Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Cao Transport & Logistiek 2017 en verder

Op dit moment lopen er in de sector transport & logistiek twee landelijke cao’s. Dit is de cao ‘Goederenvervoer’ (KNV) en de cao ‘Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen’(TLN). Beide cao’s lopen af op 31 december 2016 en moeten dus verlengd worden.

(ver)nieuwe(nde) cao

Bij het afsluiten de laatste cao’s heeft CNV Vakmensen met de werkgeversorganisaties afgesproken om gedurende de looptijd van deze cao te werken aan een (ver)nieuwe(nde) cao die voor de gehele sector geldt. Actieve vakbondsleden hebben samen met de bestuurders nagedacht en onderzoek gedaan waaraan een nieuwe cao voor de gehele sector aan moet voldoen. Dat is nog niet zo gemakkelijk. De cao geldt namelijk voor veel verschillende doelgroepen met elk hun eigen wensen. Denk aan vrachtwagenchauffeurs in de verschillende deelmarkten: van winkeldistributie tot internationaal tanktransport. Logistiek personeel, kantoorpersoneel, kraanmachinisten, et cetera. Ook zijn er nogal wat verschillen tussen de cao’s TLN en KNV in het voordeel van KNV-werknemers. Met deze rechten dienen we in een nieuwe cao netjes om te gaan.

Arbeidsregie

Uit de verschillende gesprekken discussies met kaderleden, leden en werknemers via www.jeachterban.nl blijkt één van de kernbehoeften voor de nieuwe cao arbeidsregie is. Werknemers moeten als gevolg van overheidsbeleid noodgedwongen rekening houden met een langer durende loopbaan. Daarnaast willen en/of moeten werknemers ook vaker privé actief zijn als mantelzorger en hun aandeel nemen in zorgtaken binnen het gezin. Om de combinatie tussen werk en privé goed in te kunnen vullen is het noodzakelijk dat werknemers meer regie krijgen in hun arbeidsinvulling. Daarnaast blijkt er ook vee behoefte te zijn in het vormgeven van de eigen loopbaan en om zelf keuzes te maken in welke cursussen (voornamelijk code 95) gevolgd worden.

De nieuwe cao

CNV Vakmensen wil vanaf 2017 een vernieuwende cao voor de sector hebben waar rechten van werknemers beschermd worden. Waar werknemers meer regie kunnen krijgen in keuzes voor wat betreft de te werken dagen en/of dagdelen. Waar werknemers zekerheid hebben op werk en te werken uren. En tot slot wij willen een cao die werknemers in staat stelt om tot hun 67ste op een gezonde en leuke manier aan het werk te kunnen blijven.