Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Onderhandelingen gestart, waar gaan we het over hebben?

Dinsdag 26 november lichtte CNV Vakmensen haar voorstellen toe aan de werkgevers in de Transport (TLN & VVT). Ook de andere vakbonden én ook de werkgevers presenteerden hun voorstellen.

De insteek van CNV Vakmensen is klip en klaar. De sector moet aantrekkelijker gemaakt worden voor nieuwe werknemers en beter bij hun belevingswereld passen. Dat betekent: Met lokale vakbondsvertegenwoordigers voor maatwerk zorgen binnen verschillende deelsectoren en bedrijven.

Aan de hand van onze beleidsnotitie 2019 met de titel “Kwaliteit van arbeid” bepalen we een aantal onderwerpen waarop de cao aangepast moeten worden.

Aanpassingen cao

Volgens CNV Vakmensen moet de cao aangepast worden. Zo moeten er betere afspraken gemaakt worden op het gebied van opleiding, ontwikkeling en vakbekwaamheid. Betere afspraken over flexibel werken, werk- en leefomstandigheden in de cabine en een beloning die eer doet aan de tijd die je gewerkt hebt.

Daarnaast zijn we er voorstander voor dat we als werkgevers en werknemers de handen ineen slaan wat betreft goede naleving. Wij moeten dit samen beter, efficiënter en scherpen kunnen dan de overheid dit nu doet.

Ook moeten er goede afspraken gemaakt worden die huidige werknemers faciliteren in het gezond en vitaal behalen van hun welverdiende pensioen.

Natuurlijk is dit niet alles en hebben we onze voorstellen zeer concreet gemaakt voor de werkgevers. Lees onze voorstellen ->

Voorstellen CNV vergeleken met  andere vakbonden

CNV Vakmensen heeft kennisgenomen van de voorstellen van de FNV en de Unie. De grote lijnen uit hun voorstellen kwamen ons bekend voor. Het lijkt erop dat we redelijk op dezelfde lijn zitten én dat helpt om voor jou tot goede resultaten te komen! Uiteraard verschillen de voorstellen in nuances en op visieniveau. CNV Vakmensen gaat er vanuit dat we elkaar hier in kunnen versterken.

Voorstellen werkgevers

Ook de transportwerkgevers hebben hun voorstellen toegelicht. Ze hebben een lijst met 32 punten gepresenteerd. Helaas zijn veel voorstellen het spiegelbeeld van wat wij willen bereiken. Denk aan onderwerpen op het gebied van flexibiliteit, jaaruren modellen, et cetera. Je zou haast denken dat er voldoende personeel beschikbaar is voor de werkgevers.

Grappig genoeg leest CNV Vakmensen wel in de voorstellen dat de werkgever staat voor meer mogelijkheden tot maatwerk op bedrijfsniveau. Alleen wil zij dit dan zonder tussenkomst van vakbonden mogelijk maken. Dat is voor ons een brug te ver.

Hoe nu verder?

Op 17 december aanstaande staat het volgende overleg gepland. Deze eerste ronde was meer een presentatieronde van elkaars voorstellen. Op 17 december starten we echt gestart met onderhandelen. De CNV onderhandelingsdelegatie maakt een overzicht van de voorstellen van de vier verschillende cao-partijen. Waar zitten de verschillen én waar de overeenkomsten? Met dat overzicht gaat jouw onderhandelingsdelegatie vol goede moed het volgende overleg in.

Met in het achterhoofd dat nu - en in de nabije toekomst - alle zeilen moeten worden bijgezet om zorg te dragen voor voldoende personeel is het nu tijd om verbeterslagen te realiseren. Als we Nederland niet stil willen laten staan, dan moeten we voor arbeidsvoorwaarden zorgen die ervoor zorgen dat collega’s in deze mooie sector willen en kunnen blijven werken. Aan de inzet van de CNV collega’s zal het niet liggen!