Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen
    • 7 feb 2018

    Onderhandelingen cao Bijenkorf bijna van start!

    In november/december van het afgelopen jaar hebben vakbonden en De Bijenkorf in gezamenlijkheid een cao enquête uitgezet onder de medewerkers. Hierdoor hebben we een goed beeld gekregen waar medewerkers belang aan hechten. Het is tijd voor de volgende fase. Jouw prioriteiten Op basis van de uitkomsten uit de enquête hebben we als partijen gekeken naar waar gemiddeld de meeste medewerkers hun prioriteiten...