Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Stem voor een nieuwe cao!

Sinds 2011 is er geen cao meer voor medewerkers in parfumerie- en juwelierszaken. We hebben een onderhandelingsresultaat bereikt waarmee de cao fashion, sport en lifestyle (FSL) van toepassing wordt.

Aan jou nu het woord of je hiermee akkoord gaat. Tot 15 juni kun je je stem uitbrengen.

Dat er eindelijk weer een cao voor jou gaat gelden, vinden we een goede zaak na lange tijd van stilstand en achteruitgang. Afgesproken is om over te gaan naar de cao fashion, sport en lifestyle (FSL). Dit is een cao die CNV Vakmensen ook afsluit en waarin structurele afspraken worden gemaakt over verhoging van je loon. Onderaan de pagina vind je het onderhandelingsresultaat aan. Lees dit goed door! Hier de afspraken alvast samengevat:

Voordelen overgang naar cao FSL

 • Loonsverhogingen per 1 juli 2017 en 1 januari 2018

  De verhoging per 1 juli 2017 is al bekend: 0,89%. Wel is afgesproken dat als er binnen jouw bedrijf collectieve loonsverhogingen zijn gegeven sinds 1 januari 2016 deze verrekend mogen worden met de verhoging van 1 juli. Vervolgens komt er per 1 januari 2018 een vergelijkbaar percentage bij. Dat hangt af van de verhoging van het wettelijk minimumloon op die datum. Maar de verwachting is dat je er het komende jaar rond de 1,7% op vooruit zult gaan. Op 30 juni 2018 loopt de cao af en gaan wij weer voor je onderhandelen over een nieuwe salarisverhoging.
 • Je wordt met je functie ingedeeld in het loongebouw van de cao FSL

  Dat loongebouw is beter. Afhankelijk van je huidige salaris krijg je dus meer perspectief.
  met de nieuwe cao krijg je recht op niet inroosterbare dagen. Werk je minder dan 20 uur dan zijn dat er 2, werk je meer dan 20 uur dan is dat er 1.

 • Uitgebreidere regelingen voor oudere werknemers

  Zoals het recht om 80% te gaan werken tegen 85% loon en 100% pensioenopbouw en een roostervrije zaterdag per maand.

 • De cao kent een sociaal fonds

  Vanuit dit fonds wordt geïnvesteerd in maatregelen op het gebied van scholing, duurzame inzetbaarheid en mogelijkheden om medewerkers meer grip te geven op werktijden.

Maar er zijn ook verschillen

Met de overgang naar de cao FSL zijn er ook verschillen. Deze verschillen hebben we geprobeerd zo goed mogelijk te compenseren:

 • De toeslag voor het werken op zondag gaat naar 50%

  Als je in de periode 1 juli 2016 t/m 1 juli 2017 op zondag werkte en bereid blijft om dit te doen wordt het verschil gecompenseerd op basis van het aantal uren dat je in genoemde periode hebt gewerkt.

 • De toeslag voor het werken op koopavonden verdwijnt

  Ook dit wordt gecompenseerd via een loonsverhoging op basis van het aantal koopavonden dat je in de periode 1 juli 2016 tot 1 juli 2017 hebt gewerkt.

 • In de nieuwe cao kun je iets flexibeler worden ingezet

  In plaats van een bandbreedte van 25% is er nu een bandbreedte van 35% waarbinnen je meer of minder uren ingezet kan worden. daar staat tegenover dat de huidige overwerkregeling die beter is dan de cao FSL behouden blijft.

 • De cao FSL kent geen plaatsvervangingstoeslag, maar deze blijft gelukkig behouden

Het is belangrijk dat er weer een cao is

De plussen en de minnen van de nieuwe cao kunnen voor iedereen anders uitpakken. Voor ons staat vast dat het alternatief, nog langer geen cao, een slecht alternatief is. Aansluiten bij een grote cao biedt naar de toekomst meer zekerheid en perspectief voor winkelmedewerkers en geeft mogelijkheden om weer verder te investeren in medewerkers. Graag horen we van jou of je er ook zo over denkt. Laat dus je stem horen.

Iets nog niet helemaal duidelijk? Stel hieronder je vraag en je krijgt binnen 24 werkuren antwoord

Onderhandelaarsresultaat integratie cao SWK in cao FSL.pdf
 • Deze cao is tot juni 2018 geldig las ik, als ik teken voor deze CAO teken ik dan ook voor de veranderingen die na deze periode worden ingevoerd of moet ik daar opnieuw voor tekenen?

 • De cao is inderdaad geldig tot 30 juni 2018. Wij gaan als vakbond namens alle medewerkers weer onderhandelen over een nieuwe cao die dan na 30 juni 2018 gaat gelden. Medewerkers krijgen van ons dan weer de mogelijkheid om wel of niet in te stemmen met de afspraken die wij maken. In de voorbereiding op de onderhandelingen zullen we via een enquête onder medewerkers inventariseren welke onderwerpen belangrijk zijn en welke punten wij in de onderhandelingen moeten inbrengen. Via ons heb je dus invloed op de inzet en de uitkomsten.