Stel je vraag over werk en inkomen

Blogs over Waterbouw

  • 27 aug 2020

  Werkgevers zien geen ruimte voor loonsverhoging

  Het cao-overleg van dinsdag 25 augustus 2020 leverde niets op. De werkgevers vinden niet dat het EIB-rapport genoeg reden laat zien voor een loonsverhoging. CNV Vakmensen gaat haar cao-commissie Waterbouw (werkende leden in de Waterbouw) om advies vragen. Lees hier de uitkomsten van het gesprek.
  • 6 jul 2020

  Cao overleg Waterbouw op 25 augustus hervat!

  Op 6 februari zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao Waterbouw gestart. CNV Vakmensen heeft de voorstellen toegelicht. Maar werkgevers zagen geen basis om tot cao-afspraken te komen.
  • 7 feb 2020

  Verder onderhandelen tijdens de stikstof en PFAS crisis?

  CNV Vakmensen doet voorstellen voor nieuwe cao Waterbouw: 4% loonsverhoging en meer. Werkgevers zien geen basis voor nieuwe cao in PAS- en PFAS crisis.
  • 7 feb 2020

  Onze voorstellen voor het nieuwe cao overleg!

  Voorstellen CNV Vakmensen voor nieuwe cao Waterbouw: 4% loonsverhoging, 0,5% extra eindejaarsuitkering, eerder stoppen met werken en meer!
  • 16 dec 2019

  Per 1 januari 2020 einde vakantiefonds!

  Op 1 januari 2020 houdt het Vakantiefonds op te bestaan. Hierover hebben cao-partijen lang gesproken en uiteindelijk afspraken gemaakt over de omzetting van de vakantiebon naar 8% vakantietoeslag en doorbetaalde feest- en vakantiedagen. Werknemers mogen geen nadelige gevolgen ondervinden. Om dit zonder negatieve inkomensconsequenties voor de werknemers plaats te laten vinden, zijn eventuele negatieve effecten gecorrigeerd...
  • 2 jul 2019

  Hoe bouwen we de nieuwe cao Waterbouw

  De inhoudelijke betrokkenheid van werknemers bij de huidige cao Waterbouw is teleurstellend. Hoe zorgen we ervoor dat jij actief meedenkt?
  • 21 feb 2019

  Breng jouw stem uit over nieuwe cao Waterbouw!

  Cao partijen hebben een resultaat bereikt voor de nieuwe cao Waterbouw. Een cao met een looptijd van 1 jaar en 3.5% loonsverhoging. Stem nu!
  • 21 feb 2019

  Waar ben je, baggeraar met eigen mening?

  Cao partijen hebben een resultaat voor een nieuwe cao Waterbouw bereikt. Maar waar waren de baggeraars zelf? Heb jij je laten horen?
  • 12 okt 2018

  Nieuw ‘Buitenlandcontract’ nog niet in zicht

  Voor de zomer heeft Boskalis ons laten weten zich te beraden over de toekomstige totstandkoming van het ‘buitenlandcontract’ en deze niet langer meer in de gezamenlijkheid met Van Oord tot stand te laten komen. Wij hebben als bonden de tijd en ruimte geboden als bedrijven tot een standpunt c.q. vergelijk te komen. Analoog aan de werkwijze rond de cao Waterbouw hebben beide bedrijven de van toepassing zijnde...
  • 2 jul 2018

  Stand van zaken ‘Uitzendvoorwaarden Tewerkstelling buiten Nederland’

  Beste mensen, Het traject rond de cao arbeidsvoorwaarden is afgerond. Het onderhandelingsresultaat is door alle achterbannen akkoord bevonden en momenteel zijn we druk met de uitwerking bezig van de gemaakte afspraken. Dit gaat de komende weken en maanden verder plaatsvinden. Uiteraard zullen wij jullie van de ontwikkelingen op de hoogte houden. Buitenlandcontract Onlangs hebben we jullie werkgevers, Boskalis en van...
  • 28 mei 2018

  Meer invloed op jouw pensioen?

  Ben je lid van CNV Vakmensen en wil jij meer invloed hebben op jouw pensioen? Stel je dan nu kandidaat voor het verantwoordingsorgaan van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw. Wat doet het verantwoordingsorgaan ook al weer? Het bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds moet beleidsmatige (beleid en uitvoering) verantwoording afleggen aan het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan heeft ook adviesrecht...
  • 28 mei 2018

  Nieuwe cao Waterbouw een feit!

  De stemming over het onderhandelingsresultaat zit erop. De betrokkenheid van vakbondsleden en werknemers in de Waterbouw was uitermate bescheiden en teleurstellend. Uitkomst is dat 83% van de stemgerechtigden heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat en 17% heeft tegen gestemd. Omdat ook werkgevers en FNV Waterbouw hebben ingestemd met het resultaat is er nu sprake van een nieuwe cao. We gaan de komende periode...
  • 9 apr 2018

  Onderhandelingsresultaat nieuwe cao Waterbouw

  Op donderdag 5 april 2018 hebben we een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor werknemers die werkzaam zijn onder de werkingssfeer van de cao Waterbouw. De nieuwe cao heeft de looptijd van één jaar, te weten van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019. Binnenkort zal de cao-commissie Waterbouw van CNV Vakmensen het cao-resultaat bespreken en vervolgens zal het resultaat ter formele (in)stemming...
  • 16 mrt 2018

  Toekomst vakantiefonds ‘buikpijn dossier’

  Op woensdag 14 maart 2018 heeft de tweede onderhandelingsronde over een nieuwe cao voor werknemers onder de cao Waterbouw plaatsgevonden. CNV Vakmensen gaat vooral voor meer loon en een beter perspectief voor werknemers. De positie van werknemers op de arbeidsmarkt moet worden verbeterd en passende maatregelen treffen om langer doorwerken mogelijk te maken zijn een must tijdens deze onderhandelingen. De voorstellen...
  • 21 feb 2018

  Wat willen wij in de nieuwe cao Waterbouw zien?

  Op woensdag 21 februari 2018 zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao voor werknemers onder de cao Waterbouw gestart. CNV Vakmensen gaat vooral voor meer loon en een beter perspectief voor werknemers. De cao commissie van CNV Vakmensen (werkende leden onder de cao) heeft de cao voorstellen definitief vastgesteld. De voorstellen in hoofdlijnen nu even op een rijtje. Loon De bond stelt voor de garantielonen met...
  • 8 nov 2017

  Poten in de drek

  In 2018 onderhandelen we over een nieuwe cao Waterbouw. De voorbereidingen daarvoor zijn van start gegaan. Onze uiteindelijke inzet bij de onderhandelingen moet een goede afspiegeling zijn van de zaken waar het jullie (echt) om gaat. Een behoorlijk aantal werknemers hebben de arbeidsvoorwaardenenquête ingevuld en een eerste indruk is bij me aanwezig. Ook persoonlijk contact met werknemers is van groot belang om...
  • 19 okt 2017

  Hoe haal je je pensioen in de waterbouw?

  De waterbouw is een zwaar beroep. Je tilt zware materialen, maakt lange onregelmatige dagen, slaapt soms weinig en de verleiding om regelmatig een ongezonde snack te nemen is groot. Hoe zorg je ervoor dat je je werk in de waterbouw zo gezond mogelijk volhoudt tot aan je pensioen? Medewerkers van baggerbedrijf de Boer checken hun vitaliteit Herman Domburg en zijn collega's bij baggerbedrijf de Boer ontvingen een...