Ik heb een vraag:

overname door opdrachtgever / vreemde driehoeksverhouding

Zojuist begreep ik van P&O van mijn opdrachtgever dat ze mij nog niet over mogen nemen. Ik was zelf in de veronderstelling dat ik na een jaar overgenomen mocht worden. Het geval is dat blijkbaar tussen de detacheerder en opdrachtgever is afgesproken dat ik na 1700 gewerkte uren overgenomen mag worden. Ik wist hierover van niets en ik werk 32 uur in de week waardoor na een jaar nog geen 1700 uur is behaald. Mijn contract met de detacheerder is echter ook maar voor een jaar. Kortom: werkgever en opdrachtgever hebben een overeenstemming maar de werkgever heeft helemaal geen overeenstemming met mij aangezien een jaarcontract voor 32 uur in de week hier niet aan komt. Ik wil graag in dienst bij mijn opdrachtgever en niet meer bij het detacheringsbureau. Kan dit zonder dat ik of de opdrachtgever een boete moet betalen? Of ben ik verplicht een nieuw contract aan te gaan met de detacheerder?

Reacties (6)
 • Voorgesteld antwoord
  Antwoord

  Zojuist begreep ik van P&O van mijn opdrachtgever dat ze mij nog niet over mogen nemen. Ik was zelf in de veronderstelling dat ik na een jaar overgenomen mocht worden. Het geval is dat blijkbaar tussen de detacheerder en opdrachtgever is afgesproken dat ik na 1700 gewerkte uren overgenomen mag worden. Ik wist hierover van niets en ik werk 32 uur in de week waardoor na een jaar nog geen 1700 uur is behaald. Mijn contract met de detacheerder is echter ook maar voor een jaar. Kortom: werkgever en opdrachtgever hebben een overeenstemming maar de werkgever heeft helemaal geen overeenstemming met mij aangezien een jaarcontract voor 32 uur in de week hier niet aan komt. Ik wil graag in dienst bij mijn opdrachtgever en niet meer bij het detacheringsbureau. Kan dit zonder dat ik of de opdrachtgever een boete moet betalen? Of ben ik verplicht een nieuw contract aan te gaan met de detacheerder?

 • Expert CNV Vakmensen
  Voorgesteld antwoord
  Antwoord
  Hoi Marloes, Het detacheringsbureau kan in het contract dat jij met hen hebt jou niks in de weg liggen om in dienst te treden bij de opdrachtgever. Hier geldt het belemeringsverbod
  Artikel 9a. Belemmeringsverbod (wet Waadi)
  1 Degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt legt geen belemmeringen in de weg voor de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst na afloop van de terbeschikkingstelling tussen de ter beschikking gestelde arbeidskracht en degene aan wie hij ter beschikking is gesteld.
  2 Elk beding in strijd met het eerste lid is nietig, met uitzondering van een beding op grond waarvan door degene aan wie de arbeidskracht ter beschikking is gesteld een redelijke vergoeding verschuldigd is aan degene die de arbeidskracht ter beschikking heeft gesteld voor de door deze verleende diensten in verband met de terbeschikkingstelling, werving of opleiding van de desbetreffende arbeidskracht.

  Opdrachtgever en detacheringsbureau kunnen echter onderling wel afspraken maken wanneer zij jou zonder boete of anderszins mogen overnemen. Het hangt van de afspraken af die gemaakt zijn tussen detacheerder en opdrachtgever. Heb jij die afspraken? Ik zou naar opdrachtgever gaan en aangeven dat jij graag in dienst wilt en dat je het contract tussen opdrachtgever en detacheerder wilt inzien.
  Meestal kun je ook eerder vertrekken maar dan moet opdrachtgever een x-bedrag aan de detacheerder betalen. Of als opdrachtgever een grote klant is dan zijn er ook soms mogelijkheden. Het is een kwestie van willen.
  Ik zou het niet te snel opgeven. Ik wil je best helpen . voor overleg kun je mij bellen. 0620471890 Groet,
  Roderik
  • Expert CNV Vakmensen
   Voorgesteld antwoord
   Antwoord
   Aanvullende tip. Ik zie veel contracten met detacheerders waarin de beloning niet klopt. Detacheerdes vallen in de regel gewoon onder de inlenersbeloning. Als de detacheerder uitzender is geldt de uitzend cao, als de detacheerder geen uitzender is dan geldt de Wet Waadi,
   Artikel 8 gelijke behandeling : De ter beschikking gestelde arbeidskracht heeft recht op ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden als die welke gelden voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt:

   Regelmatig levert dat loonvorderingen op van duizenden euro's (afhankelijk hoe lang je werkt en het loon bij inlener) recent nog 4000-5000 euro pp voor werknemers binnengehaald. Laat je niet door mooie praatjes om de tuin leiden, de lease auto, opleiding is geen loon..... je kunt gratis een quickscan laten doen bij CNVVakmensen mail mij r.mol@cnvvakmensen.nl of bel 0620471890, heb je een vordering dan overleggen we over de verdere aanpak.
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord
   Hallo Roderik, Bedankt voor de snelle reactie! Van artikel 9a Waadi ben ik inderdaad op de hoogte en ik weet dat ik geen enkele verplichting heb tegenover de detacheerder en zij mij niets kunnen maken. Dit maakt het daarom voor mij des te vreemder. Mijn contract eindigt van rechtswege op 30 juni 2019. De detacheerder heeft dus iets afgesproken met de opdrachtgever wat ze helemaal niet waar kunnen maken (namelijk mij 1700 uur uitlenen).
   Is er dan strikt genomen überhaupt wel sprake van 'overname' als mijn contract bij hun eindigt en ik op 1 juli een nieuwe aan ga met de opdrachtgever? Ik ben dus vooral benieuwd of de boete richting opdrachtgever wel gegeven kan worden want ik snap dat zij niet op een boete zitten te wachten en mij dan liever nog voor een paar maanden inhuren via de detacheerder. Ik wil alleen niets meer met de detacheerder te maken hebben!
  • Expert CNV Vakmensen
   Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op MarloesB:

   Hoi Marloes, kun je aan het contract komen? Dan weten we precies wat ze hebben afgesproken. Het is namelijk het contract tussen detacheerder en inlener.
   Is er 1700 uur afgesproken? Of is er 1 jaar afgesproken?
   Of beide, dan kan het contract onduidelijk zijn.

   Hoe hoog is de boete?

   De ratio is dat zij hun inspanningen om jou voor inlener te vinden terugverdienen. Dat is merendeels al gebeurt vermoed ik. Hebben ze een afkoopstaffel?

   Dan kun je ze tips geven om te onderhandelen.

   Nb jij bent niet verplicht om een contract te sluiten, kun je ook mee dreigen. doe je het wel , laat einddatum met 1700 uur samenlopen.

   Bel me morgen anders even.
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op Roderik Mol:

   Ik ben morgen vrij maar zal donderdag aan P&O vragen of ik het contract tussen opdrachtgever en detacheerder in mag zien. Momenteel heb ik nog geen idee hoe hoog de boete voor de opdrachtgever is bij overname en wat de exacte afspraken onderling zijn.

   Mocht het mij niet duidelijk worden zal ik je bellen. Voor nu in ieder geval alvast bedankt.
Terug