Ik heb een vraag:

Afzeggen dienst

Ik ben planner voor de huishoudelijke medewerkers in de thuiszorg. Het komt geregeld voor dat cliënten op het laatste moment afzeggen, soms zelf 1 uur voordat de medewerkster daar zou gaan werken. Nu geeft de leidinggevende aan dat de medewerkster deze uren niet uitbetaald krijgen, maar dat de dienst dan verschoven kan worden naar een ander moment (die week of een andere week, op werkdagen tussen 800-2000 uur en zaterdag tussen 800-1200 uur) en dan krijgen ze een kleine toeslag extra. Klopt dit?
In de CAO staat wel iets over verschoven diensten, maar daar staat nij dat het gaat om het verpleeghuis. Wij werken in de (huishoudelijke) thuiszorg.

Reacties (1)
  • Expert CNV Vakmensen
    Voorgesteld antwoord
    Antwoord
    Op zich klopt de bewering van uw werkgever. De regeling in de cao richt zich specifiek op Verpleeg- en Verzorgingshuizen. Voor de thuiszorg is niets geregeld, Het idee is dat er in de thuiszorg minder 'op rooster' wordt gewerkt en er dus ook veel minder sprake is van een verschoven dienst.
    De vergoeding voor een verschoven dienst is niet hoog. Het lijkt mij een goede zaak om dit in het cao overleg dat dit jaar start op de agenda te zetten en een goede en duidelijke regeling af te spreken.
Terug