Ik heb een vraag:

Totale arbeidtijd.

Hoe zit het met de totale arbeidstijd per dag? Ik begin op wisselende tijden varierend van 5 tot 8 uur. Ik ben er altijd van uitgegaan dat ik per dag, ongeacht de aanvangstijd, 15 uur per dag mag werken. ( lees: Aan het werk gehouden wordt ). Nu startte ik laatst om kwart voor 5 's morgen en kreeg te horen dat ik dan tot uiterlijk 15 uur mocht werken. Hoe zit dit nu precies ?

Reacties (11)
 • Expert CNV Vakmensen
  Voorgesteld antwoord
  Antwoord
  Dag No Nick,
  De totale arbeidstijd per dag is niet gedefinieerd. Je kan die wel afleiden uit de bepalingen over de dagelijkse rust, wekelijkse rust, wekelijkse arbeidstijd en twee wekelijkse arbeidstijd.
  15 uur werken per dag mag nooit. Per 24 uur moet je 11 uur rust hebben. Dat betekent dat je maximaal 13 uur mag werken.
  Bij het werken in een nachtdienst mag je niet meer dan 10 uur per 24 uur werken. Dus als je om 4.45 uur begint moet je om 15.15 uur stoppen met werken. Hierbij ga ik er vanuit dat je 30 minuten pauze hebt gehouden.
  Een nachtdienst heb je als je meer dan 1 uur arbeid verricht tussen 00.00uur en 06.00 uur.

  De arbeidstijd is maximaal 60 uur per week. Maar over een periode van 16 weken mag er gemiddeld niet meer dan 48 uur per week gewerkt worden. Dus als je in een week 60 uur werkt zal er ook een week moeten zijn waarin 36 uur wordt gewerkt. Kortom je moet veel rekenen om na te gaan of je binnen de wet- en regelgeving blijft met je arbeids-, rij-, en rusttijden.

  De inspectie IL&T heeft een informatieblad uitgegeven waarin staat hoe het in elkaar zit. Hier kun je dat vinden: www.ilent.nl/.../rij--en-rusttijden-vrachtauto-en-bus-nl-en-eu
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord
   Beste Tjitze,

   Zou het in analogie van jouw verhaal niet zo zijn dat er bij een zogenaamde 'verkorte dagelijkse rust' en gebruikmakend van dezelfde rekensom als hierboven er een diensttijd van 24 minus 9 is 15 uur mogelijk is ?
  • Expert CNV Vakmensen
   Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op No Nick:

   Dat zou kunnen, maar niet als er sprake is van een nachtdienst, zoals jij in je voorbeeld aangeeft. Dan blijft het max 10 uur arbeidstijd.
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op Tjitze van Rijssel:

   Om het dan nog wat moeilijker te maken hebben we ook nog de arbeidstijdenwet die af en toe net andersom werkt en dus niet makkelijker als je het allemaal goed wil doen!!
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op A. J. Westra:

   Tja ...... en wie is er nu binnen de organisatie verantwoordelijk voor wat ? Is de chauffeur primair verantwoordelijk in het kader van de rijtijdenwet en de planning voor de arbeidstijdenwet ?
   Of kan de chauffeur verantwoordelijk worden gesteld voor beide. In het laatste geval mis ik dat laatste gedeelte in de opleiding. Ik kan me tenminste niet herinneren dat ik die stof gehad heb.
  • Expert CNV Vakmensen
   Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op No Nick:

   En wie is verantwoordelijk?
   Een mooie vraag. De werkgever is ervoor verantwoordelijk dat zijn chauffeurs zich aan de arbeids- en rusttijden houden. Worden de arbeids- en rusttijden overtreden dan is de werkgever aansprakelijk. Behalve als de werkgever kan aantonen dat hij al het mogelijke heeft gedaan om er voor te zorgen dat de chauffeur zich aan de regels houdt, dan is de chauffeur zelf verantwoordelijk.

   Deze mooie tekst heb ik bijna letterlijk overgenomen uit het lesboek voor de vrachtwagenchauffeur. Als je dat gemist hebt is het misschien een idee om wat lesstof op te halen in een code 95 cursus?
  • Expert CNV Vakmensen
   Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op No Nick:

   Iedere chauffeur zou de rij- en rusttijden moeten kennen. (Ga er maar aanstaan) De belangrijkste regels kent iedereen wel (4,5 uur rijden, 45 minuten rust en de verdeling 15 & 30 minuten etc.) Gedacht wordt aan de Verordening, maar het Arbeidstijdenbesluit  vervoer is minder bekend. Hoeveel chauffeurs weten dat je na maximaal 6 uur arbeid pauze moet houden? Deze pauze staat geheel los van de rij en rusttijden.

   Het kan geen kwaad om de wet en de Verordening eens te lezen. Voor een deel is het misschien abacadabra de eerste keer, maar je steekt er zeker wat van op. Zo zal je lezen dat de werkgever primair aansprakelijk is voor overtredingen van de chauffeur en verplichtingen heeft waarvan veel chauffeurs zullen zeggen dat ze er nooit wat van gemerkt hebben.

  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op Tjitze van Rijssel:

   Dus de stelling : "15 uur werken per dag mag nooit" , geldt uitsluitend als er sprake is van een aanvangstijd voor 5 uur. Daarnaast is het - zo begrijp ik althans - ook nog eens een netto tijd begrijp ik. De pauzetijd mag daarbij opgeteld worden, zodat de ' onderwegtijd' langer mag zijn dan de arbeidstijd.

   Een pauze van - op de tachograaf - 3 uur mag daar nog eens bij opgeteld worden. In jouw voorbeeld met de starttijd van 04:45 kan ik dus 13 uur optellen zodat ik moet stoppen met werken om 18:45 uur ?

