Stel je vraag over werk en inkomen

Stand van zaken ‘Uitzendvoorwaarden Tewerkstelling buiten Nederland’

Beste mensen,

Het traject rond de cao arbeidsvoorwaarden is afgerond. Het onderhandelingsresultaat is door alle achterbannen akkoord bevonden en momenteel zijn we druk met de uitwerking bezig van de gemaakte afspraken. Dit gaat de komende weken en maanden verder plaatsvinden. Uiteraard zullen wij jullie van de ontwikkelingen op de hoogte houden.

Buitenlandcontract

Onlangs hebben we jullie werkgevers, Boskalis en van Oord uitgenodigd om met ons het gesprek aan te gaan over de ‘Uitzendvoorwaarden tewerkstelling buiten Nederland’, ook wel het ‘Buitenlandcontract’ genoemd. Verzocht is data te noemen waarop besprekingen kunnen plaatsvinden.

In reactie op ons verzoek heeft Boskalis ons laten weten dat zij zich op dit moment beraden op onze uitnodiging. Boskalis overweegt om de totstandkoming van de buitenlandregeling niet langer meer in samenwerking met Van Oord tot stand te laten komen.

Als reden voor de heroriëntatie geeft Boskalis onder andere aan dat zij sneller wensen in te spelen op ontwikkelingen in de markt. Kort en goed, behoefte aan meer maatwerk op het niveau van de eigen onderneming.

Ook meldden zij ons dat zij zich ‘in de komende tijd over hun voorgenomen besluit gaan beraden en ons na de zomerperiode nader over de uitkomst zullen informeren’.

Het lijkt ons verstandig en logisch dat we Boskalis de ruimte geven om hun interne afwegingen te maken alvorens tot een definitief standpunt te komen. In het verlengde begrijpen we ook dat van Oord zich beraadt op de mogelijke gevolgen.

Helder is eveneens dat wij ons enige zorgen maken als het gaat om de toekomst van het huidige ‘buitenlandcontract’ en de totstandkoming daarvan. Wij hechten aan een gezamenlijk traject om te komen tot het ‘buitenlandcontract’ en het zo optimaal mogelijk behartigen van de arbeidsvoorwaardelijke belangen van werknemers die werkzaam zijn in het buitenland.

Wij wachten de ontwikkelingen en reactie van Boskalis even af. Uiteraard zullen wij jullie informeren zodra we een reactie hebben ontvangen.

Heb je een vraag of wil je reageren op deze blog? Laat je hieronder horen!