Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Weinig nieuws over cao Beroepsgoederenvervoer

Na 3 onderhandelingsronden valt er weinig nieuws te melden. Er is veel aan de orde geweest en we hebben iets meer beeld gekregen waar we het over eens en oneens zijn met de werkgevers. Hele concrete afspraken zijn er niet gemaakt. Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk maar ook lastig gespreksonderwerp.

 Een paar onderwerpen waarover gesproken is.

Lonen:
Doel van vakbonden is om het basisloon te verhogen. In het loongebouw zitten nog wat onevenwichtigheden uit het verleden. TLN stelt een nieuw loongebouw voor waarbij er tussen de loontreden telkens 4% verschil is. Dit moet je zien als een systeemwijziging waarbij je er niet in loon op achteruit gaat. CNV Vakmensen wil graag een hoger basissalaris maar ziet niets in extra treden op het beloningsgebouw. Voor nieuwe werknemers duurt het langer voordat zij aan hun max komen en wordt het verschil in loonkosten tussen werknemers aan het begin en het eind van hun schaal alleen maar groter.

Persoonlijk opleidingsbudget:
Hierbij gaat het niet om de wettelijk verplichte opleidingen, zoals code 95. De wettelijk verplichte opleidingen worden vergoed op de manier zoals dat nu ook in de cao is opgenomen. Als je een opleiding volgt voor een ander beroep of een niet wettelijk verplichte opleiding kun je gebruik maken van dit budget. Het budget kan gevuld worden met de waarde van bovenwettelijke vakantiedagen, extra verlofdagen op grond van leeftijd/dienstjaren. De vakantietoeslag mag wat vakbonden  betreft niet worden gebruikt voor het persoonlijk budget. Daarnaast heeft CNV Vakmensen voorgesteld dat werknemers die ontslagen worden recht hebben op een evenredig deel voor de code 95 opleidingen. In de praktijk komt dit neer op 1 dag per jaar. Dit geld moet op een aparte rekening gezet worden waar alleen jij over kan beschikken, maar dat wel gebruikt moet worden voor opleiding/training.

Opleidingen gericht op een ander beroep, zowel binnen als buiten de sector Transport & Logistiek moeten vanuit SOOB betaald worden.

Duurzame inzetbaarheid:
Hierbij hebben we voorgesteld om de verschillen tussen de KNV en TLN cao op te nemen voor zover die beter zijn voor de werknemer. Denk dan onder andere aan de ontzie maatregelen voor werknemers die ouder zijn dan 50 jaar, geen verplichting tot overwerk, geen verplichting tot nachtarbeid tussen 00.00 en 06.00 uur.

cao Soob:
CNV Vakmensen heeft voorgesteld om de SOOB cao voor een nader te bepalen termijn ongewijzigd te verlengen maar daar wel doelstellingen aan te koppelen, zoals

1. De oprichting van een paritair aangestuurd controleorgaan op naleving van de cao's in de sector.

2. Op individueel niveau de mogelijkheid tot subsidiering van cursussen en opleidingen die de positie van de werknemer op de arbeidsmarkt verbetert.

3. Op individueel niveau de mogelijkheid tot het verkrijgen van ondersteuning in loopbaankeuzes, zowel binnen als buiten de sector.

Voor de punten 2 en 3 blijkt steun te zijn bij de werkgevers en andere vakbonden. Uiteraard moet dit eerst nog op papier toevertrouwd worden. TLN ziet geen heil in het paritaire controle orgaan op naleving van de cao’s. Zij zien hier een rol in voor het door hen opgerichte keurmerk.

Op dit moment lijken we het eens te zijn over:
* FUWA, we gaan de meest actuele methodiek voor de functiewaardering (2005) toepassen;

* onderzoek, zoals door CNV Vakmensen voorgesteld, om de geluidsoverlast van koelwagens te verminderen en het bevorderen van een goede nachtrust, waarbij het geluidsniveau op de slaapplaats niet meer is dan 35 db(A). STL gaat het onderzoek uitvoeren;

* overgangsmaatregel voor de 18 ATV dagen uit de KNV cao (de inhoud moet nog verder besproken en uitgewerkt worden). Een overgangsregeling betekent niet dat we de 18 atv dagen gedeeltelijk of geheel weggeven!

