Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Voorstellen CNV Vakmensen nieuwe cao BGV

Extra voorstel CNV Vakmensen

Begin juli stonden de voorstellen van CNV Vakmensen online. TLN en de VVT geven aan deze zomer niet meer te kunnen onderhandelen over een nieuwe cao. FNV presenteert haar voorstellen pas 5 oktober. Daarom hebben wij nog een voorstel:

 • Als we iedere keer pas in oktober/november beginnen met onderhandelen is het beter om de cao door te laten lopen tot 1 april of 1 mei

Op deze manier worden de lonen en verblijfkostenvergoedingen weer niet per 1 januari aangepast aan de gestegen prijzen (verwachte prijsstijging in 2019: 2%). Dat is een gemiste kans!

Voordat je ergens over onderhandelt, is het belangrijk om jouw inzet op papier te zetten. Je schrijft op wat jij met deze onderhandelingen wilt bereiken. Zo gaat dat ook met cao-onderhandelingen.

Tjitze van Rijssel, Tjeerd Orie en de cao-commissie Beroepsgoederenvervoer hebben de afgelopen tijd alle ideeën voor de nieuwe cao verzameld. Vervolgens zijn ze tot een selectie gekomen van de belangrijkste voorstellen. Deze hebben ze opgeschreven in de ‘Beleidsnotitie CNV Vakmensen – Kwaliteit van arbeid in de Transport & Logistiek’, een interessante tekst over het werk in jouw sector.

Geen zin om de hele tekst door te nemen? In deze blog delen we een aantal belangrijke voorstellen:

Opleiding, ontwikkeling en vakbekwaamheid

 • Scholing is gewoon werk, dit geldt ook voor de tijd die besteed wordt aan E-learning
 • Valt de opleidingsdag op een zaterdag dan wordt de zondagstoeslag betaald

Flexibel werken

 • Komt een werknemer op een vrije dag werken, dan krijgt hij/zij de toeslag voor het werken op zondag
 • De ploegentoeslag moet omhoog, bij een 2-ploegendienst 15% en bij een 3-ploegendienst 25%.  

Loon naar werken

 • Bij ziekte hoor je het gemiddelde loon te ontvangen over het afgelopen jaar, inclusief toeslagen (zie vakantieloon) en overuren
 • Afschaffen van de wachtdag bij ziekte
 • 8% vakantietoeslag over het in het afgelopen jaar ontvangen loon en toeslagen
 • Toeslag vakantieloon betalen over alle opgenomen vakantie/verlofdagen en ATV dagen
 • Het uitgangspunt is de prijscompensatie + 3% per jaar, berekend over het maximum van de loonschaal

Vergoedingen en toeslagen

 • Reiskostenvergoeding woon- werkverkeer
 • Toeslag voor het werken in de nacht (van 21.00 – 05.00 uur) van 19% van het uurloon moet voor iedere chauffeur gelden, dus ook voor meerdaagse ritten
 • Ook kantoorpersoneel en loodsmedewerkers, als hoofdstuk XV (logistieke dienstverlening) niet van toepassing is, werken in de nacht en hebben daarom recht op een toeslag. Over de uren van 20.00 – 07.00 krijgen zij een toeslag van 19% op het functieloon

Verplichte tijd voor tijd regeling

 • Afschaffen van de verplichte tijd voor tijdregeling. Per bedrijf kan een vrijwillige tijd voor tijdregeling in overleg met vakbonden worden overeengekomen.

Arbeidstijd

 • Standaard wordt 8 uur per dag gewerkt, uren boven de 8 uur zijn overuren
 • Overwerk, de werknemer kan niet verplicht worden tot het verrichten van overwerk

Arbeidsvoorwaarden aanpassen

 • De standaard moet 40 uur per week zijn, verdeeld over vijf dagen van acht uur
 • Werken op een vast overeengekomen vrije dag geldt als werken op een zondag

Arbeidsomstandigheden, slapen in de cabine

 • Verbieden bij voertuigen met een laadvermogen van 500 – 3.500 kg.
 • Verbieden voor vrachtwagens met een aangepaste cabine zoals in het autotransport en zwaar transport.
 • Alleen toestaan als er een standkachel en standairco aanwezig is.

Pensioen

 • Gebruik maken van het pensioen akkoord om een regeling te treffen waarbij werknemers 3 jaar voor hun AOW-uitkering vervroegd met pensioen kunnen gaan. 
 • Pensioenopbouw verbeteren door alle looncomponenten mee te laten tellen voor de pensioenopbouw. 

