Stel je vraag over werk en inkomen

Jouw werkgever Kijkshop failliet. Wat nu?

Werknemers Kijkshop,

Gisteren is jouw werkgever Kijkshop failliet verklaard. As je lid bent van CNV Vakmensen heb je gisteren al een nieuwsbrief ontvangen, met de informatie die op dat moment bekend was. Inmiddels heb ik contact gehad met een van de curatoren en is er meer te melden.

Beëindiging dienstverband

De curatoren gaan op zeer korte termijn over tot de opzegging van het dienstverband. Om jouw rechten (deze zijn hieronder omschreven) veilig te stellen, zijn de curatoren genoodzaakt om op zeer korte termijn over te gaan tot opzegging van het dienstverband.

Zij (de curatoren) zullen jouw dienstverband opzeggen tegen een opzegtermijn van maximaal zes weken. Je wordt hierover zo spoedig mogelijk in een afzonderlijke brief nader geïnformeerd, door de curatoren.

De verwachting –van de curatoren- is dat vandaag de brieven worden verstuurd.

Werkzaamheden na faillissement

Met het oog op een eventuele doorstart kunnen de curatoren sommige werknemers laten doorwerken en sommige werknemers verzoeken hun werkzaamheden (voorlopig) te staken. Zo kan het dus zijn dat je nog werkzaamheden moet uitvoeren gedurende de opzegtermijn. Tijdens deze periode vervullen de curatoren de rol van werkgever.

Op dit moment onderzoeken de curatoren of zij de activiteiten van Kijkshop kunnen verkopen. Onderdeel hiervan kan zijn dat de curatoren de winkels, of een aantal daarvan, weer openen. Het is mogelijk dat aan je wordt gevraagd om je werkzaamheden te hervatten. Je wordt vervolgens door de curatoren geïnformeerd wanneer je jouw werkzaamheden dient te beëindigen.

Salaris

De curatoren kunnen je salaris, pensioen, vakantiegeld en vakantiedagen niet meer voldoen. Je hebt wel recht op een uitkering. UWV noemt dit 'het overnemen van de loondoorbetalingsverplichting wegens betalingsonmacht'.

UWV neemt de volgende vorderingen over:

• Het loon vanaf de faillissementsdatum tot het einde van de opzegtermijn;
• Het achterstallige loon over maximaal 13 weken voorafgaand aan de datum van opzegging van het dienstverband;
• Het vakantiegeld, de vakantiebijslag e.d. over maximaal het jaar onmiddellijk voorafgaande aan de laatste dag van de opzegtermijn;
• Andere achterstallige betalingen aan derden (bijvoorbeeld pensioenpremies) over maximaal het jaar onmiddellijk voorafgaande aan de laatste dag van de opzegtermijn.

Informatiebijeenkomst

De curatoren zullen in samenwerking met UWV op korte termijn een informatiebijeenkomst verzorgen. Je wordt over het tijdstip en de plaats van de intake in een afzonderlijke brief nader geïnformeerd. Ook zullen deze gegevens op de website van de curatoren worden vermeld.

Tijdens deze informatiebijeenkomst word je geïnformeerd over jouw rechten en verplichtingen. Tot die tijd hoef je geen actie te ondernemen.

Tijdens deze bijeenkomst zullen er ook loopbaanadviseurs van Loopbaansupportdetailhandel aanwezig zijn, zij zullen je informeren over de mogelijkheden tot ondersteuning bij het zoeken en vinden van ander werk.

Heb je een vraag of opmerking? Laat hier hieronder horen!