Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

De eerste onderhandelingsdag

Afgelopen donderdag was de eerste onderhandeling dag voor jullie cao. De vakbonden hebben hun voorstellen toegelicht en werkgever heeft een eerste richting gegeven waar zij aan denken.

Hoe gaat dat nou, jouw cao onderhandelingen?
De onderhandelingen vinden plaats tussen de delegaties van werknemers en werkgever. In totaal zo’n 30 mensen. Ongeveer 8 a 10 mensen van de bonden en de rest is werkgevers vertegenwoordiging. De dag begint altijd met vooroverleg tussen de mensen van de bonden. Daar spreken we dan af welke punten belangrijk zijn en hoe we gaan reageren.  De werkgevers zitten dan in een andere zaal en houden hun vooroverleg. Na de vooroverleggen komt iedereen samen in de onderhandelingszaal. Afgelopen donderdag hebben bonden om de beurt hun voorstellen toegelicht en werkgevers kunnen na afloop vragen stellen. Werkgevers hebben daarna hun globale denkrichting en ideeën uitgesproken.  

De definitieve cao-voorstellen van CNV Vakmensen kun je vinden onder het kopje voorstellen.
Deze zijn tot stand gekomen op basis van onze concept-voorstellen en jullie reacties daarop. Over deze voorstellen hebben we dus donderdag gesproken:

Gelijk werk gelijk loon
Belangrijk onderwerp voor jullie en ons is 'Gelijk werk gelijk loon' voor uitzendkrachten. Dit punt hebben we dan ook uitgebreid toegelicht. Het huidige inlenersbeloningsbegrip bevat lang niet alle looncomponenten zoals die gelden voor jullie collega’s in dienst bij de inlener. Denk bijvoorbeeld aan de reiskostenvergoeding, een koude toeslag, de consignatievergoeding, een dertiende maand of extra verlof wat dan geen ADV heet. Ook uit de enquête bleek dat voor jullie 'Gelijk werk gelijk loon' belangrijk is. Werkgevers zijn echter niet van gelijk werk gelijk loon, omdat uit hun verhaal bleek dat ze niet bereid zijn op dit punt iets te doen. Werkgevers maakten zich zorgen dat de kosten voor hen zouden oplopen hierdoor.

Contractszekerheid
Ook jullie wens voor meer contractzekerheid hebben we uitgebreid toegelicht en bepleit. Hier gaat het dus om de fase A ABU/ 1-2 NBBU, dag en weekcontracten en het feit dat sommigen van jullie de hele week beschikbaar moeten zijn om maar een paar uurtjes te werken. Werkgevers gaven aan dat zij de noodzaak voor meer contract zekerheid niet zagen. Zij vonden de huidige systematiek wel oké. Daar hoefde geen verandering in te komen, zo stelden zij.

Duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling
We hebben het voorstel toegelicht om uitzendkrachten meer mogelijkheden tot ontwikkeling en scholing te geven. Je moet hier denken aan meer scholingsmogelijkheden, training, opleiding, etc. Het persoonlijk ontwikkelbudget voor elke uitzendkracht vinden we belangrijk.

Reactie werkgevers
Werkgevers vonden eigenlijk dat het allemaal wel goed geregeld was. Werkgevers leken zich vooral druk te maken over de samenvoeging van de ABU- en de NBBU-cao. Dat was belangrijker dan vernieuwingen en Gelijk werk, gelijk loon. Is dit heel bijzonder? Neen, werkgevers houden vaker de kaarten langere tijd voor de borst. We moeten afwachten met welke inhoudelijke voorstellen de werkgevers nog zullen komen. 

De komende weken zullen er een paar clubjes bijeenkomen om onderwerpen te bespreken.

OP 18 april zal de voltallige delegatie weer overleggen.

Wat vinden jullie? Laat je mening achter in een reactie!