Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Werkgevers in de transport vragen om uitstel

Afgelopen week vond de vijfde onderhandelingsronde voor de cao Beroepsgoederenvervoer plaats. Daarbij zijn we niet veel opgeschoten: er kwamen geen goede verbetervoorstellen. Het proces ligt nu zelfs tijdelijk stil. In deze blog vertellen we je wat de huidige status is.

Geen goede verbeteringsvoorstellen

Vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie willen na de teleurstellende laatste onderhandelingsronde alsnog een goede poging wagen om de cao-onderhandelingen recht te trekken. Juist nu de actiecomités op stoom beginnen te raken, willen de vakbonden weten of TLN en VVT alsnog acceptabele verbeteringsvoorstellen kunnen bieden.

Het overleg over die laatste poging vond plaats op 12 maart. Toen de onderhandelingen begonnen, bleek dat TLN en VVT geen tegenvoorstellen hadden die overeenkwamen met de eisen van de vakbonden. TLN en VVT lieten zelfs weten dat wat zij eerder boden bij hun achterban, tot discussies heeft geleid en zelfs als te hoog werden ervaren. Daarnaast gaven TLN en VVT aan dat het Coronavirus ondertussen een grote impact heeft op de transport en logistiek. In sommige sectoren leidt het al tot enorme terugloop van werkaanbod/werkgelegenheid en een toename van onzekerheid.

Onzekerheid en opschorting

Het is juist de onzekerheid bij de achterban van TLN en VVT die ervoor zorgt dat TLN en VVT nu niet verder willen onderhandelen over belangrijke verbeteringen. Zij vroegen daarom aan de vakbonden om de onderhandelingen voorlopig (met ongeveer 2 maanden) op te schorten. Alle partijen hopen dat de gevolgen van het Coronavirus in deze tussenperiode duidelijker worden.

De vakbonden zijn hier niet zo blij mee. Hoewel de vakbonden ook zien dat de gevolgen van het Coronavirus steeds duidelijker worden en de maatregelen steeds meer invloed krijgen op onze samenleving. In ieder geval werd duidelijk dat verder onderhandelen over verbeteringen momenteel niet mogelijk is.

Om te bepalen of de vakbonden gehoor geven aan het verzoek om de onderhandelingen voorlopig op te schorten, is er de komende dagen overleg met de cao-commissie en kaderleden.

Vervolgtraject

Zodra die uitkomst bekend is, hoor je meer over het vervolgtraject. Het is in ieder geval duidelijk dat het afsluiten van een goede cao met daarin een goede loonontwikkeling, betere arbeidsomstandigheden en eerlijke afspraken over eerder stoppen met werken, waarschijnlijk niet gaat lukken zonder (ludieke) acties.

Vragen?

Heb je nog vragen of ben je het hier niet mee eens, laat je dan horen in een reactie onder deze blog!

Videoverslag vijfde onderhandelingsronde

Bestuurder Tjeerd Orie heeft een videoverslag gemaakt. Bekijk 'm hieronder.