Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen
  • 18 sep 2019

  Cao Woondiensten 2019: jouw loonstrook

  De nieuwe cao Woondiensten 2019 is een feit. Wat betekent dat voor jouw loonstrook? Bekijk de loonschalen en lees alles over nabetalingen, vakantiegeld en de PAWW-toeslag.
  • 21 mrt 2019

  Arbeidsonderzoek 2019, doe je mee?

  Vul in 15 min. de vragenlijst voor het Arbeidsmarktonderzoek 2019 in. Vertel over jouw werk en geef ons een helder beeld van het werk in een corporatie!
  • 19 mrt 2019

  Pensioen acties

  Wat een succesvolle pensioenactiedag leek te worden, eindigde in een drama door de gebeurtenissen in Utrecht. Een korte terugblik.
  • 31 jan 2019

  Teken de petitie voor een eerlijk pensioen en AOW!

  De pensioendiscussie duurt te lang volgens vakbonden. Een eerlijk pensioen en AOW in de sector Woondiensten zjin NU nodig, dus kom in actie!
  • 17 jan 2019

  Per 1 februari neem jij deel aan de PAWW, wat betekent dit?

  Samen met je collega’s, vallend onder de cao Woondiensten, neem je met ingang van 1 februari 2019 deel aan de PAWW. De PAWW voorziet in een private, aanvullende uitkering die ingaat na afloop van je mogelijke wettelijke WW- of loongerelateerde arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA). Aanleiding hiervoor was dat de overheid in 2016 aanpassingen heeft doorgevoerd in de duur van deze uitkeringen. CNV Vakmensen, FNV...
  • 20 dec 2018

  Stand van zaken cao Woondiensten

  De inkt van de huidige cao is nog maar net droog. Het actietraject ligt ons nog vers in het geheugen. Eigenlijk zijn we nog maar nét begonnen met het uitwerken van de mooie afspraken rond het Generatiepact, aanpak van werkdruk, scholing en ontwikkeling. Toch werd er 19 december weer onderhandeld. Klik hier om naar de cao tijdlijn te gaan. Hier vind je o.a. het loonsvoorstel van Aedes en de voorstellen van CNV...
  • 26 nov 2018

  Het generatiepact is rond

  door Marie-José Effting, werkzaam bij woningcorporatie Accolade Wat is er nu weer rond? Behalve een bal, mijn buik en de wereld? Het generatiepact! Wat moet ik me daar nu bij voorstellen? Ik lees: ouderen gaan minder werken en maken ruimte voor jongeren. Of: de babyboomers, de protestgeneratie of hoe je het maar noemen wilt, maakt ruimte voor generatie Y, voor generatie Einstein. De ouderen die stilletjes...
  • 12 nov 2018

  De 34 meest gestelde vragen en antwoorden over het Generatiepact Woondiensten

  In de Cao Woondiensten 2017-2018 zijn afspraken gemaakt over de invoering van het Generatiepact Woondiensten: corporatiemedewerkers van 63 jaar en ouder met een contract voor onbepaalde tijd kunnen minder gaan werken met behoud van volledige pensioenopbouw. De vrijgekomen formatieruimte wordt door jongeren herbezet, bij voorkeur binnen de corporatie en anders op brancheniveau. Het uitgewerkte reglement ligt nu ter goedkeuring...
  • 12 nov 2018

  Vanaf 1 januari 2019: Generatiepact Woondiensten!

  Het generatiepact in een notendop: Corporatiemedewerkers van 63 jaar en ouder de mogelijkheid geven minder te gaan werken, waardoor ruimte wordt gecreëerd voor instroom van jongeren in de branche. Het generatiepact maakt onderdeel uit van de cao Woondiensten 2017-2018 en is inmiddels door CAO-partijen uitgewerkt in een reglement. Deze ligt nu ter goedkeuring bij de Belastingdienst. Cao-partijen streven ernaar...
  • 19 sep 2018

  Principeakkoord Sociaal Plan Wonen Zuid

  Op maandag. 10 september 2018, hebben CNV Vakmensen, FNV en de Unie een onderhandelingsakkoord met jouw werkgever bereikt over een sociaal plan. Daarin regelen we de personele gevolgen voor de aankomende reorganisatie. Over het bereikte akkoord hebben wij jullie geïnformeerd tijdens de bijeenkomsten op 10 september (Heerlen) en 13 september (Roermond). De tekst van het onderhandelingsakkoord tref je hier ! ...
  • 18 sep 2018

  De nieuwe cao Woondiensten; informatie voor de OR!

