Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Onderhandelaarsakkoord: structurele loonsverhoging en meer

Op 13 maart 2019 heeft CNV Vakmensen een cao onderhandelaarsakoord gesloten met UWV. Volgende week krijg je bericht hoe je kunt stemmen.

De hoofdpunten:

 • looptijd: 1 januari 2019 tot 1 januari 2021 (twee jaar)
 • structurele loonsverhoging: 3 % per 1 januari 2019 (terugwerkende kracht) en structurele loonverhoging 3 % per 1 januari 2020
 • voor elke UWV-er het recht om vanaf 62 jaar 80-90-100 te gaan werken
 • tenminste 500 extra vaste banen, door de 80-90-100 en door verkleining flexibele schil
 • OR: betere samenwerking met OR, doordat in cao en sociaal plan alle teksten waar de OR wordt genoemd worden verduidelijkt. Dat verduidelijken doen we samen met de OR, voordat we het nieuwe cao-boekje samenstellen.
  Heb je je trouwens al kandidaat gesteld voor de OR?
 • voortzetting project draagvlakverbreding vakbond (denk aan bijv het cao – congres, de uitleg via webinar over pensioenen, enz)
 • bij overbelasting werk-prive kan 80-90-100 ook een middel zijn voor 62-minners
 • sociaal plan: verlenging
 • geen verslechteringen

Onderhandelaarsakkoord naar wens

Dit is volgens jullie wensen die we van jullie kregen via jeachterban.nl en in emails. Jullie wilden geen incidentele uitkeringen, maar structureel. 80-90-100 als recht, zodat ouderen het goed volhouden en jongeren een vaste baan kunnen krijgen.

Een extra bijlage over het keuzeplan vind je hieronder. Heb je vragen? Of wil je alvast reageren? Dat kan hieronder.

Bijlage onderhandelaarsakkoord.pdf