Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Werkgevers komen met eindbod cao Bijenkorf

In 2018 ben jij een aantal keer geïnformeerd over de voortgang in de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Na vele onderhandelingsronden heeft de directie nu een eindbod neergelegd. In deze blog lees je hier meer over. Het laatste woord is vervolgens aan jou. Laat jouw stem horen!

Het waren op z’n tijd stevige onderhandelingen tussen vakbonden en de Bijenkorf. In het bijzonder als het ging om de af te spreken cao loonsverhoging en de verdeling van het budget dat jouw werkgever ervoor over had.

De cao loonstijging

Een groot struikelblok tijdens de onderhandelingen was dat De Bijenkorf zoveel mogelijk van de individuele loonsverhoging wilde koppelen aan de jaarlijkse beoordelingscyclus. CNV Vakmensen heeft steeds volgehouden dat er ook een algemene structurele cao loonstijging moet worden afgesproken voor alle medewerkers. Uiteindelijk is de Bijenkorf hieraan deels tegemoet gekomen.

Onderscheid 'inschaligen' en 'bovenschaligen'

Want in de discussie speelde ook nog het werkgeversverlangen om een onderscheid te maken in wat een medewerker krijgt die nog binnen z’n loonschaal zit (inschalig) en wat een medewerker krijgt die meer verdient dan de desbetreffende loonschaal (bovenschalig).

Jouw werkgever bleef tijdens de onderhandelingen hieraan stug vasthouden, want wilde op deze manier het verschil tussen de twee genoemde groepen medewerkers verkleinen. Dat wil zeggen, medewerkers die nog binnen de loonschalen vallen krijgen een structurele loonsverhoging en bovenschaligen een eenmalige uitkering.

Om de structurele loonsverhoging/de eenmalige uitkering nog wat op te krikken heeft jouw werkgever wel toegezegd dit jaar geen 1 uit te delen in de beoordeling van medewerkers.

Op basis van de cao salarisverhoging plus de beoordelingsscore komt de ‘inschalige’ medewerker hierdoor dus uit op een loonsverhoging tussen de 2.5% (bij een score 2) en een 5,5% (bij een score 4). De ‘bovenschalige’ medewerker komt daarmee uit op een eenmalige uitkering van minimaal 1% (bij een score 2) en maximaal 3% (bij een score 4).

Maar goed, het feit blijft dat bovenschaligen minder ontvangen dan medewerkers die nog binnen de loonschaal vallen. Wat CNV betreft zou dit onderscheid er niet moeten zijn of had de eenmalige uitkering hoger gelegen.

Performance Management Systeem onder de loep

Overigens, zoals al eerder aangegeven, is jullie werkgever, na kritische signalen vanuit de organisatie, het hele Performance Management Systeem serieus onder de loep aan het nemen en aan het onderzoeken of en zo ja hoe hiermee verder gegaan kan worden. De verwachting is dat de uitkomst van dit onderzoek en de gesprekken die de directie hierover voert met de Ondernemingsraad, pas in een volgende cao een verdere rol zullen gaan spelen.

Feestdagentoeslag

De Bijenkorf wil de standaard toeslag van 2,43% vanaf februari 2019 niet meer van toepassing laten zijn op nieuwe medewerkers. Zij krijgen per februari 2019 per gewerkte feestdag 150% toeslag (in plaats van 100%), bovenop de werkelijk gewerkte uren op een feestdag.

De standaardtoeslag van 2,43% zal blijven bestaan voor mensen die nu al bij de Bijenkorf werken. De toeslag per feestdag blijft voor hen op 100% staan.

Het woord is nu aan jou!

In het kort heb ik in deze nieuwsbrief beschreven wat de belangrijkste issues zijn in het eindbod van de Bijenkorf. Meer zat er op basis van onderhandelen niet in.

Hier vind je de volledige tekst van het eindbod.

Het is nu aan jou om jouw mening te geven over dit eindbod: stem jij voor of tegen? Laat van je horen! Het gaat immers over jouw arbeidsvoorwaarden!

Klik hier om te stemmen!

De stemming loopt tot en met dinsdag 22 januari as.

Meer leden = meer invloed!

Wist je dat iedereen kan stemmen over de cao, maar alleen de stemmen van vakbondsleden officieel tellen? Word nu lid of, als je al lid bent, maak een collega lid! Wist je CNV Vakmensen dit jaar haar 125e verjaardag viert? Daarom trakteren we op twee cadeau bonnen t.w.v. 25 euro als je iemand anders lid maakt. Daarnaast maak je ook nog eens kans om 1250 euro te winnen voor een goed doel naar jouw keuze.

Als jij nu jouw collega lid maakt, staan we collectief sterker. We helpen onze leden daarnaast door ze persoonlijk te adviseren. Sluit je aan!

Vragen over het eindbod? Stel ze hieronder!