Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Stand van zaken cao-onderhandelingen uitzendwerk: op het moment gaan we voor een 'tussen cao'

Zoals we jullie hebben bericht zijn er 2 cao’s in de uitzendbranche, de ABU en de NBBU cao. In gezamenlijk overleg proberen we er 1 cao van te maken. De ABU cao loopt tot 4 november 2017 en moet dan dus zijn vernieuwd. De NBBU cao loopt nog door tot halverwege 2019. Vakbonden hebben een behoorlijke hoeveelheid verbeteringsvoorstellen gedaan ten behoeve van jullie. Werkgevers willen eigenlijk alleen maar samenvoegen van de cao’s en dit eenvoudiger opschrijven.

Werkgevers en vakbonden liggen ver uit elkaar op de meeste punten

Er wordt over vele onderwerpen overlegd. Denk aan beloning, contractzekerheid, pensioen, scholing, ziekte en de behandeling van arbeidsmigranten et cetera. We liggen redelijk ver uit elkaar op de meeste punten. Daarnaast moeten sommige zaken nog verder worden uitgezocht.

Waarschijnlijk geen nieuwe cao per 5 november, wellicht een 'tussen cao'

Omdat dit zo niet opschiet werd door de ABU gesteld dat het er sterk op gaat lijken dat er nog geen nieuwe goedgekeurde cao is per 5 november 2017. Dat zorgt bij hen voor de nodige nervositeit. Zonder cao kunnen een aantal cao-regelingen niet worden toegepast. Daarom stelden zij de vraag aan de bonden wat er nodig was om te komen tot een zogenaamde “tussen cao”. Dat is een cao die voor korte tijd wordt afgesloten terwijl de onderhandelingen doorlopen.

Welke punten willen wij voor jullie in ieder geval opnemen in de tussen cao?

Bonden hebben 4 punten aangegeven waarop sowieso in beide cao’s een verbetering moet worden opgenomen wil een “tussen cao” afgesproken kunnen worden.

1. De mogelijkheden voor jullie vergroten waardoor je beter kunt checken of je arbeidsvoorwaarden kloppen (bijvoorbeeld via de inlenersverklaring).
2. Beperkingen wegnemen die jullie hebben om inkomen te generen. De claim die het uitzendbureau in sommige gevallen op jullie legt moet linksom of rechtsom beperkt worden. Bijvoorbeeld wel beschikbaar moeten zijn maar niet worden opgeroepen betekent geen inkomen. Er mogen geen belemmeringen zijn om elders te kunnen gaan werken.
3. Wachtdagen afschaffen of in ieder geval verminderen.
4. Geen belachelijke boetes meer opleggen/verrekenen met het loon bij huisvesting. Dat heeft natuurlijk voornamelijk betrekking op arbeidsmigranten.

Gedurende de zomermaanden wordt hierover verder onderhandeld. We zullen jullie snel weer informeren over de ontwikkelingen. De andere punten uit onze voorstellenbrief zijn niet weg maar worden in een later stadium weer opgepikt.

Vragen?

Heb je een vraag of een opmerking? Laat het weten door hieronder je reactie achter te laten! Of stuur een persoonlijk bericht.