Stel je vraag over werk en inkomen

Meer invloed op jouw pensioen?

Ben je lid van CNV Vakmensen en wil jij meer invloed hebben op jouw pensioen? Stel je dan nu kandidaat voor het verantwoordingsorgaan van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw.

Wat doet het verantwoordingsorgaan ook al weer?

Het bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds moet beleidsmatige (beleid en uitvoering) verantwoording afleggen aan het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan heeft ook adviesrecht bij een aantal voorgenomen besluiten van het bestuur. Het verantwoordingsorgaan is dus belangrijk en de manier om invloed te hebben op het pensioenfonds.

Het verantwoordingsorgaan kent 14 leden waarbij 2 leden worden aangewezen door de werkgeversorganisatie en 12 leden door verkiezingen worden aangewezen. Van die genoemde 12 zijn 8 leden namens de gepensioneerden en 4 leden namens de premiebetalende werknemers, ook wel actieven genoemd.

Het verantwoordingsorgaan heeft  2 kiesgroepen, 1 voor gepensioneerden en 1 voor deelnemers.

Meld je nu aan!

Laat voor 2 juni weten of je belangstelling hebt en je kandidaat wilt stellen. Mail je naam, adres en woonplaats dan naar: g.lokhorst@cnvvakmensen.nl