Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Resultaat: cao Retail Non Food

Er ligt een resultaat voor de nieuwe cao Fashion Sport en Lifestyle. Wanneer deze cao door de leden akkoord wordt bevonden zal deze cao een nieuwe naam krijgen. De nieuwe naam is: Retail Non Food.

Ik ben erg positief over het resultaat dat er nu ligt en ik ben ervan overtuigd, dat het voor de sector het hoogst haalbare is. Ik kan jullie stem over dit akkoord nu nog niet vragen, omdat een aantal onderdelen van deze cao eerst nog akkoord moet geven of zij mee gaan in deze cao. Het gaat om de winkels die vallen onder de Vereniging van Grootwinkelbedrijven Texiel en de tuincentra. Ik zal het akkoord bij jullie in stemming brengen, wanneer ik precies weet wie erover moeten stemmen. Dit zal ergens volgende week zijn.

Toch wil ik het resultaat wel vast met jullie delen. De nieuwe naam is natuurlijk niet het meest belangrijke. Ik zet de belangrijkste afspraken even voor je op een rijtje. Hier vind je de tekst van het onderhandelaarsakkoord.

De belangrijkste afspraken op een rijtje

  • De looptijd van de cao is tot en met 31 december 2020.
  • Gedurende de cao periode zullen alle salarissen in de loonschaal elk half jaar worden verhoog met de stijging van het Wettelijk Minimum Loon. Per 1 juli 2018, is dit 1,03%. Het loongebouw wordt gerepareerd. Voor de werknemers die boven de laatste trede van het loongebouw uitstijgen en die al een lange tijd stilstaan in loon, wordt 2 keer in deze cao periode een éénmalige uitkering gedaan van 0,75%.
  • Er zijn afspraken gemaakt over een individueel scholingsbudget. Werknemers met een dienstverband van minimaal 16 uur per week krijgen een budget van 150 euro per jaar voor opleiding en scholing.
  • We hebben een eerste stap gezet in het individueel keuze budget. Tijdens deze cao periode mogen werknemers vakantie dagen kopen en verkopen. Gedurende de looptijd zal worden gekeken of we het uitruilen van arbeidsvoorwaarden verder kunnen uitbreiden.
  • Er is gesproken over het persoonlijk maken van feestdagen en toeslagen. Omdat het erg complex is dit zomaar in te voeren, zal er op een aantal plaatsen een proef worden gedaan om te kijken hoe het werkt. De uitkomsten van deze proef zullen worden meegenomen in een eventuele invoering hiervan.

Voor de verschillende modules in deze cao, zijn nog specifieke afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn te lezen in het akkoord.

Stemmen kan tot uiterlijk dinsdag 4 september om 12.00 uur, via j.twerda@cnvvakmensen.nl . Jouw mening is belangrijk, dus laat je stem horen!