Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Onderhandelaarsakkoord: structurele loonsverhoging en meer

Op 13 maart 2019 heeft CNV Vakmensen een cao onderhandelaarsakoord gesloten met UWV. Volgende week krijg je bericht hoe je kunt stemmen.

De hoofdpunten:

 • looptijd: 1 januari 2019 tot 1 januari 2021 (twee jaar)
 • structurele loonsverhoging: 3 % per 1 januari 2019 (terugwerkende kracht) en structurele loonverhoging 3 % per 1 januari 2020
 • voor elke UWV-er het recht om vanaf 62 jaar 80-90-100 te gaan werken
 • tenminste 500 extra vaste banen, door de 80-90-100 en door verkleining flexibele schil
 • OR: betere samenwerking met OR, doordat in cao en sociaal plan alle teksten waar de OR wordt genoemd worden verduidelijkt. Dat verduidelijken doen we samen met de OR, voordat we het nieuwe cao-boekje samenstellen.
  Heb je je trouwens al kandidaat gesteld voor de OR?
 • voortzetting project draagvlakverbreding vakbond (denk aan bijv het cao – congres, de uitleg via webinar over pensioenen, enz)
 • bij overbelasting werk-prive kan 80-90-100 ook een middel zijn voor 62-minners
 • sociaal plan: verlenging
 • geen verslechteringen

Onderhandelaarsakkoord naar wens

Dit is volgens jullie wensen die we van jullie kregen via jeachterban.nl en in emails. Jullie wilden geen incidentele uitkeringen, maar structureel. 80-90-100 als recht, zodat ouderen het goed volhouden en jongeren een vaste baan kunnen krijgen.

Een extra bijlage over het keuzeplan vind je hieronder. Heb je vragen? Of wil je alvast reageren? Dat kan hieronder.

Bijlage onderhandelaarsakkoord.pdf
 • is er nog iets gedaan met het derde WW jaar ?

 • Door het derde ww jaar per mei in te voeren, wordt de netto loonsverhoging vrijwel te niet gedaan. De gemiddelde UWV medewerker zal hierdoor er netto maximaal 15 tot max 20 euro per maand op vooruit gaan. Loonsverhoging is mooi, maar derde ww jaar kost veel te veel, terwijl er met de huidige afspraken maar een zeer kleine groep hier gebruik van zal hoeven maken. Iedeeen betaalt hier echter wel zeer fors voor

 • 80 90 100 is een prima regeling maar waarom pas per 1-9-2019? Dat moet veel eerder kunnen.

 • Ik lees niets terug over het gratificatie beleid. Is dat onveranderd?

 • Derde WW jaar: daartoe is besloten door de CNV-leden en de leden van de andere bonden. Bij die stemming hebben we aangegeven dat het de werknemers geld kost, dus dat wist iedereen toen hij/zij stemde. Het kost administratief behoorlijk wat tijd voordat de reparatie ingaat. Vanaf dat moment betaal je premie. We hopen dat dat nog voor de zomer van 2019 is. Van de 6 % loonsverhoging gaat 0,3% naar deze premie. Als die premie 0,4% wordt in 2020, gaat er nog eens extra 0,1% daarvan naar deze premie. In totaal dus naar verwachting gaat 0,4% van je 6 % loonsverhoging naar de reparatie WW.

 • Gratificatiebeleid: dat is ongewijzigd. UWV wilde dat geld gebruiken voor loopbaan en opleiding, CNV voor extra loonsverhoging voor iedereen. Daar kwamen we niet uit. Feit is wel dat ook UWV er wel van af wil. Daarom zullen we de komende cao-periode wat het CNV betreft aftasten of we elkaar toch kunnen vinden, zodat het in de cao 2021 vastgelegd kan worden.

 • 80-90-100 per 1 sep 2019: UWV zegt: als we het doen, willen we zeker weten dat het 100% goed loopt. Dus UWV wilde alleen toezeggen dat iedereen deel kan nemen als de bedrijfsprocessen voldoende voorbereid zijn. En zegt daar tijd voor nodig te hebben. Je kunt je belangstelling wel al vanaf 1 mei kenbaar maken, en bijv om een financieel adviesgesprek vragen.

 • De grootste winst zit er denk ik in als de gesprekken blijven doorlopen, ook buiten de onderhandelingen om. Werkgever en vakbonden kunnen samen optrekken voor goed werkgeverschap, duurzame inzetbaarheid en gelukkige werknemers.