Wil je alle voorstellen en de achtergrond hiervan lezen?

Download de 'Beleidsnotitie CNV Vakmensen - Kwaliteit van arbeid in de Transport & Logistiek':

Beleidsnotitie CNV Vakmensen - Kwaliteit van arbeid in de Transport & Logistiek.pdf
 • Opleiding op zaterdag uren gewoon uitbetaald en tellen mee voor overuren. Verplicht standairco voor meerdaagse ritten waarbij de chauffeur in  de wagen verblijft. Loonsverhoging van 3% per jaar.

 • Dag Gunther,

  Een paar opmerkingen:

  Opleiding:

  In ons voorstel voor de nieuwe cao willen wij als er op zaterdag een opleiding wordt gevolgd dat dan de zondagstoeslag betaald wordt. Dat betekent een toeslag van 100%. Je krijgt dan 2x zoveel betaald als op een normale werkdag.

  Werken op zaterdag en zondag valt niet onder de overuren, tenzij er meer dan 8 uur wordt gewerkt.

  Standairco:

  Wij willen dat er alleen overnacht mag worden in de cabine als er een standkachel en standairco aanwezig is. Anders wordt het slapen in een hotel, uiteraard voor rekening van de werkgever.

  Loon:

  Wij willen iets meer dan jij voorstelt. Wij willen de prijscompensatie + 3% per jaar. De prijscompensatie is bedoeld om de koopkracht op peil te houden. Daar bovenop willen wij dan nog een stukje koopkracht verbetering van 3% per jaar.

 • extra recht op vakantie dagen als je veel overuren maakt. iemand die 40 uur per week of iemand die 60 uur per week werkt hebben alle twee slechts 24 vakantie dagen en 3,5 atv dagen. maar werk je  20 uur per week dan wordt het opeens wel naar ratio toegepast.

 • Staffelpauze afschaffen het liefst. of gewoon hetzelfde wat je moet hebben volgens de arbeidswet. er zijn veel chauffeurs die op een dag slechts 4 uur rijden en met veel minder pauze toe kunnen als ze een dienstijd hebben van meer als 13,5 uur.

  Afschaffing van de eis dat je minimaal 13 opeenvolgende weken op dezelfde dag voorafgaand aan een feest dag op die dag hebt gewerkt. ben je oproepkracht of uitzendkracht of flexibel inzetbaar en werk je op wissellende dagen. doen hoeft je baas slechts je een keer op een andere dag in te plannen en je krijgt geen feestdag vergoed tegenover chauffeurs die op vaste dagen werken. flexibel wordt dan juist gestraft.

 • in de cao duidelijk erbij zetten dat uitzendkrachten ook recht hebben op de uren vergoed te krijgen die je code 95 volgt. en chauffeurs pas ook vergoed en voor uitzendkrachten.  Ik heb nog geen uitzendbureau gezien die het betaalde. ook niet eerlijk tegenover chauffeurs direct in dienst.

 • Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. Ik ben maandelijks meer dan €100 kwijt aan brandstof om op werk te komen. Dit zou het werven van mensen ook makkelijker maken aangezien een bedrijf dan niet bindend is aan de (krimp)regio.

 • Ik zie in de voorstellen niets terug om de ongelijkheid die is ontstaan bij de vorige CAO tussen chauffeurs en niet rijdend persooneel op te lossen danwel te verkleinen. Waarom wordt alles vanuit rijdend personeel bekeken en wordt er niet ook naar de positie van collega's op kantoor / loodsen e.d. gekeken. Die worden vaak niet ingeschaald in loonschalen en hebben afgelopen CAO geen verhoging gehad van meer dan 10% maar soms maar 4,5%.

 • Hoi Tjitze, ik las in jullie bericht dat jullie al een brief naar TLN hebben opgestuurd om de CAO niet door te laten lopen. Maar is het niet zo dat je pas 3 maanden voordat de CAO afloopt deze pas kan opzeggen?

 • En ik zie niets over de extra 18 dagen , waar we jaren voor hebben gespaard. Of gaan die nu automatisch door naar  het nieuwe cao .

  En klopt niets van dat het zo lang duurt voor de besprekingen voor nieuwe cao beginnen  , is gewoon weer kat op spek binden .

 • Fijn dat je gereageerd hebt op onze cao voorstellen en dat je er vaak nog wat aan toevoegt. Een reactie van mijn kant is dan wel op zijn plaats.

