Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Cao-onderhandelingen uitzendwerk: gelijk loon voor gelijk werk

We zijn bezig met de cao-onderhandelingen voor uitzendkrachten. Nu zijn er nog 2 uitzendcao’s, straks hopelijk nog één. We hebben de verbeteringsvoorstellen opgesteld naar aanleiding van gesprekken met jullie, uitkomsten uit een onder de leden gehouden enquête en onze eigen dagelijkse ervaringen als vakbondsbestuurders. 

Onderhandelingsproces hoe zit dat in elkaar?

Zo’n onderhandelingsproces is best ingewikkeld. Er zijn namelijk 2 werkgeversorganisaties (ABU en NBBU) en 4 vakbonden (CNV Vakmensen, FNV, Unie en LBV) die allemaal graag een cao willen. Maar ze willen die cao op een verschillende manier bereiken. In de gesprekken die we tot nu toe hebben gehad geven werkgevers namelijk aan dat voor hen het doel om te komen tot één cao al uitdagend genoeg is. Ze willen dus de regelingen samenvoegen en dat dan simpeler opschrijven. Voor de rest bevalt de inhoud van de cao hen goed.

Wij streven naar gelijk loon voor gelijk werk

Wij en de andere bonden snappen de wens tot versimpelen. Maar er moet in onze ogen ook echt iets verbeteren aan de cao waarbij we streven naar gelijk loon voor gelijk werk. Recent zijn onze verbeteringsvoorstellen gepresenteerd en nader toegelicht aan de werkgevers.

Reactie werkgevers niet zo positief

De eerste reactie hierop was niet zo positief. Alleen op het terrein van pensioen en duurzame inzetbaarheid was misschien wel iets mogelijk, zo kregen we te horen. Zo’n reactie is op zich teleurstellend maar we weten ook dat werkgevers heel graag een cao met ons willen. Dus wellicht komen we langzaam tot elkaar.

We blijven zoeken naar kansen

We hebben nu afgesproken dat we op diverse onderdelen in kleine groepjes uit elkaar gaan. Hierin proberen we kansen te zoeken waarbij versimpelen, samenvoegen en verbeteren uiteindelijk tot een resultaat kan leiden. We zijn naar verwachting nog wel even bezig. Uiterlijk in november moet er een nieuwe cao zijn. We houden je op de hoogte! Laat mij weten welke arbeidsvoorwaarden jij belangrijk vindt. Ben jij het er mee eens dat we streven naar gelijk loon voor gelijk werk? Of vind jij een ander punt belangrijker? Hieronder kun je een reactie achterlaten. Ik ga graag met je in gesprek.

Wil je in de tussentijd weten of de voor jou geldende arbeidsvoorwaarden correct zijn? Stuur mij dan een persoonlijk bericht. Bij CNV Vakmensen kunnen wij dat vrijblijvend voor je checken.

  • Ik weet er nog wel eentje die niet in de voorstellen van de bond staat. In artikel 24 staat het volgende "indien en voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen". Het is nu zo bij ons op het werk dat uitzendkrachten minder vergoeding krijgen dan vaste mensen voor dienstreizen. Ik vind dit dus niet terecht.

  • Hallo Romke,

    Dank voor je input. Als je naar onze wijzigingsvoorstellen kijkt zie je onder punt 1 onder het kopje belonen staan dat wij dit zeker willen aanpakken.
    "1. Wij stellen voor dat de samenstelling van de inlenersbeloning wordt uitgebreid met andere elementen. Hierbij valt onder andere te denken aan het volledig vergoeden van kostenvergoedingen ook al zijn ze niet vrij van loonheffing en premies."
    Helemaal met je eens dat dit een onterechte situatie is.
    groeten van Marten Jukema