Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Cao-onderhandelingen starten een maand later

De cao-onderhandelingen zijn op woensdag 17 februari 2021 niet gestart. Door de Coronamaatregelen konden we  niet bij elkaar komen. Alle voorbereidingen en seinen staan op groen om op woensdag 17 maart wel van start te gaan. Werkgevers en bonden hebben wel met elkaar gepraat.

Uitwerking pensioenakkoord

Op 22 januari en 17 februari hebben we gesproken over de uitwerking van het pensioenakkoord. Hoe staan werkgevers en de bonden erin als het gaat om de wijzigingen binnen het pensioenstelsel. We hebben afgesproken om alle opties te naast elkaar te leggen om zo samen tot een nieuwe bedrijfstakpensioenregeling te komen die pastis bij de sector waterbouw. 
Cao-partijen worden hierbij geholpen door een extern bureau met veel kennis en ervaring over dit onderwerp. Natuurlijk kunnen we bij CNV Vakmensen ook binnen de bond een beroep doen op veel aanwezige kennis en ervaring bij een aantal collega's.

Twee soorten pensioencontracten

Straks kennen we maar twee soorten toegestane pensioencontracten; een 'verbeterde premieregeling' of het 'nieuwe pensioencontract'. Beide contracten zijn premieregelingen in een individuele of collectieve variant. De komende tijd brengen we de voor- en nadelen van beide genoemde regelingen in kaart. Natuurlijk leggen we een verbinding met de huidige bedrijfstakpensioenregeling en de typische eigenschappen die bij onze sector passen.
En we brengen zoveel mogelijk in kaart wat de mogelijkheden en consequenties zijn van hoe het met jouw opgebouwde pensioen in een nieuwe regeling. Hierover bestaat nog veel onduidelijkheid.

Betrokkenheid

Natuurlijk houden we je op de hoogte houden van de voortgang en ontwikkelingen. Ook vragen we jou regelmatig naar jouw mening en/of besluit. Ook kun jij je actief met dit proces bezig houden door deel uit te  gaan maken van een 'Pensioencommissie Vakmensen Waterbouw'.
Deze commissie betrek ik actief bij inhoud en voortgang. Wil je hier deel van uitmaken? Stuur me dan een e-mail en ik noteer je naam.

Cao-traject, praat mee!

De cao-commissie Waterbouw stelt de voorstellen vast. Op 17 maart gaan de onderhandelingen van start. Via nieuwsbrieven aan de leden en  ook hier op Je Achterban houden we je op de hoogte en hier kun je actief meepraten over alle stappen in het cao-traject  Laat je horen en geef je mening over inhoud en proces. Het gaat om jouw cao.

Maak je collega lid

Lid zijn van de vakbond is belangrijker dan ooit. Samen staan we sterk en kunnen we een vuist maken. Maak je ongeorganiseerde collega lid van de bond. Ben je zelf nog geen lid? Kijk hier naar alle voordelen van het lidmaatschap.