Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Onderhandelingen cao non-food Retail (voorheen Fashion, Sport en Lifestyle)

Er wordt onderhandeld over de nieuwe cao. Anders dan bij eerdere onderhandelingen is de vernieuwingsagenda het uitgangspunt geweest voor deze onderhandelingen. En we praten over de dingen, waarvan jullie hebben aangegeven, dat je deze graag anders zou zien.

Even de belangrijkste punten op een rij:

  • Balans terugbrengen in het loongebouw. Door het dalen van de leeftijd van het Wettelijk Minimum Jeugd Loon, is het huidige loongebouw niet meer in balans. De stappen die gezet kunnen worden per dienstjaar leveren amper en soms helemaal geen hoger loon op. In sommige gevallen betekent dit zelfs, dat werknemers jaren op het Wettelijk Minimumloon blijven steken. Dat kan beter.
    Daarnaast willen wij, dat er voor de groep werknemers, die al jaren stilstaan, ook afspraken worden gemaakt.
  • Introductie van een individuele leerrekening voor medewerkers, zodat medewerkers zeggenschap en regie krijgen over hun eigen loopbaan en arbeidsmarktpositie.
  • Keuzevrijheid voor medewerkers bij het inzetten van toeslagen voor zon- en feestdagen waardoor medewerkers zeggenschap en regie krijgen over het moment waarop zij die toeslag inzetten en daarmee zelf bepalen welke werktijden ‘onaangenaam’ zijn en financieel gecompenseerd moeten worden met een toeslag.
  • De introductie van een individueel keuzebudget waarmee arbeidsvoorwaarden tegen elkaar geruild kunnen worden waardoor medewerkers meer zeggenschap en regie krijgen over de inzet van arbeidsvoorwaarden die passen bij hun persoonlijke situatie.

Daarnaast willen wij ook graag afspraken maken voor werknemers die al een lange carrière achter de rug hebben en doorwerken tot 67 en mogelijk 68 jaar. In de cao staat een regeling voor fulltime werknemers: Zij kunnen 80% gaan werken, tegen 85% van het brutosalaris en bouwen pensioen op voor 100%. Wij zouden deze regeling graag uitbreiden naar parttime medewerkers.

Waar staan we nu?

Er is heel veel tijd gaan zitten in het berekenen van een nieuw loongebouw. Wij willen graag, dat wanneer je een stap zet, dit ook een echte stap is.

Ook zijn wij er tijdens de onderhandelingen achter gekomen, dat een aantal dingen die wij graag wilden afspreken, heel lastig in te voeren zijn. Denk bijvoorbeeld aan rooster en salarissystemen en hoe je daar die persoonlijke toeslag in verwerkt.

En nu?

Nu is er licht aan het einde van de tunnel en verwacht ik nog deze week een resultaat aan jullie te kunnen voorleggen. Houd Je Achterban in de gaten en praat mee over het resultaat.