Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Stand van zaken cao Woondiensten

De inkt van de huidige cao is nog maar net droog. Het actietraject ligt ons nog vers in het geheugen. Eigenlijk zijn we nog maar nét begonnen met het uitwerken van de mooie afspraken rond het Generatiepact, aanpak van werkdruk, scholing en ontwikkeling. Toch werd er 19 december weer onderhandeld.

Klik hier om naar de cao tijdlijn te gaan. Hier vind je o.a. het loonsvoorstel van Aedes en de voorstellen van CNV Vakmensen!

Stand van zaken reparatie derde WW/WGA-jaar
CNV Vakmensen, FNV, De Unie en Aedes hebben afgesproken de versobering van de Werkloosheidsuitkering (WW) en de loongerelateerde arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA) te repareren, zodat werknemers dezelfde uitkeringsduur en opbouw behouden als voor de versobering. Deze reparatie wordt betaald door werknemers. Zij gaan hiervoor een premie betalen. De werkgever betaalt de volledige premie voor de reguliere WW.

Reparatie-cao
Om het derde WW/WGA-jaar te kunnen repareren hebben de sociale partners in de Woondiensten zich aangesloten bij de reparatie-cao, die inmiddels door het ministerie SZW algemeen verbindend is verklaard. Deze cao gaat in per 1 februari 2019 en eindigt op 1 oktober 2022. Dat betekent dat corporatiemedewerkers die op of ná 1 februari 2019 werkloos worden recht hebben op de reparatie van WW/WIA-rechten. Meer informatie hierover volgt.

Digitale leerplatform “Wat doe jij morgen.nl” online
Het is zover! De nieuwe website Watdoejijmorgen.nl staat online. Deze site is hét centrale startpunt voor iedereen om bij te blijven, te groeien, te ontwikkelen en te leren in de corporatiesector. Bekijk hem nu op www.watdoejijmorgen.nl !

Waarom heeft FLOW dit ontwikkeld?
FLOW is het Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties. Alle werkgevers en werknemers in de sector dragen bij aan FLOW. Met Watdoejijmorgen.nl is er een centraal startpunt ontwikkeld voor iedereen die wil leren, ontwikkelen en bijblijven met de ontwikkelingen in de corporatiesector.

De wereld verandert snel door nieuwe technieken, digitalisering, veranderingen in de wetgeving en maatschappij. Om je werk goed en met plezier te kunnen doen, is het belangrijk dat je de juiste kennis en vaardigheden hebt, nu en in de toekomst. Maar hoe en waar begin je?

In de kerstvakantie en rond de jaarwisseling denken mensen vaak meer over hun werk en loopbaan na. Bovendien staan er in januari meestal planningsgesprekken gepland. Watdoejijmorgen.nl kan hierbij al direct ondersteunen. 

Wat gaat er nog verder gebeuren?
FLOW blijft de komende tijd verder bouwen aan Watdoejijmorgen.nl zodat het steeds completer en beter wordt. Nog meer inhoud, nog meer gebruiksgemak, nog meer mogelijkheden. Bovendien gaat FLOW in 2019 meer bekendheid geven aan Watdoejijmorgen.nl, zodat zoveel mogelijk corporatiemedewerkers deze site gaan gebruiken. Houd hiervoor ook de website van FLOW (www.flowweb.nl) in de gaten!

Generatiepact per 1 januari 2019 van start
Het Generatiepact Woondiensten gaat op 1 januari 2019 van start. Elke corporatiemedewerker van 63 jaar en ouder kan gebruik maken van de mogelijkheid om 80% te gaan werken met 90% salaris en 100% pensioenopbouw. Heb je belangstelling om deel te nemen aan het Generatiepact, meld dat dan bij je leidinggevende. In haar blog “Het generatiepact is rond” geeft kaderlid Marie José Effting aan blij te zijn met het generatiepact. Marie José is blij, dat ze in een land leeft, waar ze 20% minder kan werken. Gewoon omdat het mag. Omdat het kan. Omdat de medewerker het verdient.
Haar blog vind je hier

Wil je meer weten over de cao-onderhandelingen?
Bezoek onze website www.cnvvakmensen.nl  en blijf Je Achterban volgen. Je vindt daar achtergrondinformatie, blogs, meningen en reacties van je collega’s. Je kunt zelf uiteraard ook een vraag stellen of je mening geven.

FONKELENDE KERSTDAGEN EN EEN STRALEND NIEUWJAAR GEWENST !!

Nicole Geerts, lid onderhandelingsdelegatie
Petra Strijker, plaatsvervangend lid onderhandelingsdelegatie
Robbim Heins, bestuurder CNV Vakmensen