Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Actievergaderingen Woondiensten: kom in beweging

Komende weken vinden er op 7 plaatsen in het land gezamenlijke actievergaderingen plaats over de cao Woondiensten. In deze brief lees je het ‘hoe en waarom’. Dit is belangrijk! Wij vragen je dan ook een moment te nemen om deze nieuwsbrief goed te lezen. Je krijgt ook een uitnodiging per post.

De vakbonden hebben de onderhandelingen over een nieuwe cao Woondiensten stopgezet. Volgens ons zijn de cao-partijen op dit moment uit onderhandeld. Wij zijn bij het nemen van deze beslissing niet over één nacht ijs gegaan. Maanden van onderhandelen gingen daaraan vooraf. De gezamenlijke vakbonden hechten zeer aan het tot stand komen van een nieuwe cao Woondiensten. Toch trekken wij nu een streep.

De kloof is te groot

Pas na 7 onderhandelingsronden kwam Aedes met een totaalbod. In dit totaalbod gaan werkgevers volstrekt voorbij aan het effect van hun voorstellen op de sector Woondiensten en de beleving bij de medewerkers. Er is niet geluisterd naar de signalen die de vakbonden daar de afgelopen maanden over gaven. De afspraken die de werkgevers willen maken over loonontwikkeling en salarisgroei zijn voor ons onaanvaardbaar.

 • De voorstellen van de werkgevers voor een nieuw loongebouw leiden tot een driedeling in de sector (er wordt een waterscheiding aangebracht tussen de huidige medewerkers A t/m I en de medewerkers in de loonschalen J en hoger én tussen nieuwe medewerkers en huidige medewerkers).
 • Wij zien een gebrek aan waardering. In het totaal bod van de werkgevers verdient de medewerker die direct mét en voor de huurder werkt een lager salaris dan wel heeft te maken met een beperkte salarisgroei.
 • Werkgevers doen een beschamend loonbod. Over 2017 helemaal geen loonsverhoging en over 2018 slechts 1,5% structureel. Dit is minder dan de inflatie.

Vakbonden stellen zich constructief op

Vakbonden zijn steeds bereid geweest om over een nieuwe set salarisschalen mee te denken, maar hebben daarbij wél een aantal randvoorwaarden. Zo willen wij dat de huidige medewerkers er niet op achteruit gaan en ook hun koopkracht moet gegarandeerd zijn. De laagste loonschaal in de sector moet ten minste 130% van het wettelijk minimumloon zijn. Een verdienmodel op flexibele arbeid moet voorkomen worden. De sector moet aantrekkelijk zijn voor nieuwe instromers. En wij willen goede afspraken maken over enkele aanvullende (moderne) arbeidsvoorwaarden, een generatiepact en de preventie van werkdruk.

Wat nu?

Inmiddels is er 8 keer onderhandeld over een nieuwe cao. Zonder resultaat… CNV Vakmensen is ervan overtuigd dat er zónder actie geen nieuwe cao zal komen. CNV Vakmensen organiseert daarom actievergaderingen waarin wij van jullie willen horen of jullie bereid zijn om actie te voeren, waarbij werkonderbrekingen/stakingen niet uitgesloten worden en op welke wijze wij dat gaan doen.

Het gaat om zogenaamde “driekwart-vergaderingen”: voor het voeren van acties door CNV Vakmensen moet driekwart van de aanwezige CNV-leden daartoe bereid zijn). Na de actievergaderingen besluit de cao-commissie Woondiensten om een ultimatum aan de werkgevers te sturen. Na afloop van het ultimatum kunnen dan acties plaatsvinden.

Lees hier alle achtergrondinformatie over de cao-onderhandelingen. Op ons digitale platform Je Achterban kun je laten weten, wat jij er van vindt. 

Laat je horen!

Kom dus naar één van onze actievergaderingen om te vertellen wat jij vindt dat wij moeten doen. Want: zonder leden géén actie… en zonder actie géén cao!! De actievergaderingen vinden plaats tijdens de volgende cao-bijeenkomsten in de regio:

 • 15/1 Rotterdam, Van der Valk Ridderkerk, Krommeweg 1, 2988 CB Ridderkerk.
 • 16/1 Assen, Van der Valk, Balkenweg 1, 9405 CC Assen
 • 17/1 Utrecht, NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht.
 • 22/1 Wolvega/Heerenveen, Van der Valk, Atalanta 10, 8472 CA Wolvega.
 • 25/1 Eindhoven, Van der Valk, Aalsterweg 322, 5644 RL Eindhoven.
 • 29/1 Apeldoorn, Van der Valk Cantharel, Van Golsteinlaan 20, 7339 GT Ughelen.
 • 30/1 Amsterdam, Aristo Zalen, Teleportboulevard 100, 1043 EJ Amsterdam.

Je kunt vanaf 17.00 binnenlopen voor een broodje. De bijeenkomst is van 18.00 uur – 20.00 uur. In verband met de catering willen wij graag weten hoeveel personen we kunnen verwachten. Meld je daarom aan via r.heins@cnvvakmensen.nl

Juist nú is het belangrijk om werkgevers een krachtig signaal te geven. De medewerkers in de Woondiensten verdienen een goede cao! Wij zien je graag op één van de bijeenkomsten! 

Mede namens Ronald Everard, lid onderhandelingsdelegatie
en Nicole Geerts, plaatsvervangend lid,

 • Gisteren kantine bijeenkomst bij Lefier in Groningen bezocht.

  Opkomst ca 50 personen, veel gaven aan naar Assen te gaan, bereidheid tot actie groot!

  Corporatiemedewerkers kom naar de regionale bijeenkomsten en laat de onderhandelaars weten wat jullie er van vinden.

  Zij zullen jullie uitgebreider voorlichten over het werkgeversbod en waarom zij de onderhandelingen hebben gestopt.

  Vandaag komen medewerkers bijeen in Dokkum en Hoogezand en ook andere plaatsen volgen nog Emmen Balk Zwolle.....

  corporatiebezoeker Lieuwe

 • Hoi Lieuwe, goed om je enthousiaste reactie te lezen. De aanmeldingen voor de actiebijeenkomsten stromen binnen. Medewerkers komen massaal in beweging.

  Corporatie-medewerkers beseffen, dat het er nu op aankomt. Je schrijft enthousiast over de kantinebijeenkomst in Groningen, liepen de andere bijeenkomsten ook zo goed?

  Ik ben benieuwd.