Ik heb een vraag:

Hoe hoog is mijn inkomen bij ziekte?

Ik krijg het minimum loon bij ziekte. Dat vindt ik erg weinig klopt dit?

Reacties (2)
 • Expert CNV Vakmensen
  Voorgesteld antwoord
  Antwoord
  Hoi Orca63

  Als een visser aan boord ziek wordt en daardoor niet kan werken, heeft hij recht op het volle loon zolang hij aan boord is. Dit blijkt uit artikel C9 cao Trawlvisserij 2015-2016 en artikel 7:734 BW. De cao kan je vinden via de volgende link: www.cnvvakmensen.nl/.../cao-trawlvisserij (Kijk op bladzijde 16)

  Als een visser ziek wordt terwijl hij niet aan boord is, heeft hij recht op 70% van het dagloon.

  Vissers die in verband met ziekte en of ongeval van boord gehaald worden, ontvangen over de periode aan boord dus 100% en de periode daarna dus 70% van het laatst verdiende loon.

  De hoogte van het laatst verdiende loon wordt bepaald over de laatste 52 weken direct voorafgaande aan de arbeidsongeschiktheid. De hoogte wordt uitgedrukt in een loon per dag; het zogenaamde dagloon. Volgens de cao doen zondagen niet mee voor de bepaling van het dagloon en ook niet de dagen waarop geen loon is ontvangen.

  Is de berekening van het dagloon lager dan het wettelijk minimum loon, dan wordt dit minimum loon uitbetaald over in ieder geval 52 weken. Het wettelijk minimumloon bedraagt in 2016 voor een volwassene van 23 jaar of ouder €1524,60 per maand.

  De maximale periode dat de werkgever verplicht is het loon door te betalen bedraagt 104 weken (2 jaar)
 • Expert CNV Vakmensen
  Voorgesteld antwoord
  Antwoord
  Dit artikel is door de bereikte cao-akkoorden in 2017 en 2018 niet meer actueel. De minimum bedragen waren in 2017 al verhoogd tot €2200 voor een matroos. In 2018 is het minimumbedrag verhoogd naar €2800. De andere rangen zijn van deze minimumbedragen via een verbeterde staffel afgeleid. Het is daarom raadzaam op de cao-pagina van CNV vakmensen te kijken via de volgende link: www.cnvvakmensen.nl/.../grote-stappen-gezet-beloningsbeleid-trawlvisserij en of de blogs over het beloningsbeleid te lezen.
Terug