Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

5e ronde onderhandelingen cao UWV

Na vijf keer onderhandelen zijn we er nog niet uit. CNV Vakmensen is optimistisch: over de meeste punten zijn we het eens voor een goede cao voor alle leeftijden. Loon en herbezetting zijn de belangrijkste geschilpunten en daar moet echt nog wat gebeuren. Op 13 maart is de volgende en hopelijk laatste ronde van de cao.

Loonsverhoging

De leden van CNV Vakmensen vonden een loonvraag van 4% per jaar realistisch. Bij de rijksoverheid is 2,8% afgesproken.

UWV is bereid om af te zien van eenmalige uitkeringen, zodat de structurele loonsverhoging zo hoog mogelijk kan zijn. De 2,5% per jaar die UWV in november (en nu nog steeds) biedt is te laag voor CNV Vakmensen.

Generatieregeling

Als er een cao komt, wordt het gewoon een recht voor iedereen om vanaf 62 jaar 80-90-100 te gaan werken. Je krijgt wel een gesprek, maar de leidinggevende kan geen nee zeggen.UWV wil dat alleen verzekeringsartsen dat recht niet krijgen, en alleen in uitzonderingssituaties 80-90-100 kunnen werken. UWV zegt dat de herbezetting wel goed komt, maar maakt dat nog niet concreet. Herbezetting met vaste banen is voor CNV Vakmensen essentieel: dat geeft jongeren zekerheid.

Daarnaast kunnen medewerkers jonger dan 62 jaar een half jaar 80-90-100 werken, als dat helpt in knellende werk-prive situaties. Voor hen is het geen recht, maar een mogelijkheid.

Dan nog de overige punten:

 • looptijd zal ongeveer 2 jaar worden
 • sociaal plan wordt verlengd, ook met 2 jaar
 • wij komen met een voorstel hoe het goede gesprek er uit ziet
 • keuzeplan wordt verruimd
 • CNV Vakmensen wil de gratificatie omzetten in een structurele loonsverhoging. UWV wil ook stoppen met de gratificatie, maar op een andere manier aan medewerkers teruggeven
 • flexibele schil terug naar 14 of 15 %
 • project draagvlak vakbonden wordt verlengd
 • financiele bijdrage aan vakbondswerk in ontwikkelingslanden
 • daggeld vergoeding: UWV komt met voorstel om dat af te kopen

Op 12 maart legt CNV Vakmensen samen met de andere bonden uit, waarom we actie voeren voor een beter pensioen. Dat doen we via een video verbinding in 1 x voor alle UWV medewerkers. Voor een lagere AOW-leeftijd. Voor indexeren van pensioen.

We zijn benieuwd naar je mening. Reageer hieronder!

 • Een kwestie van lange adem dus :-(  Goede voorstellen van de bonden. Ik vind 4% loonsverhoging de ondergrens na de vele magere jaren. Als het nodig is maar actie voeren !

 • Het zou mooi zijn als onze werkgever de medewerkers op de hoogte zou houden van de onderhandelingen. Op de Digitale werkplek is (nog) niets terug te vinden. Als het al gebeurt dan verdwijnt het weer snel van de digitale werkplek. Zijn de reacties van de medewerkers te negatief?

 •   Dat zou niet best zijn als dat het geval is.    Als het helpt kan je jouw collega's stimuleren om hun feedback hier neer te zetten.   Wij halen geen berichten weg, dus het is altijd duidelijk wat het sentiment is.

 • Graag blijven inzetten op 4% loonsverhoging, het wordt wel eens tijd voor verhoging.

