Ik heb een vraag:

Oproep: In het Verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds Waterbouw zijn 4 vacatures beschikbaar voor de groep gepensioneerden.

Verzoek nieuwe leden voor het VO van het Pensioenfonds
Inlichtingen bij de vakgroep bestuurder en de secretaris van het VO.
Tevens bij de uitvoeringsorganisatie van het Pensioenfonds Waterbouw in Rijswijk.
Voor opleidingen op pensioenterrein m.b.t. kennis en vaardigheden zijn goede opleidingen te volgen via het Pensioenfonds.

Terug