Stel je vraag over werk en inkomen

cao mutatie fashion, sport en lifestyle

De CAO Verf en behang is gaan samenwerken met InRetail en valt nu ook onder de cao fashion, sport en lifestyle.

per 1 februari staat in de CAO: Medewerkers die vóór 1 februari 2019 in dienst zijn getreden, krijgen per 1 februari 2019 een eenmalige uitkering van 0,75% over de som van 12 bruto maandsalarissen exclusief vakantietoeslag over 1 februari 2018 t/m 31 januari 2019, tenzij ze in deze periode een loonsverhoging hebben ontvangen.

deze bepaling geldt ook voor de werkgever welke vroeger onder de CAO verf en behang viel?

Reacties (1)
  • Expert CNV Vakmensen
    Voorgesteld antwoord
    Antwoord
    Beste Ferdi,

    Deze bepaling uit artikel 6.2 van de cao InRetail is eveneens van toepassing op de mensen die voorheen onder de oude cao werkzaam waren. Deze bepaling maakt hierin geen onderscheid en om die reden dient deze uitkering onverminderd toegepast te worden op de werknemers die voorheen onder de cao Verf en behang vielen.
Terug