Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Ongewijzigde cao met een jaar verlengd

Een meerderheid van de CNV-leden is akkoord met een ongewijzigde verlenging van de cao Beroepsgoederenvervoer met één jaar. Dit betekent dat er tot 1 januari 2021 geen veranderingen in de cao zijn. De onderhandelingen starten waarschijnlijk in oktober 2020. In dit blog geven we je meer informatie over de gevolgen van deze keuze.

Uitslag stemming CNV-leden: terugblik en vooruitblik cao-onderhandelingen

Van de uitgebrachte stemmen is 75% voor het ongewijzigd verlengen van de cao tot 1 januari 2021. 21% van de stemmers is tegen het ongewijzigd verlengen van de cao en 4% weet het niet of heeft daar geen mening over. In de video via onderstaande link vertellen we je wat de huidige status is van de cao-onderhandelingen. Ook vertellen we hoe we erop terugkijken en nu verdergaan.

> Bekijk de vlog met terug- en vooruitblik over de cao-onderhandelingen

Negatieve gevolgen van de ongewijzigde cao

  • Je loon gaat niet omhoog;
  • De verblijfskostenvergoeding gaat ook niet omhoog;
  • Je gaat er in koopkracht op achteruit, want de inflatie in 2020 ten opzichte van 2019 was 2,6%;
  • De loonachterstand die we al hebben vergeleken met andere sectoren verandert niet of wordt groter. 

Positieve gevolgen van de ongewijzigde cao

Dat zijn er niet veel, maar de cao blijft in ieder geval gelden voor alle werknemers en werkgevers in de sector. Er is zo wel een gelijk speelveld en oneerlijke concurrentie wordt aangepakt. De werkgevers kunnen nu niet onder afspraken uitkomen omdat er geen cao is, want met een geldige cao moeten zij zich hieraan houden. Dus bedrijven die geen of een deel van het vakantiegeld hebben betaald, kunnen we daarop aanspreken. Dat geldt ook voor bedrijven die hun werknemers loon hebben laten inleveren (door de coronacrisis). Wanneer je merkt dat jouw werkgever de cao niet nakomt, meld dit dan bij naleving-bgv@cnvvakmensen.nl. CNV Vakmensen gaat daar dan achteraan.

Waardering versus coronamaatregelen

Het is duidelijk dat er waardering is voor de sector. Er staan billboards langs de weg waarbij chauffeurs helden worden genoemd die de economie draaiend houden. De regering noemt delen van het transport 'cruciaal' en deelde het transport in bij de vitale beroepen in onze samenleving. Ook TLN en VVT roepen regelmatig dat zij waardering hebben voor de werknemers in transport en de logistiek.

In de praktijk zien we minder van dat respect terug. Chauffeurs mogen de wc's en kantines van bedrijven niet meer gebruiken vanwege de coronamaatregelen. Je privacy wordt niet gerespecteerd doordat jouw temperatuur gecontroleerd moet worden, je moet een gezondheidsformulier invullen en je moet vertellen waar je in de afgelopen periode bent geweest. Het contrast met de billboards langs de weg kan bijna niet groter zijn.

Hypocriete werkgevers in de transport en logistiek

Werkgevers zeggen dat het zo belangrijk is dat er een algemeen verbindend verklaarde cao is. Ze willen dat er genoeg goed opgeleide werknemers in de sector werken. Werkgevers zeggen dat zij de sector aantrekkelijk willen maken voor nieuwe groepen, zoals jongeren en vrouwen.

Intussen worden jullie onder druk gezet om vakantiedagen op te nemen, loon in te leveren en akkoord te gaan met het niet of gedeeltelijk betalen van het vakantiegeld.
Dat is natuurlijk hypocriet, als je kijkt naar wat de werkgevers zeggen belangrijk te vinden.

Niet alle werkgevers zijn hypocriet

Gelukkig zien we ook werkgevers die zich wel honderd procent inzetten voor hun werknemers. Bijvoorbeeld een werkgever die loonkostensubsidie aanvraagt en zijn werknemers ook het gemiddelde van de overuren en toeslagen betaalt als er niet meer dan 40 uur werk is. Zo zorg je goed voor je werknemers.

Inzet CNV in de komende maanden

CNV wil op tijd met de onderhandelingen beginnen. Dan is er tenminste een nieuwe cao als de oude echt is afgelopen. Helaas gaat het ook in 2020 niet lukken om vóór 1 januari 2021 een nieuwe algemeen verbindend verklaarde cao te hebben. TLN wil pas begin oktober met de cao-onderhandelingen beginnen. De voorstellen die we in 2019 hebben ingediend, zijn nog steeds belangrijk en zijn onze basis voor de komende cao-onderhandelingen.

Heb je vragen of wil je hier nog iets over delen?

Laat een bericht achter onder dit blog! We reageren zo snel mogelijk.