Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

De stemronde is gesloten, binnenkort meer informatie!

Wat houdt het onderhandelingsresultaat 'tussen-cao' in?

Met de werkgevers ABU is er een onderhandelingsresultaat bereikt over een 'tussen-cao'. Een geharmoniseerde cao voor alle uitzendkrachten was nog niet haalbaar.

Voor de uitzendbranche proberen we momenteel de twee grote cao’s (ABU en NBBU) te harmoniseren en samen te voegen. De ABU-cao loopt echter per 4 november 2017 af; het lukt niet om nu al tot een geharmoniseerde cao te komen. Dat kost meer tijd. Om niet cao-loos te worden hebben we met de ABU nu enkele afspraken gemaakt die de positie van uitzendkrachten versterken en verbeteren. Die afspraken komen samen in een tussen-cao. Deze tussen-cao richt zich op: 

  1. De mogelijkheden voor jullie vergroten waardoor jijzelf of wij voor jou, beter kunt checken of je arbeidsvoorwaarden kloppen (bijvoorbeeld via de inlenersverklaring).
  2. Beperkingen wegnemen die jullie hebben om inkomen te generen. De claim die het uitzendbureau in sommige gevallen op jullie legt, moet linksom of rechtsom beperkt worden. Bijvoorbeeld wel beschikbaar moeten zijn maar niet worden opgeroepen betekent geen inkomen. Er mogen geen belemmeringen zijn om elders te kunnen werken.
  3. Geen belachelijke boetes meer opleggen en verrekenen met het loon bij huisvesting. Dit heeft voornamelijk betrekking op arbeidsmigranten.
  4. Wachtdagen bij ziekte afschaffen of in ieder geval verminderen.

Meer toelichting vindt je hier.

Over deze tussen-cao is dit een resultaat bereikt. Voor dat we dit definitief kunnen maken, hebben we de stem van onze leden nodig. Wat vinden jullie van dit resultaat? Jullie mening telt, dus laat het ons weten! Je kunt tot 22 oktober stemmen.

Het volledige resultaat lees je hier.