Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Randstad laat reparatie WW aan zich voorbij gaan

De directie van Randstad Groep Nederland heeft CNV Vakmensen laten weten dat men geen invulling wil geven aan de cao afspraak over de reparatie WW.

Ondanks dat de leden van CNV Vakmensen vóór hebben gestemd, vindt men dat er te weinig draagvlak voor de afspraak is. Beide andere vakbonden waren namelijk niet voor. CNV Vakmensen is teleurgesteld in deze keuze.

Reparatie

De reparatie zou betekenen dat je na afloop van je wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering, een aanvulling krijgt tot de duur van de vorige regeling. Dit vloeide voort uit een afspraak tussen centrale werkgevers en werknemersorganisaties. Zoals bekend is Randstad lid van VNO NCW en daarmee dus ook verantwoordelijk voor deze afspraak.

Negatief stemresultaat

Helaas is nu anders besloten. Een groep werknemers, grotendeels lid van bedrijfsvakbond Frank, is van mening dat Randstad een bedrijf is dat werk maakt van werk. Hierdoor zou naar hun zeggen een WW-afspraak niet nodig zijn, omdat die WW/WGA-verlenging voor Randstad medewerkers niet in beeld komt. Dit heeft gezorgd voor een negatief stemresultaat.

Te makkelijk afstand nemen

CNV Vakmensen heeft uiteraard respect voor een democratisch proces maar vindt dat de directie te makkelijk afstand neemt van deze regeling. De reparatieafspraak is namelijk een solidaire regeling waarin de ‘sterkeren’ iets over hebben voor de ‘zwakkeren’. Of de mensen met geluk solidair zijn met de mensen met pech.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Heb je als bedrijf niet een wat bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid? Hoe past het in je MVO? Hoe komt het over op je medewerkers met wat meer ervaring die er via best for the job uitgaan? Of voor je uitzendkrachten (b.v. in de transitiegroep) die wellicht van deze regeling gebruik kunnen maken? Moet je dan misschien niet eens nadenken of je nog een alternatief hebt in plaats van de kale mededeling dat je niet gaat meedoen? 

CNV Vakmensen zal Randstad op zijn verantwoordelijkheid hiervoor blijven wijzen. En in de gesprekken over het sociaalbeleid hier aandacht voor blijven vragen. Wat ons betreft is de keuze van de directie een gemiste kans. 

Laat je daarom nu horen! Wat vind jij? Hoe belangrijk is de reparatie van de WW voor jou? Reageer hieronder.

 • Kranten stonden er vol van , reparatie van de WW nog een laatste inspanning van Lodewijk Asscher. Waarom geen 1 lijn nu heb je de pech dat je bij Randstad werkt. Ben je rijksambtenaar dan heb je geluk. Ben 62 jaar en werk via Randstad en binnenkort werkloos. Recht op ww is dan 28 maanden maar als ik rijksambtenaar was geweest had ik recht op 38 maanden.  Onrechtvaardig is mijn mening werk nu kleine 3 jaar via Randstad en ben best tevreden maar dit is een slechte oplossing. In de ene Cao wel maar in de andere geen recht op 38 maanden.

  Johan Kuperus

  Leeuwarden

 • Hallo Johan,

  Dank voor je reactie.

  In algemene lijn helemaal met je eens. Waarom geen 1 lijn? Helaas was dit echter de enige manier om de maximaal 2 jaar WW alsnog op te rekken.

  Ten aanzien van je opmerking even een inhoudelijke reactie. Wat je hierboven leest gaat over de mensen die bij Randstad werken als intercedenten, recruiters of ander 'vast' personeel. Die werknemers hebben ook een cao waarbij de WW reparatie dus niet doorgaat.

  Voor uitzendkrachten/ gedetacheerden/ payrollers die werken via Randstad en andere uitzendondernemingen is het nog niet duidelijk of de reparatie WW wel of niet doorgaat en zo ja wanneer dat evt zou ingaan. Hierover wordt nog gesproken met de werkgevers. Als daar nadere informatie over komt zal je dat kunnen teruglezen op deze site.

  Hartelijke groet,

  Marten Jukema

  m.jukema@cnvvakmensen.nl