Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Eerste ronde: de voorstellen van vakbonden en werkgevers

De onderhandelingen voor de cao Uitzend (ABU en NBBU) zijn gestart. Tijdens de eerste sessies zijn de voorstellen van de vakbonden uitgewisseld met de voorstellen van werkgevers. We zien duidelijk dat er van beide kanten een andere kijk op de toekomst van de uitzendbranche is.

Voorstellen vakbonden

CNV Vakmensen en andere vakbonden willen de positie van uitzendkrachten in een nieuwe cao flink verbeteren. Een aantal voorstellen hiervoor zijn:

 • In het fasesysteem nog maar 3 typen contracten toestaan: een uitzendovereenkomst:
  1) met uitzendbeding (voor maximaal zes maanden),
  2) voor bepaalde tijd (maximaal drie contracten in drie jaar)
  3) voor onbepaalde tijd

 • We willen precies dezelfde arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten als de collega in dienst bij de opdrachtgever, en daarbij ook een flextoeslag.
 • We willen een persoonlijk ontwikkel- en inzetbaarheidsbudget van 2,75%
 • De garantie dat de transitievergoeding gewoon wordt uitbetaald zonder dat je er zelf om moet vragen.
 • De wachtdagen bij ziekte afschaffen en de loonaanvulling tot 100% opvoeren voor beide jaren.
 • Pensioen vanaf dag 1. Daarbij moet de kwaliteit van de pensioenregeling echt beter. 


Kortom: we willen veel meer ‘zekerheid’ bij uitzendwerk. Deze voorstellen zijn op basis van jullie reacties naar aanleiding van onze enquête in augustus.

De politiek ziet het ook: er moet iets veranderen

Niet alleen de vakbonden willen verbeteringen voor de Uitzend-cao. verbeteringen van de cao voor. Ook in de politiek en onder economen heerst steeds meer de opvatting dat er teveel flexibele onzekere contracten zijn in Nederland. Verschillende rapporten (o.a. van de commissie Borstlap) laten zien dat de flexibiliteit die werknemers moeten geven, veel te ver is doorgeslagen. De coronacrisis heeft dit nog duidelijker gemaakt.

Van veel uitzendmedewerkers zijn contracten niet verlengd of werden er minder uren uitbetaald. Daardoor willen ook een paar politieke partijen en minister Koolmees van enkele regels voor uitzonderingen af die in de wet mogelijk zijn voor de uitzendsector. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de te lange wachttijd voor de pensioenregeling. Al deze ontwikkelingen hebben direct invloed op de gesprekken over de nieuwe cao voor uitzendkrachten.

Voorstellen werkgevers

Hierdoor begrijpen werkgevers wel dat zij onze kant op moeten bewegen. Daarom stellen zij duidelijk voor:

 • Om de maximale uitzendtermijn in fase A/ 1-2 te beperken tot maximaal 52 weken (dat is nu 78);
 • om de fase B/ 3 te beperken tot 3 jaar met nog wel de optie om 6 contracten te geven tijdens deze periode;
 • om een bijdrage van 1% voor scholing te geven, maar dit budget wordt niet uitgegeven als de uitzendkracht er geen gebruik van kan of wil maken;
 • om de pensioenregeling de verbeteren, door bijvoorbeeld de wachttijd te verkorten. De cao zou dan voor 5 jaar moeten worden afgesloten waarbij afspraken in fases ingevoerd moeten worden.

Mening CNV Vakmensen over voorstellen werkgevers

Werkgevers doen veel te weinig om de problemen van uitzendkrachten snel op te lossen. Veel voorstellen nemen de onzekerheid over het inkomen niet weg, en lossen ook de overdreven flexibele inzetbaarheid niet op. Het is heel duidelijk dat de voorstellen hetzelfde zijn met wat de politiek sowieso al van plan was te veranderen. Daarom denkt CNV dat het langzame en lastige onderhandelingen worden.

Proces

De huidige cao loopt nog tot en met 31 mei 2021. We onderhandelen met elkaar om de twee weken. We zullen jullie steeds updates sturen over de ontwikkelingen.