  Eind april zijn werkgevers en vakbonden in de Woondiensten na lang onderhandelen tot nieuwe cao-afspraken gekomen. Begin juni lag er, na raadpleging van de verschillende achterbannen, daadwerkelijk een akkoord. Inmiddels is de tekst daarvan ook online beschikbaar. Je vind hem hier! In de nieuwe cao, met een looptijd vanaf 1 januari 2017 tot eind van dit jaar, staat ook een aantal zaken die voor de ondernemingsraad van...
  • 11 jun 2018

  Overgrote meerderheid stemt in met reparatie WW/WGA

  De afgelopen weken konden leden van CNV Vakmensen zich digitaal uitspreken voor de reparatie van de WW/WGA. Bijna unaniem hebben de leden voor reparatie WW/WGA gestemd. De reparatie van de oude werkloosheidsuitkering en loongerelateerde WGA-uitkering is geregeld in de PAWW (Private aanvulling WW en WGA). Wat betekent dit? Nu de leden vóór de reparatie hebben gestemd, kan de aanmeldingsprocedure in gang...
  • 30 mei 2018

  Gaan we de WW in de Woondiensten repareren?

  Dankzij aanhoudende inzet van het CNV (en andere vakbonden) kun je als je werkloos raakt, weer maximaal 38 maanden aanspraak maken op een WW-uitkering of WGA-uitkering, als je voor dat recht lang genoeg heeft gewerkt. Moet dat voor de Woondiensten ook weer mogelijk zijn volgens jou? Hoe zit dat met die WW- en WGA-uitkering? De afspraken om de uitkeringsduur te herstellen zijn gemaakt in het Sociaal Akkoord, in april...
  • 11 apr 2018

  Verkiezingen verantwoordingsorgaan SPW van start: Stem nu!

  De verkiezingen verantwoordingsorgaan SPW zijn van start gegaan. Voor het verantwoordingsorgaan kun je stemmen van dinsdag 3 tot en met dinsdag 17 april 2018. Je stem moet uiterlijk op 17 april om 23.59 uur binnen zijn. Daarna sluit de stemprocedure. Het SPW krijgt vanaf 1 juli 2018 een nieuw verantwoordingsorgaan. Jullie bepalen mee wie namens deelnemers en pensioengerechtigden meepraat over je pensioen. Wat is het...
  • 22 feb 2018

  Staken? Dit zijn je rechten en plichten!

  Brancheorganisatie Aedes is inhoudelijk niet ingegaan op het ultimatum van CNV Vakmensen en FNV Bouwen & Wonen. Grote kans dat jij daarom meedoet aan acties en stakingen! Maar hoe zit dat eigenlijk allemaal? Als ik ga staken, krijg ik dan wel uitbetaald? Jouw werkgever hoeft jou als staker geen loon te betalen over de uren die je staakt. Daarvoor in de plaats krijg je, mits je lid bent van een vakbond en mits...
  • 18 jan 2018

  Video: Eensgezinde reacties tijdens drukke actiebijeenkomsten Woondiensten; medewerkers verdienen een goede cao

  De eerste drie actiebijeenkomsten voor een nieuwe cao Woondiensten (in Ridderkerk, Assen en Utrecht) zijn de afgelopen dagen druk bezocht. Robbim Heins (CNV Vakmensen) en Janneke Waage (FNV) vertelden de aanwezigen wáárom zij de cao-onderhandelingen hebben stop gezet. De reacties zijn eensgezind: wij verdienen een goede cao! Géén uitgeperste arbeidsvoorwaarden zoals Aedes die voorstelt. De...
  • 8 jan 2018