    

   [url=https://postimg.org/image/83w9wnxf97/][img]https://s1.postimg.org/6c3b1re2db/201710101_182614.jpg[/img][/url]

  • Expert CNV Vakmensen
   Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op No Nick:

   De minimale dagelijkse rusttijd is 9 uur. In de wetgeving wordt dan gesproken over een verkorte dagelijkse rust. Dat mag maximaal 3 x per week voorkomen. Een dag is 24 uur. 24 - 9 = 15 uur. Dus als je een verkorte dagelijkse rust hebt van 9 uur blijven er 15 uur over om te werken en pauze te houden.
   15 uur achter elkaar werken mag nooit. Je mag hooguit 4,5 achter elkaar rijden. Als je dat doet moet je daarna minimaal 45 minuten pauze houden.
   Je mag normaal niet langer dan 9 uur per dag rijden. 2 x per week mag dit 10 uur zijn.

   Als je in het voorbeeld om 4.45 uur begint met werken en je hebt tijdens je dienst 3 uur pauze gehouden, is er sprake van een nachtdienst en mag je maximaal 10 uur werken. Je diensttijd is dan 13 uur. Dan stopt je dienst dus om 17.45 uur. Dat is het begin van je dagelijkse rust. Die is minimaal 9 uur.
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op Tjitze van Rijssel:

   Ik heb een vraag baar aanleiding van deze uitleg. In de ATW staat dat elke werknemer in Nederland max 12 uur arbeid mag verrichten. In het rijtijdenbesluut wordt niet gesproken over max arbeidstijd maar alleen over rust en rijtijden dus dit is mij vraag: waar staat in het rijtijdenbesluit dat ik langer dan 12 uur arbeid mag verrichten?
   Even het rekensommetje van het ilent teniet doen....9 uur rust tussen twee diensten wilt niet zeggen dat ik dus 15 uur arbeid mag verrichten. Het zegt alleen dat tussen 2 diensten de rusttijd teruggebracht kan word en naar 9 uur....
  • Expert CNV Vakmensen
   Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op Maurits Ivangh:

   Beste Maurits,

   Het rij- rusttijdenbesluit is gecodificeerd in het Arbeidstijdenbesluit vervoer, net zoals hetgeen voortvloeit uit de richtlijn 2002/15/EG (arbeidstijd in het wegvervoer). Het Atb-v bevat aanvullende of afwijkende regelingen op de Arbeidstijdenwet. Artikel 5.7 van de Atw waarin de maximale arbeidstijd van 12 uur is opgenomen, is niet van toepassing op chauffeurs waarop de rij en rusttijden van toepassing zijn (zie artikel 2.5:8 Atb-v). In plaats daarvan geldt een maximale arbeidstijd van 60 uur per week. Alleen bij een nachtdienst geldt een maximum van 10 uur per dienst tenzij de uitzonderingsregel wordt toegepast, dan is de maximale arbeidstijd 12 uur.

   Voor de volledigheid: voor chauffeurs geldt dat er sprake is van een nachtdienst wanneer er arbeid wordt verricht tussen 1:00 en 5:00 (ook al is dit 1 minuut). De regel van 1 uur tussen 0:00 en 6:00 uit artikel 5.8 van de Atw is niet van toepassing blijkens artikel 2.5:4a van het Atb-v.

   Er moet onderscheid gemaakt worden tussen arbeidstijd en diensttijd. In de Atw en het Atb-v wordt gesproken over arbeidstijd, in de Verordening rij- en rusttijden wordt gesproken over diensttijd. In grote lijnen komt het neer op het volgende:

   De dagelijkse rust bedraagt minimaal 11 uur, zodat de dagelijkse diensttijd maximaal (24 -11 =) 13 uur bedraagt. Bij een verkorte dagelijkse rust mag de dagelijkse diensttijd maximaal (24 - 9=) 15 uur bedragen.

   In de periode van 13 respectievelijk 15 uur, mag de arbeid verricht worden met in achtneming van de wettelijk voorgeschreven pauzes. In het Atb-v is namelijk bepaald dat de werknemer maximaal 6 uur aaneengesloten arbeid mag verrichten en dan minimaal 30 minuten pauze moet hebben (mag 2x 15 minuten zijn). Is de arbeidstijd meer dan 9 uur, dan zijn 45 minuten pauze verplicht (waarvan de eerste 30 na maximaal 6 uur arbeidstijd).

   Bij een normale dienst kan de arbeidstijd dus niet meer zijn dan 13 – 0:45 = 12:15. In de cao is het recht op meer pauze vastgelegd.

   Bij een dienst van 15 uur blijven er 14:15 uur over waarin arbeid verricht kan en mag worden (tenzij je de cao correct toepast, want dan houdt je 13 uur arbeidstijd over). Je kunt dus 14:15 arbeidstijd hebben, of dit wenselijk is, is een tweede. Hierbij kot wel dat je elders in de week een veel kortere arbeidstijd mag hebben om niet boven de 60 uur uit te komen (Let op, vakantie telt als arbeidstijd voor de berekening evenals ziekte, feestdagen en bijzonder verlof). Daarbij komt dat de gemiddelde arbeidstijd in een periode van 26 weken niet meer dan gemiddeld 48 uur per week mag zijn, dus levert een lange arbeidstijd op 1 dag wel een grote compensatieverplichting op.

   Overigens wordt niet alles als arbeidstijd aangemerkt, naast de pauze geldt ook beschikbaarheidstijd ‘werktijd’ maar wordt het onder voorwaarden niet geteld als arbeidstijd. Zie voor de definitie artikel 3 van de Richtlijn 2002/15/EG en artikel 2.5:9 Atb-v. De werkgever dient dit wel goed te administreren én de tachograaf moet correct bediend worden.

Terug