Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen
Akkoord over tussen-cao ABU

De leden van CNV Vakmensen hebben gestemd over het onderhandelingsresultaat dat is bereikt met de ABU werkgevers over een "Tussen-Cao”.

In overgrote meerderheid zijn jullie positief over het bereikte akkoord. Omdat de achterbannen van andere partijen ook positief hebben gestemd is de nieuwe cao daarmee een feit.

Resultaat cao
Zoals eerder vermeld hebben we met de werkgevers in oktober een resultaat bereikt over verbeteringen in de cao. Concreet heeft dit betrekking op 4 onderwerpen.

  1. Meer mogelijkheden om te (laten) controleren of je loon klopt.
  2. Verminderen van aan jouw gevraagde onbegrensde beschikbaarheid voor het uitzendbureau.
  3. Verminderen van mogelijkheden tot het verrekenen van boetes op het loon.
  4. Je krijgt een extra vakantiedag.

Waardering resultaat door CNV-leden
De CNV-leden zijn over het algemeen positief over het resultaat. Wel wordt dit resultaat slechts als een kleine stap vooruit gezien. Met name ontbreekt de waardering van het werk van uitzendkrachten. Specifiek wordt hierbij gewezen op de inlenersbeloning. Deze bestaat uit 6 elementen uit de cao van de opdrachtgever. Die zouden helemaal gelijk getrokken moeten worden, zo geven jullie in je reacties aan.

CNV Vakmensen gaat samen met jou knokken voor betere regelingen
De cao is nu verlengd tot en met 31 mei 2019. Daarna willen we de cao’s van de ABU en de NBBU samengevoegd hebben. We gaan ook nu al aan de slag om bij die volgende cao meer onderdelen aan die inlenersbeloning toe te kunnen voegen. Ook willen we afspraken maken over talloze andere onderwerpen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over StiPP pensioen, duurzame inzetbaarheid, arbeidsongeschiktheid en de samenvoegingsvraagstukken met de NBBU cao. Onze oorspronkelijke verbeteringsvoorstellen blijven het uitgangspunt. Wil je, net als enkele collega uitzendkrachten, met ons meedenken en meepraten, dan ben je van harte welkom.