Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Gaan we de WW in de Woondiensten repareren?

Dankzij aanhoudende inzet van het CNV (en andere vakbonden) kun je als je werkloos raakt, weer maximaal 38 maanden aanspraak maken op een WW-uitkering of WGA-uitkering, als je voor dat recht lang genoeg heeft gewerkt. Moet dat voor de Woondiensten ook weer mogelijk zijn volgens jou?

Hoe zit dat met die WW- en WGA-uitkering?

De afspraken om de uitkeringsduur te herstellen zijn gemaakt in het Sociaal Akkoord, in april 2013. Het kabinet had de uitkeringsduur beperkt tot maximaal 2 jaar. Omdat sociale zekerheid ooit begon bij de vakbeweging wilden de vakbonden niet akkoord gaan met een inperking van de WW- of WGA-duur.

Kabinet en vakbonden zijn het met elkaar eens geworden dat de oorspronkelijke lengte van de WW-uitkeringsperiode weer mogelijk wordt. Deze uitkering wordt betaald uit een pot die Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) heet. Deze pot wordt beheerd door een onafhankelijke instantie, de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW). Het benodigde geld komt van werknemers die premie betalen voor de PAWW.

Waarom zijn wij voor?

Volgens CNV Vakmensen is de reparatie belangrijk omdat het recht doet aan opgebouwde rechten. Maar die reparatie kan alleen als de werknemers er geld voor reserveren. Want een aantal jaren is geen WW-premie ingehouden.

De afspraken over reparatie - gemaakt door vakbonden en werkgevers - worden vastgelegd in een aparte cao, die vijf jaar geldt. Die cao is/wordt vastgesteld door de leden van vakbonden. Zodra dit is gebeurd wordt hij bij de stichting aangemeld voor deelname aan de PAWW via een zogenoemde verzamel-cao.

Ben jij voor of tegen het repareren van de WW?

Als je lid bent van CNV Vakmensen kun je hier je stem uitbrengen. Je hebt dan een in een nieuwsbrief van Robbim een code ontvangen die je moet invullen.

Ook als je geen lid bent, willen we graag weten wat jij hiervan vindt. Reageer op de volgende stelling en ga met je collega’s in gesprek:

Stelling: De WW moet gerepareerd worden in de Woondiensten!

Hier vind je meer info over de reparatie van de WW.