Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Krijg jij waar je recht op hebt?

Als uitzendkracht hoor jij (bijna) hetzelfde te verdienen als je collega in vaste dienst. Dat is zo geregeld in de cao’s voor uitzendkrachten.

Voor welke arbeidsvoorwaarden geldt voor jou hetzelfde als je collega in vaste dienst?

  • Het geldende periodeloon in de schaal (en inschaling conform wat gebruikelijk is bij opdrachtgever).
  • De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode. Deze kan - gelang de keuze van de uitzendonderneming - gecompenseerd worden in tijd en/of geld.
  • Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag.
  • Initiële loonsverhoging; hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald.
  • Periodieken bij de inlener (flexwerkers gaan mee in hetzelfde systeem voor het toekennen van salarisverhogingen als het vaste personeel. Soms afhankelijk van een beoordelingsgesprek).
  • Kostenvergoeding (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensionkosten, gereedschapskosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie).

Dat je er recht op het is één. Dat je het daadwerkelijk krijgt is echter een ander verhaal. Wist jij dat je hier recht op hebt? En krijg jij ook waar je recht op hebt? Ik hoor het graag van je!

  • Een paar jaar terug had ik een bijbaanvoor enkele maanden  in wisseldienst. Mijn vakantiegeld bleek alleen berekend te worden over mijn basisloon en niet over mijn gehele loon inclusief ploegentoeslag (20%). Toen ik daartegen in verweer kwam bleek dat dit volgens de CAO was en dat dus de VAKBOND daarmee accoord was. Dus niet alleen genaaid door het uitzendbureau maar ook door de vakbond. Leg me dat maar eens uit.

  • De rijkste man van Nederland en nr 1 van de Quote500, is Frits Goldschmeding oprichter van Randstad uitzendbureau , Randstad Holding Tempo-Team e.a .. Zij vermogen wordt geschat op ..... 4,27 MILJARD. Leg me dat maar eens uit.. uitzendbureaus zijn uitzuigbureaus.