* Gedeeltelijke vernieuwing in de uitvoering SOOB cao op het gebied van werknemersfaciliteiten in opleiding en ontwikkeling.

Je ziet het we zijn er nog lang niet. Op 21 december is de volgende onderhandelingsronde.

 • Wanneer wordt het personeel in deze sector eens beloond naar werken? Ochtend/middag/avond en nachtdienst zonder ploegendienst. Wachturen schrappen alsof we vrij zijn in deze uren. Voor een uurloon dat niet staat voor de inzet en verantwoording die we hebben op de weg en bij de klant.  Thuisfront kan nooit rekenen op de partner, wat het enige wat we zeker weten is dat we niet weten wanneer ze thuis zijn, totdat ze thuis zijn en dan nog voor hoelang? Als thuisfront moeten we ook al jaren de financiën rondbreien, eerst met een parttime baan maar toch steeds meer fulltime omdat het niet anders kan. Laat die zogenaamde concurrentie uit het Oostblok ook eens aan de zelfde eisen voldoen...

  En als er tegen de baas ingegaan wordt zetten ze je op max 48 per week.... zodat gauw je snater weer houdt.  Ik snap wel waarom de jeugd niet naar deze sector wil.

 • Ik zag een advertentie van Simon Loos,die 100 chauffeurs zoekt.

  Ik wens ze veel sterkte.

  Als de waardering ook in de vorm van een eerlijk loon niet beter wordt,kunnen zij deze advertentie beter in de oost Europese kranten zetten.

  Voor zover ik het nu begrijp,willen de werkgevers wel een minimale loosverhoging geven,maar de toeslagen zo verlagen dat een chauffeur met redelijk wat overuren en zaterdag en zondag uren er op achteruit gaat.

 • men wil dat je 24/7 beschikbaar bent en naar wens van werkgever ingezet wordt. maar een beloning naar ratio blijft uit men wil gewoon nog minder uitgeven aan de toch zeer vakbekwame beroep chauffeurs. Je schaamt je voor het feit dat als je 40 uur werkt net iets meer dan € 1500,00 verdient, met alle verantwoording die je vandaag de dag draagt.

  Succes met de verdere onderhandelingen.

 • Ja ja mensen het is precies zoals jullie zeggen,altijd maar klaar staan bij nacht en ontij

  dikke mist en gladheid je kan er door.

  Lid van een vereniging hoef je niet te worden want doordeweeks kun je niet naar een training en in het weekend ben je blij dat je rust hebt.

  Ditzelfde geld voor een verjaardag doordeweeks,kan je om negen uur weer naar huis anders ben je de volgende dag niet fit.

  Je kinderen zie je niet opgroeien,hier krijg je later pas spijt van,het thuisfront staat er alleen voor want pappa is er niet,leuk hè .

  En dat allemaal voor dat dikke salaris, als je tenminste 30 overuren maakt per week.

  We zouden wat meer op onze strepen moeten gaan staan, en wat vaker nee zeggen, ik heb het al een paar keer gedaan.

  Ik houd mijn snater niet dicht dan maar strafwerk of 48 u per week!! vind ik genoeg.

  We zouden allemaal maar 48 u moeten werken kijken wie dit het langst volhoud!

  Laat dan die oostblokkers maar aan de gang gaan, duurt een half uur voordat ze aangedockt staan ,[niet allemaal ],dan ook noch de taal barrière ,stuur die weg met 15 adressen per dag,komen ze eind van de week met de helft terug.

  Zijn ze op het eind van de rit toch duurder uit denk ik.

  Dan de leerkrachten krijgen zomaar 7 % er bij hoor ik op de radio,gun ik ze van harte hoor.

  Mijn zwager is ook leerkracht verdient zo'n€2400,- per maand ,werkt 4 dagen per week.

  Een keer of 5 vakantie per jaar is ook wel leuk, mag allemaal van mij,we kunnen niet allemaal dit geluk hebben.

