Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Salaris CAO Elektrotechnische detailhandel

Hallo,

Ik heb een vraagover de CAO Elektrotechnische detailhandel. Als ik kijk naar de salarisschalen van de CAO en betaling per maand vanaf 1 januari 2018 (pagina 26) zie ik dat de salarissen onder groep A en B al allemaal onder het Wettelijk Minimumloon vallen. Bij de groepen C tm F vallen de salarissen van jaar 0 en 1 ook nog onder het Wettelijk minumumloon? Kijk ik wel goed? En zo ja, hoe kan dit?

Alvast hartelijk voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,
JK

Reacties (1)
 • Expert CNV Vakmensen
  Voorgesteld antwoord
  Antwoord
  Goede avond JK,

  Het wettelijk minimumloon is het loon dat je minimaal hoort te krijgen. Een CAO is gebonden aan deze wet. In de CAo kunnen alleen lonen worden afgesproken die gelijk of hoger zijn dan het wettelijk minimumloon.

  De salarisschalen in de CAO elektrotechnische detailhandel lijken lager te zijn dan het minimumloon. Dit komt doordat het bedrag in de salaristabellen exclusief ploegentoeslag, overwerkvergoeding, vakantiebijslag, winstuitkering, provisie en vergoedingen voor kosten die de werknemers voor het werk moeten maken is.
  Om te kunnen bepalen of iemand minder verdiend dan het minimumloon moet er gekeken worden naar het bruto salaris volgens de salaristabel met daarbij opgeteld de ploegentoeslag, overwerkvergoeding, vakantiebijslag, winstuitkering, provisie en overige vergoedingen. Wanneer we kijken naar het totaal, zal dit boven het minimumloon uitstijgen.

  Iemand mag nooit minder verdienen dan het minimumloon naar rato dienstverband. Het minimumloon voor iemand in de leeftijd van 22 jaar en ouder is dan per maand €1615,80 euro bruto.

  Op het moment dat je persoonlijk van mening bent dat het salaris te laag is, laat dan de loonstroken juridisch toetsen.

  Fijne avond

  CNV INFO
Terug