Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Update cao onderhandelingen ETD

Deze week hebben we weer met de werkgeversdelegatie gesproken over een nieuwe cao in de Elektrotechnische Detailhandel (ETD). Hierbij een korte update.

Tijdens het overleg van deze week hebben we de voorstellen van CNV Vakmensen en die van werkgevers inhoudelijk besproken. Vooral op loon liggen we nog wel een eind uit elkaar. Dit komt enerzijds door de situatie in de branche en anderzijds, niet onbelangrijk, de noodzakelijke verhoging van de pensioenpremie van het Bedrijfstakpensioenfonds Detailhandel (BPFD). 

Om de pensioenen te kunnen blijven betalen moet in heel veel pensioenfondsen de premie omhoog en/of de pensioenopbouw omlaag. Het ziet er naar uit dat er een akkoord ligt om de noodzakelijke premieverhoging volledig te laten betalen door werkgevers.  Er is een verdeelsleutel in BPFD voor de betaling van de pensioenpremie: 70% werkgevers en 30% werknemers. Maar dit verschil wordt dus nog wat groter als werkgevers de volledige verhoging gaan betalen. 

De werkgevers binnen de ETD zien hun loonkosten dan verhoogd worden als gevolg van de hogere pensioenlasten en nemen dit mee in de totale loonruimte die zij zien voor een nieuwe ETD cao. Het maakt het gesprek over een loonsverhoging er niet gemakkelijker op. Werkgevers hebben aangegeven dat er nog wel wat onderhandelbare ruimte is, maar dat de 3% die CNV Vakmensen heeft voorgesteld wat hun betreft bij lange na niet reëel is.

Over een week of twee zit ik weer met werkgevers om de tafel om te kijken of we elkaar kunnen naderen en er daarmee perspectief ontstaat op een nieuwe cao.Laat mij voor die tijd weten hoe jij over de loonvraag denkt en ook over het feit dat de werkgevers bereid zijn de hele pensioenpremie te betalen.

Geef hier je mening of stel jouw vraag!