Stel je vraag over werk en inkomen

Nieuw ‘Buitenlandcontract’ nog niet in zicht

Voor de zomer heeft Boskalis ons laten weten zich te beraden over de toekomstige totstandkoming van het ‘buitenlandcontract’ en deze niet langer meer in de gezamenlijkheid met Van Oord tot stand te laten komen. Wij hebben als bonden de tijd en ruimte geboden als bedrijven tot een standpunt c.q. vergelijk te komen. Analoog aan de werkwijze rond de cao Waterbouw hebben beide bedrijven de van toepassing zijnde ‘Uitzendvoorwaarden tewerkstelling in het buitenland’ opgezegd.

Na bijna vier maanden wachten vinden we het wel genoeg en hebben de achterliggende weken aangedrongen op overleg. Uitkomst is dat Boskalis ons heeft laten weten de buitenlandlonen te hebben aangepast en op dit moment niet opportuun acht met ons in gesprek te gaan. Ook wil men niet meer optrekken met Van Oord als het gaat om de totstandkoming van het ‘buitenlandcontract’.

Binnen Van Oord is men zich nog aan het beraden over de ontstane situatie en hopen we dat er in de loop van de komende week / weken helderheid gaat ontstaan.

CNV Waterbouw is zeer teleurgesteld en verontwaardigd over de gang van zaken. Op vele terreinen zijn werkgevers en bonden actief om te komen tot goede afspraken in het belang van de sector. De oplopende spanningen rond het ‘Buitenlandcontract’ zal de voortgang van de andere, voor de sector van belang zijnde besprekingen niet bevorderen.

Jij bent nu aan zet! Laat me weten wat jij van de situatie vindt!

  • Nieuwe aanbod van Van Oord is een mooi aanbod. Wereldwijd 5 op, 5 af is prima te doen.

    De vrije dag in het buitenland komt hier mee te vervallen. Daar kan ik op zich wel mee leven.

    Ook de loonsverhoging die geboden wordt is er een die past in de huidige markt.

  • lijkt in eerste instantie een mooi voorstel maar er zitten een hoop voordelen voor van oord in maar er staan ook wel zaken in die duidelijker maken hoe je ermee om moet gaan.

    ben alleen van mening dat als je over dit voorstel wil praten het moet worden losgekoppeld van het wachtgelddossier want dit zijn twee heel verschillende zaken.