Stel je vraag over werk en inkomen

Nieuwe cao Muziekinstrumenten en bladmuziek, pianostemmers en pianotechnicie

Na maanden van onderhandelen is het dan eindelijk zo ver. CNV Vakmensen heeft een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao voor de medewerkers die werkzaam zijn in de detailhandel in muziekinstrumenten en bladmuziek, pianostemmers en pianotechnici. Graag leg ik dit nu aan jou voor.

Je kan hier tot en met 16 september 2018 stemmen op de nieuwe cao!

De afgelopen maanden heb ik jou een paar keer geïnformeerd over de status van de cao onderhandelingen en de thema’s die op tafel lagen. Om het onderhandelingsproces niet te verstoren kon ik hierbij niet te inhoudelijk worden. Tot vandaag, want graag zet ik hieronder uiteen waar de constructieve gesprekken met werkgevers toe hebben geleid.

Voor de details van het onderhandelingsresultaat verwijs ik graag naar de volledige tekst hiervan, die vind je hier!

De hoofdpunten zijn:

  • Een loonsverhoging van 40 EUR per maand.
  • Een nieuw loongebouw dat zich typeert door start- en eindschaalbedragen met een keuze voor uitloopschaalbedragen. Nadat het salaris met 40 EUR is verhoogd (met uitzondering van Groep 1 en werknemers jonger dan 23 jaar) wordt de werknemer ingeschaald in het nieuwe loongebouw. Komt het nieuwe salaris niet voor in het loongebouw dan is het eerst naaste hogere bedrag van toepassing. In veel gevallen betekend dit dus een extra loonsverhoging bovenop de al genoemde 40 EUR.
  • Er komt een keuze voor werkgever om een beoordelingssysteem in te voeren met voor de betreffende werknemers een hoger perspectief (extra groei in salaris) door middel van twee extra uitloopschaalbedragen. Overigens komen er dan wel vanzelfsprekend heldere regels waar werkgevers zich bij de invoering aan moeten houden en zal er ook een bezwaarprocedure komen. In de formele tekst van het onderhandelingsresultaat kan je de uitgebreide afspraken over het beoordelingssysteem lezen. Ook tref je als bijlage een flowschema aan op basis waarvan jij wordt ingeschaald.
  • Een nieuwe transparante manier om de cao loonsverhoging vast te stellen: vanaf 1 juli 2019 worden de salarissen jaarlijks verhoogd met een percentage dat voor 1/3e bestaat uit de prijsindex bedrijven, 1/3e prijsindex consumenten en 1/3e het bedrag dat werkgevers en vakbonden voor 1 mei vaststellen. Hiermee wordt beoogd dat werknemers (en ook werkgevers) sneller zicht krijgen op waar ze op kunnen rekenen en de kans een stuk kleiner is dat er periodes tussen een ‘oude’ en ‘nieuwe’ cao zitten waarop er geen loonsverhoging afgesproken wordt. Aanvullende afspraken zijn gemaakt als vaststelling op 1 mei niet mogelijk is. Die zijn, naast de verdere uitwerking van deze cao afspraak, na te lezen in de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat (bijlage).
  • Het persoonlijk opleidingsbudget (POB) wordt met ingang van 1 september 2018 verhoogd met 50 EUR (pro rato dienstverband). Tevens kan het opleidingsbudget ingezet worden voor een loopbaanscan eens in de vijf jaar. Hiermee kan het POB nog effectiever worden benut voor de bevordering van jouw arbeidsmarktpositie.

Het woord is nu aan jou

Het onderhandelingsresultaat dat nu voorligt, draagt bij aan een meer transparante loonontwikkeling: een nieuwe systematiek om tot cao loonsverhogingen te komen en een nieuw logischer loongebouw. Er is bovendien een mogelijkheid gecreëerd om een hoger perspectief te krijgen met die uitloopschalen, gekoppeld aan het beoordelingssysteem.

Verder zijn er afspraken gemaakt om de wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen door verhoging van het POB budget en de mogelijkheid tot het laten doen van een loopbaanscan. De loonsverhoging in combinatie met de plaatsing in het nieuwe loongebouw levert bovendien voor veel medewerkers een meer dan marktconforme loonsverhoging op.

We hebben ruim de tijd genomen om tot een onderhandelingsresultaat te komen. En al met al, het onderhandelingsproces en het resultaat overziend, kan gesteld worden dat het CNV met deze uitkomst het maximale eruit heeft weten te halen. Het is een uitgebalanceerd pakket geworden waarmee we zowel kwantitatieve als kwalitatieve verbeteringen in de cao aanbrengen. Ik ben daarom benieuwd naar wat jij van het onderhandelingsresultaat vindt.

Meer leden = meer invloed!

Ben jij al lid van CNV Vakmensen? En jouw collega's? Als jullie lid zijn, staan we collectief sterker. We helpen onze leden daarnaast door ze persoonlijk te adviseren. Klik hier om lid te worden.

Heb je vragen of opmerkingen? Ik hoor ze graag!