  Dan lee:

  - extra vakantiedagen als je meer dan 40 uur werkt. Dat vind ik wel een leuk voorstel, maar is wel lastig te berekenen omdat je meestal niet elke week eenzelfde aantal uren werkt. De grote vraag is dus hoe moet je dat berekenen?

  - afschaffen staffelpauze. Komt iedere keer terug en hebben we bij de vorige cao onderhandelingen ook voorgesteld, maar dat voorstel haalde het niet. Als je werkgever de staffel toepast is het beste advies om gewoon die pauzes te nemen, dan heb je geen probleem. Wij willen natuurlijk niet dat je teveel uren werkt.

  - je opmerking over de feestdag kan ik niet plaatsen. In de cao beroepsgoederenvervoer staat nergens dat 13 weken voorafgaand aan een feestdag op dezelfde moet hebben gewerkt om voor die feestdag in aanmerking te komen.

  - voor uitzendkrachten is er via hun eigen cao ook geld beschikbaar voor opleiding. Daaruit zou de code 95 betaald kunnen worden.

  - Volgens mij is het lastig in de cao beroepsgoederenvervoer te regelen dat de kosten voor de bestuurderskaart door het uitzendbureau vergoed moeten worden. De kaart is 5 jaar geldig, het is niet helemaal eerlijk om de kosten te verhalen op de werkgever waar je op het moment van vervangen van de kaart in dienst bent.

  c.h.:

  reiskosten woon- werkverkeer staat in onze voorstellen. Maar een beetje transportbedrijf die nu al het verschil wil maken heeft dit al lang zelf geregeld.

  Karel Dubbelw:

  Wij willen graag rekening houden met kantoor- en loodspersoneel. Feit is echter dat het vooral chauffeurs zijn die reageren op de cao voorstellen en heel weinig kantoor- en loodsmensen.

  Ook kantoor- en loodspersoneel hoort gewoon ingeschaald te worden in de loonschalen die in de cao staan. Alleen als je in een hogere functie bent geplaatst dan genoemd in loonschaal H moet de werkgever de functie en het loon schriftelijk vaststellen.

  Maar om het probleem wat jij beschrijft te voorkomen is het wel goed om in de loonafspraak op te nemen dat niet alleen de lonen in de loonschalen maar ook de andere lonen met het afgesproken percentage omhoog gaan. Ik heb dit aan mijn cao-lijstje toegevoegd!

  janst:

  het opzeggen van de cao moet minimaal 3 maanden voor afloop van de cao gebeuren. Dus mag het opzeggen ook 6 maanden voor de datum waarop de cao eindigt opgezegd worden. Sterker nog, als de huidige cao die een looptijd heeft van 1 januari 2017 t/m 31 december 2019 in bijvoorbeeld juli 2017 hadden opgezegd kan dat ook.

  In elk geval zijn wij op tijd geweest met het opzeggen van de cao.

  Bert 65:

  - voor de extra 18 dagen hebben wij geen wijzigingsvoorstellen opgenomen. Dus wat ons betreft blijft het zo dat degenen die op 31 december 2016 recht hadden op 18 extra atv-dagen dat recht ook in de nieuwe cao blijven houden.

  - inderdaad duurt het te lang voordat de gesprekken over de nieuwe cao weer beginnen.

 • Die 18 dagen lijkt mij dat die anders verdeeld en betaald moeten worden

  of wel voor iedereen moeten gaan gelden

 • Hoi bedankt voor de reactie. Het bereken van de extra vakantiedagen id heel simpel. Voor elk uur dat je boven de 40 uur werkt krijg je 13 % aan vakantieuren terug. Voor elke 8 uur extra opgebouwd  dan heb je recht op een extra vakantiedag.

 • Ik zou graag zien dat er een code 95 pot komt. Waarbij je bij een half jaar contract gewoon de helft van een cursus in een fonds gaat. Zodat de werk gever erna dat deel kan gebruiken om jou code 95 uren te doen.

  Afgelopen jaren ben ik de dupe geweest van half jaar contracten en loop ik nu 24 uur achter.

 • Al enig zicht op wanneer de onderhandelingen beginnen?

 • Hallo, wanneer gaat er eens gesproken worden tussen de werkgevers en de bonden? We hebben nog 2 maanden voor de cao afloopt. Het lijkt wel weer op de bekende vertragingspolitiek. Een jaar zonder cao en dan uiteindelijk een sigaar uit eigen door.