  Actievergaderingen Woondiensten: kom in beweging

  Komende weken vinden er op 7 plaatsen in het land gezamenlijke actievergaderingen plaats over de cao Woondiensten. In deze brief lees je het ‘hoe en waarom’. Dit is belangrijk! Wij vragen je dan ook een moment te nemen om deze nieuwsbrief goed te lezen. Je krijgt ook een uitnodiging per post. De vakbonden hebben de onderhandelingen over een nieuwe cao Woondiensten stopgezet. Volgens ons zijn de cao-partijen...
  • 4 jul 2017

  In verwarring door pensioen

  Jan Winkelaars, vastgoedmedewerker werkzaam in het Zuiden van het land, dacht het goed voor elkaar te hebben. Na een langdurig dienstververband wil hij eerder stoppen met werken. Financieel heeft hij het goed door laten rekenen. Per 1 maart 2018 wilde hij gebruik maken van zijn extra flex pensioen (Vut, Pensioen en Levensloop; VPL). De werkgeversvoorstellen in de cao-onderhandelingen brengen hem in verwarring. De werkgevers...
  • 2 mei 2017

  “Zelfredzaamheid is een illusie”

  Afgelopen week ontvingen weer veel Nederlanders een lintje voor hun verdiensten voor de samenleving. Wat mij betreft komt de Nationale ombudsman ook voor een lintje in aanmerking. In zijn rapport “Burgerperspectief op schuldhulpverlening” prikte de Nationale ombudsman de ballon van de zelfredzame burger door. De Nationale ombudsman neemt in zijn onderzoek de gemeentelijke schuldsanering onder de loep. Hij...
  • 14 mrt 2017

  Maak jij gebruik van je persoonlijk loopbaanbudget?

  Corporatiemedewerkers moeten zich gezien alle ontwikkelingen op de arbeidersmarkt blijven ontwikkelen. Het persoonlijk loopbaanbudget is niet alleen een mooie arbeidsvoorwaarde, maar ook de mogelijkheid om in jezelf te investeren en jezelf te blijven ontwikkelen. Maak jij gebruik van je persoonlijk loopbaanbudget?
  • 23 feb 2017

  Scholing en ontwikkeling voor toekomstgerichte medewerker in de Woondiensten is pure noodzaak

  Om in de toekomst je werk te behouden, moet je als medewerker in de Woondiensten actief met je loopbaan aan de slag. Wat wil je? Wat kan je? Waar liggen je kansen op de arbeidsmarkt? Het TNO Arbeidsmarktonderzoek Woningcorporaties 2016 onderstreept hier de noodzaak van. Arbeidsmarktonderzoek: krimp vooral in de lagere functies zichtbaar De ingezette krimp in de woondienstensector zet zich door, blijkt uit het arbeidsmarktonderzoek...
  • 12 jan 2017

  Beloningsonderzoek Woondiensten

  Het beloningsonderzoek Woondiensten heeft bij leden vragen opgeroepen. Vragen, die binnenkwamen per mail of in het persoonlijk contact naar voren kwamen. Twee vragen wil ik er uithalen. Vraag 1: De bevindingen in het rapport over de beloning...
  • 20 dec 2016

  Het beloningsonderzoek in de Woondiensten is opgeleverd

  In het akkoord over de cao Woondiensten 2014-2016 hebben cao-partijen met elkaar afgesproken een beloningsonderzoek uit te voeren. Het onderzoek richt zich op 3 vragen: In hoeverre is het loongebouw van de cao Woondiensten concurrerend met de loongebouwen...
  • 30 nov 2016

  Stand van zaken CAO beloningsonderzoek

  Cao-partijen hebben in het onderhandelingsresultaat voor de cao Woondiensten 2014-2016 afgesproken een beloningsonderzoek uit te voeren. Naar verwachting is dit onderzoek in december 2016 afgerond. De resultaten van dit begrotingsonderzoek zijn van belang...
  • 14 nov 2016

  Je Achterban. De krachtige stem van de werkvloer.

  Vakbondswerk doe je samen. Dit geldt ook voor de belangenbehartiging in de sector woondiensten. Of je nu monteur, wijkbeheerder, je met projectontwikkeling bezighoudt of leidinggevende bent, in loondienst, als uitzendkracht, als zelfstandige werkt of...