Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Beloningsonderzoek Woondiensten

Het beloningsonderzoek Woondiensten heeft bij leden vragen opgeroepen. Vragen, die binnenkwamen per mail of in het persoonlijk contact naar voren kwamen.

Twee vragen wil ik er uithalen.

Vraag 1:

De bevindingen in het rapport over de beloning van de directeur-bestuurders riepen reacties op. Een veelgestelde vraag was de volgende:

Hoe kan het dat veel directeur-bestuurders in de praktijk meer verdienen, dan uit het onderzoek blijkt. Is daar in het onderzoek en de marktvergelijking rekening meegehouden?

In het onderzoek is uitgegaan van de formele beloning. Voor de beloning van de directeur-bestuurders is derhalve uitgegaan van de Blok-staffels, zoals gehanteerd in de Wet Normering Topinkomens. We weten, dat er in de praktijk directeur-bestuurders zijn die (al dan niet op basis van afspraken in het verleden) meer verdienen dan volgens de Wet Normering Topinkomens is toegestaan. Daar is een overgangsregeling is afgesproken, zodat ze uiteindelijk op het niveau van de WNT uit gaan komen. Het onderzoek is gericht op het beleid (dus zoals het volgens de Blok-staffel) moet zijn.

 Vraag 2:

Het loongebouw van de cao Woondiensten is vergeleken met de loongebouwen van een aantal arbeidsmarktconcurrenten in de (semi)-publieke sector. De vraag van lid was: op welke wijze heeft de functievergelijking plaats gevonden.

Hay heeft de CATS- niveaus uit het handboek omgezet naar Hay-niveaus. Daarbij is niet gekeken naar individuele functies, maar naar de gezichtspunten volgens het handboek (zoals heterogeniteit, kennis, zelfstandigheid e.d.). Vervolgens is dit afgezet tegen de Hay-systematiek. Er is niet gekeken naar individuele functies, maar naar de niveaus van de functies. Functies met eenzelfde functiebenaming kunnen qua inhoud en niveau verschillen. Met andere woorden de functiebenaming zegt niets. Het gaat om de inhoud van de functie. Voorbeeld: de medewerker debiteuren (met bijbehorende inhoud) valt in de Hay-systematiek onder level 12. In de CATS-systematiek valt de medewerker debiteurenadministratie in functiefamilie 4. De functiefamilie 4 loopt van C t/m L. Daarom is op niveau vergeleken.

Graag willen wij je uitnodigen om je vragen te blijven stellen. We willen je uitnodigen om dat vooral via ons online platform Je Achterban te doen. Alle medewerkers in de Woondiensten kunnen dan kennis nemen van het vraag en antwoord. Een vraag die jij hebt, heeft je collega ongetwijfeld ook.