN en VVT worden we niet meteen enthousiast...