 • Pure onzin is dit. Bij de overheid krijgen ze er komende 1,5 jaar 7% bij. Zie deze site www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/25/akkoord-cao-rijksambtenaren-7-meer-loon-komende-15-jaar

  Ik denk er hard overna om na bijna 25 jaar lidmaatschap het CNV op te zeggen.  Het zou doodzonde zijn, maar ik voel mij niet meer vertegenwoordigd. Eerder aangeven dat UWV met haar diversiebeleid lijkt of ik bij een andere werkgever werk dan mijn collega bij SMZ of werkbedrijf. Divisie Uitkeren is al jaren het ondergeschoven kindje. Medewerkers hebben niet dezelfde rechten als bij de andere divisies, zie het probleem met Slimwerken. Ik geef u nu al aan dat het volgende probleem generatiepact onder de 62 jaar wordt.  Als de bonden half februari met de OR gaan praten, is dit een onderwerp. Een mooie CAO met iedereen dezelfde rechten binnen UWV.  

 • De cao rijksoverheid is van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2020, dat is 2,5 jaar. Daarin 7% loonsverhoging gedeeld door 2,5 jaar is gemiddeld 2,8 %. Graag spreekt CNV Vakmensen meer af bij UWV, maar daar is jouw steun voor nodig. De cao metalektro heeft na maandenlange stakingsacties gemiddeld 3,4% en een generatiepact.

 • Het loonbod dat UWV biedt is nog steeds werkelijk schandalig. Als CNV zich afvraagt of UWVers actie willen voeren? Ja!

 • Valt me al mee dat UWV geen 2 keer 2,5% bood voor een CAO van 30 maanden.

  Dan komt je namelijk onder de 2% per jaar uit.

 • Onze werkgever heeft ons al jaren tevreden gehouden met het doortrekken van het sociaal plan. Ik vraag me af hoeveel medewerkers hier noodgedwongen gebruik van hebben moeten maken. Als dat minimaal is zitten we al jaren op de nullijn terwijl de uitgaven voor het sociaal plan meevoelen.

  Het is tijd om nu na al die jaren van stilstand de opgelopen achterstand in te lopen met een fatsoenlijke loonsverhoging. De inzet van 4.5 % per jaar is daarvoor nodig.

  M van kleef

 • 2,5% loonsverhoging is eenvoudigweg niet acceptabel.  UWV zal met een veel beter loonbod moeten komen. Doet UWV dat niet uit zichzelf, dan is actie voeren het aangewezen middel lijkt mij. Of minder hard werken, om de arbeidsinspanning af te stemmen op het loon dat UWV wél bereid is te betalen. Dat is  misschien niet zo netjes, maar de opstelling van UWV met betrekking tot loonsverhoging is nog altijd onbeschofter.

 • Met name de afgelopen CAO in de economische hoogtij periode was heel matig:

  CAO liep van 1 augustus 2016 tot en met 31 december 2018 (29 maanden)

  CAO structureel cumulatief 2,515% stijging (ongeveer 1,0% op jaarbasis)

  De CAO daarvoor ging qua loonstijging relatief nog wel want toen kwam de economie ook nog maar net uit de crisis

  CAO liep van 1 februari 2014 - 31 juli 2016  (30 maanden)

  CAO structureel cumulatief 3,54% stijging (ongeveer 1,4% op jaarbasis)

 • Naast alle percentage perikelen met verbazing de passage over de gratificatie gelezen. Wat wordt hier precies bedoeld? alleen de jaarlijkse gratificatie die aan wisselende medewerkers wordt verstrekt? Of ook de jubileumgratificaties? we hebben nog al wat oudere werknemers in dienst met flink wat dienstjaren. Duidelijkheid is toch wel gewenst.

 • Het gaat om de "gratificatie bij extra prestaties" uit artikel 5.8 van de cao. Het was een wens van veel medewerkers om deze in geld voor iedereen om te zetten. Veel UWV-ers missen voldoende objectiviteit bij het toekennen. Dus de jubileumgratificatie blijft gewoon bestaan natuurlijk.

 • Beste Roel,

  Ik lees dat er een voorstel is voor het afkopen van de daggeldregeling. Hoe ziet het voorstel er op dit moment uit?

 • Dat voorstel over afkoop daggeld is er nog niet. UWV heeft het voornemen om voor de volgende onderhandeling met een voorstel te komen. Als dat voorstel bekend is, zet ik het op jeachterban.nl en op de site van cnvvakmensen.nl, zodat je kunt reageren