Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

De nieuwe cao Woondiensten; informatie voor de OR!

Eind april zijn werkgevers en vakbonden in de Woondiensten na lang onderhandelen tot nieuwe cao-afspraken gekomen. Begin juni lag er, na raadpleging van de verschillende
achterbannen, daadwerkelijk een akkoord. Inmiddels is de tekst daarvan ook online beschikbaar. Je vind hem hier!

In de nieuwe cao, met een looptijd vanaf 1 januari 2017 tot eind van dit jaar, staat ook een aantal zaken die voor de ondernemingsraad van belang zijn. Natuurlijk moeten jullie de eigen invulling van de kaderbepalingen weer even naast het vangnet in de cao leggen. Maar er zijn ook een aantal punten in het bijzonder, waarvoor wij jullie aandacht vragen.

Download deze hieronder!

woondiensten ondernemingsraad cao stand van zaken.pdf