  Een gewone politieagent ongeveer€2000,- per maand ,nog wat onregelmatigheidstoeslagen erbij, reken maar uit

  Het word hoog tijd dat wij ook eens een redelijk loon ontvangen.

  Al ben ik bang dat dit nooit gaat gebeuren

 • Alleen massa maakt kracht mensen.

  We hoeven niet lang stil te staan om een goede Cao te krijgen, zeker voor kerst niet . maar ja dan moeten we eensgezind worden als beroepsgroep.

 • Ik lees helemaal niets over n vernieuwing..wanneer doeken ze die Fuwa op...mijn baas zei gisteren nog dat hun T.L.N. ze gek verklaarde dat ze nog E6 betaalde..niemand doet dat nog...dat hun t niet doorvoeren is omdat wij chauffeurs dan de motivatie missen om nog op deze manier je beste beentje voor te zetten in dit ongekend flexibel beroep...want ik doe dit 40 jaar met plezier overigens..maar word langzamerhand doodziek van de achteruitgang in loon en ook pensioendatum schuift steeds verder op...beloning staat zeker niet in verhouding met de verantwoording die we hebben..maar helaas krijgen we t niet voor elkaar om samen n vuist te maken..kijk de Tln snap ik wel die wil de bv transport nederland laten concureren met de moelandpraktijken van al heel veel Tln leden...want kwaliteit telt niet meer alleen de gang naar ongekende lage vrachtprijzen en wij betalen deze rekening

 • het commetaar van:geen prive leven bla bla bla dat wist je toen je dit werk begon,zelf rij nik al ruim 25jaar buitenland voor 99% sociale werkgevers gehad en nu nog ,als er thuis stront aan de knikker was/is dan ben je gewoon thuis.

  mijn vrouw had pas een arbeidsconflict op haar werk en zou een vervolg gesprek hebben op een dinsdag middag.

  Vriendelijk een verzoek gedaan bij mn werkgever om bij dit gesprek aanwezig te zijn,het antwoord was:tuurlijk veel belangrijker dan die auto.

  Kijk zo kan het ook,ik zoek geen werkgever uit die dikke auto,s rijd ,in veel te dure panden zit. Maar waar  de manager buiten de deur gehouden wordt.

  Of te wel no nonsens belijd,krijgen waar je recht op heb e6 dus,geen geschrap,geen staffeltijden.

  Veder heb ik 2 weken geleden tjitze een pb gedaan met de vraag:maak op tijd bekend wanneer de volgende bijeenkomsten zijn ivm de onderhandelingen,zodat we hopelijk massaal er op af kunnen.

  Tot op heden nog geen oproep gezien,komt er die niet dan zal de cao al beklonken zijn op voorhand

 • Leo,

  Veel snipperdagen over zeker, op het eind van het jaar.

  Er is altijd wel iemand die geluk heeft.

 • altijd ,trouwens maak je naam ff bekend avr is vuilverbranding toch????

 • Leo,

  Beetje vreemde reactie van je

  Jij hebt het geluk dat je een sociale werkgever hebt, dan heb je wat voor elkaar over

  En sta je voor elkaar klaar en houd je snipperdagen over

  Je. Kan nou niet altijd zelf je werkgever uitzoeken,en je kan ook wel aan de berichten van anderen zien dat het niet overal koek en ei is!

  Gr Ad

 • Het wordt eens tijd dat de grote opdrachtgever eens aangepakt worden.

  Deze "grote jongens" bepalen al jaren de gerede prijs bij de transport bedrijven.

  Uiteindelijk worden er uren weg gestreept en moet elke seconde verantwoord worden. Want de grote opdracht gevers bepalen hoe lang er bij een los/laad locatie   gewerkt wordt. En dit wordt betaald geen minuut meer  want dan sta je lekker in je eigen tijd te knoeien. En de transporteurs  moeten maar ja en amen roepen.

  Daarom kan er geen fatsoenlijke loonsverhoging  gerealiseerd  worden want daar is geen geld voor.  Dit omdat de geredenprijs al op de bodem prijs is afgesproken bij de grote opdrachtgever.

  Ga je als transporteur hier niet in mee dan zoeken ze wel iemand anders die zo dom is om onder de prijs te gaan rijden.