Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen
  • 1 okt 2019

  Parlementair onderzoek naar UWV

  Wij zijn blij met het voorstel voor een onderzoek naar uitvoeringsinstanties zoals het UWV, als ook jouw perspectief hierin wordt meegenomen.
  • 1 okt 2019

  Moet UWV meer maatschappelijk verantwoord beleggen?

  Pensioenfonds UWV doet het niet slecht, maar ook niet goed als het om maatschappelijk verantwoord beleggen gaat. Hoe belangrijk is dit voor jou?
  • 5 mrt 2019

  Volg het webinar over de toekomst van pensioenen

  Volg op dinsdag 12 maart om 15.30 uur een webinar over de toekomst van pensioenen. Meld je nu aan en stel je vragen tijdens het webinar in de livechat.
  • 26 sep 2018

  Premobiel: goed of slecht voor jouw werkzekerheid?

  De afgelopen jaren was bijna altijd sprake van krimp. Altijd moesten personeelsleden bij UWV weg. En al lijkt het de komende jaren wat gunstiger, we weten nooit wat er bij UWV gebeurt. Is het niet de arbeidsmarkt, dan wel de politiek die vindt dat het roer om moet. Vroeger had je gewoon een vaste baan. En dan opeens een donderwolk: een reorganisatie, weg baan! Zo’n boodschap heeft een grote impact op jou. Veel mensen...
  • 4 sep 2018

  Feestdagen in cao UWV niet meer van deze tijd

  In artikel 1:1 van de cao UWV staan de doorbetaalde (vrije) feestdagen genoemd: Nieuwjaarsdag Goede Vrijdag 2e Paasdag Koningsdag Hemelvaartsdag 2e Pinksterdag Eerste en Tweede Kerstdag. Deze dagen zijn al jaar en dag opgenomen in de cao en niet meer van deze tijd. Ze passen niet bij de Multiculturele samenleving waarin we leven en waarin we zelfregie hoog in het vaandel hebben staan. In het kader...
  • 21 jun 2018

  Pilot Generatieregeling 80-90-100 UWV ondertekend

  CNV Vakmensen heeft in goede samenwerking met de andere vakbonden een grote pilot voor een generatieregeling afgesproken met UWV. Dat is gelukt, door jullie massale steun vanuit de collega’s UWV. Jullie steun heeft UWV overtuigd. 5 maart j.l. zegt HRM nog op een dag over duurzame inzetbaarheid; “er komt geen generatieregeling”, nu 4 maanden verder is een Pilot een feit. Je ziet wat je kunt bereiken...