Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen
  • 20 jul 2017

  Stand van zaken cao-onderhandelingen uitzendwerk: op het moment gaan we voor een 'tussen cao'

  Zoals we jullie hebben bericht zijn er 2 cao’s in de uitzendbranche, de ABU en de NBBU cao. In gezamenlijk overleg proberen we er 1 cao van te maken. De ABU cao loopt tot 4 november 2017 en moet dan dus zijn vernieuwd. De NBBU cao loopt nog door tot halverwege 2019. Vakbonden hebben een behoorlijke hoeveelheid verbeteringsvoorstellen gedaan ten behoeve van jullie. Werkgevers willen eigenlijk alleen maar samenvoegen...
  • 25 apr 2017

  Cao-onderhandelingen uitzendwerk: gelijk loon voor gelijk werk

  We zijn bezig met de cao-onderhandelingen voor uitzendkrachten. Nu zijn er nog 2 uitzendcao’s, straks hopelijk nog één. We hebben de verbeteringsvoorstellen opgesteld naar aanleiding van gesprekken met jullie, uitkomsten uit een onder de leden gehouden enquête en onze eigen dagelijkse ervaringen als vakbondsbestuurders. Onderhandelingsproces hoe zit dat in elkaar? Zo’n onderhandelingsproces...
  • 17 mrt 2017

  De eerste onderhandelingsdag

  Afgelopen donderdag was de eerste onderhandeling dag voor jullie cao. De vakbonden hebben hun voorstellen toegelicht en werkgever heeft een eerste richting gegeven waar zij aan denken. Hoe gaat dat nou, jouw cao onderhandelingen? De onderhandelingen vinden plaats tussen de delegaties van werknemers en werkgever. In totaal zo’n 30 mensen. Ongeveer 8 a 10 mensen van de bonden en de rest is werkgevers vertegenwoordiging...